Rannsóknarstofa Landspítala og Háskóla Íslands í fæðinga-, kvenna-, barna- og fjölskyldufræðum (RKB)

Banner mynd fyrir Rannsóknarstofa Landspítala og Háskóla Íslands í fæðinga-, kvenna-, barna- og fjölskyldufræðum (RKB)

Starfsemin

Netfang: rkb@landspitali.is

Rannsóknarstofan er miðstöð rannsókna í fæðinga-, kvenna-, barna- og fjölskyldufræðum. Rannsakendur geta unnið að verkefnum sínum innan rannsóknarstofunnar, meðal annars í samvinnu við aðrar vísindagreinar, svo fremi sem viðfangsefnin lúti að ofangreindum fögum.

Rannsóknarstofan tilheyrir kvenna- og barnasviði Landspítala og nýtur aðstoðar og samvinnu við vísinda- og menntadeild Landspítala, klínískt rannsóknarsetur Landspítala og tilheyrir einnig Heilbrigðisvísindastofnun Háskóla Íslands.

Vegleg gjöf frá Minningargjafasjóði Landspítala Íslands árið 2019 er stofnfé stofunnar og rann það í Rannsóknarsjóð RKB.

Stofnsamningur:

Stofnsamningur Landspítala og HÍ í RKB

Vísindastefna Landspítala

Hlutverk:

Í 2. grein stofnsamnings HÍ og Landspítala er hlutverk rannsóknarstofunnar tilgreint:

 • Að vera miðstöð rannsókna og skapa samfélag fyrir rannsakendur í fæðinga-, kvenna-, barna- og fjölskyldufræðum. Rannsóknirnar geta tekið til heilbrigðis-, félags- og fjárhagslegra þátta, auk annarra þátta er tengjast lífsgæðum.
 • Að stuðla að þverfaglegri samvinnu fræðimanna Landspítala og Háskóla Íslands sem eiga það sammerkt að vinna að rannsóknum í fæðinga-, kvenna-, barna- og fjölskyldufræðum.
 • Að ákveða í samráði við stjórn rannsóknasjóðs í fæðinga-, kvenna-, barna- og fjölskyldufræðum um vísindastyrki á Landspítala.
 • Að skapa vettvang fyrir háskólanema t.d. bakkalár-, meistara- og doktorsnema í þessum fræðigreinum og veita þeim aðstöðu til rannsóknastarfa og tækifæri til að þjálfa vísindaleg vinnubrögð.
 • Að efla gagnkvæm tengsl rannsókna og kennslu á háskólastigi við þjónustu spítalans við skjólstæðinga í kvenna- og barnasviðs.
 • Að efla og styðja við klínískar rannsóknir og grunnrannsóknir.
 • Að veita þjónustu og aðstoð við rannsakendur.
 • Að hafa samvinnu við aðrar rannsóknarstofur, fagráð, fagdeildir, félög, stofnanir, einstaklinga og opinbera aðila sem starfa á þessu sviði.
 • Að stuðla að samstarfi við innlenda og erlenda rannsóknaraðila.
 • Að hafa umsjón með reglulegum kynningum á verkefnum rannsóknarstofunnar á fræðslufundum og rannsóknarráðstefnum, meðal annars á árlegri ráðstefnu kvenna- og barnasviðs.

Stjórn RKB 

 Tilnefnd af kvenna- og barnasviðs Landspítala:

 • Þóra Steingrímsdóttir yfirlæknir, prófessor, formaður,
 • Anna Ólafía Sigurðardóttir sérfræðingur í hjúkrun, klínískur dósent
 • Guðlaug Júlíusdóttir, félagsráðgjafi, lektor
 • Helga Gottfreðsdóttir, ljósmóðir, prófessor

Tilnefnd af heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands:

 • Ása Vala Þórisdóttir rannsóknarstjóri heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands
 • Ragnar Grímur Bjarnason, yfirlæknir, prófessor
 • Urður Njarðvík, sálfræðingur, prófessor

Stjórn rannsóknarsjóðs RKB:

 • Jóhanna Gunnarsdóttir, sérfræðilæknir, lektor, formaður
 • Henný Hraunfjörð, hjúkrunarfræðingur, deildarstjóri, ritari
 • Valgerður Lísa Sigurðardóttir, sérfræðiljósmóðir, lektor, gjaldkeri
 • Dagbjörg B. Sigurðardóttir, sérfræðilæknir, meðstjórnandi
 • Rakel Björg Jónsdóttir, sérfræðingur í hjúkrun, meðstjórnandi

Styrkir

Markmið með starfi sjóðsins er að styðja við og styrkja rannsóknarstarf á RKB. Úthlutað verður styrkjum úr sjóðnum samkvæmt starfsreglum hans til að efla rannsóknarstofuna í samræmi við markmið hennar.

Eignir sjóðsins eru stofnfé sem var gjöf frá Minningargjafasjóði Landspítala Íslands í janúar 2019, að upphæð 50 milljónir kr. Þann höfuðstól er óheimilt að skerða. Tekjur sjóðsins eru vextir af stofnfé sjóðsins svo og hvers konar fjárframlög einstaklinga og lögaðila, gjafir, styrkir og áheit sem tengd eru starfsemi rannsóknarstofunnar ásamt vöxtum af þeim fjármunum. Gjöf barst frá Velferðarsjóði barna og Rannsóknarsjóður barna-og unglingageðdeildar Landspítala (BUGL) veitti öllu sínu fé í Rannsóknarsjóð RKB. Sá fyrrnefndi var stofnaður með tveggja milljón króna gjafaframlagi Oddfellowreglunnar í tilefni 100 ára afmælis 1997. Rann hann síðan saman við Ofvirknisjóð og Nemendasjóð Dalbrautarheimilisins.


Úthlutun styrkja úr Rannsóknasjóði RKB - á haustráðstefnu í Hringsal Landspítala 22. nóvember 2023 

 Auglýstir voru þrír veglegir styrkir, að upphæð allt að einni milljón króna, ásamt minni styrkjum.       Sex umsóknir bárust og hægt var að verða við þeim öllum:

Helga Gottfreðsdóttir, prófessor og forstöðumaður fræðasviðs ljósmóðurfræða
Titill rannsóknar: Að skoða og meta menningarhæfni ljósmæðra í barneignaþjónustu á Íslandi

Jóhanna Gunnarsdóttir, lektor og fæðinga- og kvensjúkdómalæknir
Titill rannsóknar: Mat á notagildi nýjasta sænska fósturvaxtarritsins í íslensku þýði

Ragnar Bjarnason, prófessor og barnalæknir
Titill rannsóknar: Bragðlaukaþjálfun og fæðutengd færni til að draga úr matvendni: Fæðumiðuð íhlutun í leikskólum með þátttöku kennara og foreldra ásamt langtímaeftirfylgd á vexti

Erla Kolbrún Svavarsdóttir, prófessor og forstöðumaður fræðasviðs fjölskylduhjúkrunar
Titill rannsóknar: Aðlaganir og áskoranir fjölskyldna barna með langvinn veikindi - Alþjóðleg langtímarannsókn

Hallfríður Kristín Jónsdóttir, ljósmóðir
Titill rannsóknar: Fræðslu og stuðningsþarfir nýbakaðra mæðra við upphaf brjóstagjafar á Landspítala

Þjóðbjörg Guðjónsdóttir, lektor og sjúkraþjálfari
Titill rannsóknar: Grófhreyfiþroski fyrstu tvö æviárin hjá fyrirburum á Íslandi

Verkefni

Skýrslur eftirfandi fræðasviða er að finna í ársskýrslu vísindadeildar um vísindastarfið á Landspítala 2022:

 • Barnahjúkrun bls. 51
 • Barnalæknisfræði bls. 15
 • Fjölskylduhjúkrun bls. 53
 • Fæðinga- og kvensjúkdómalækningar bls. 17
 • Kynheilbrigði bls. 58
 • Ljósmóðurfræði bls. 60

Fræðsla

BUGL: Föstudagar kl. 9-10. Upplýsingar: Soffía Erla Einarsdóttir, verkefnastjóri, soffiaee@landspitali.is

Læknar kvennadeildar: Föstudagar kl. 8 - 9. Upplýsingar: thora.steingrimsdottir@landspitali.is

Barnalæknar: Fimmtudagar kl. 8:15 - 9. Upplýsingar: Ingibjörg Steinþórsdóttir, skrifstofustjóri, ingibj@landspitali.is

Fagráð um ljósmæðraþjónustu á Landspítala stendur fyrir rannsóknakaffi fjórum sinnum á ári, opnum málstofum um hvernig nýta megi rannsóknarverkefni innan ljósmóðurfræða á klínískum vettvangi. Upplýsingar: Valgerður Lísa Sigurðardóttir, sérfræðiljósmóðir: valgerds@landspitali.is