Leit
Loka

Dag- og göngudeild blóð- og krabbameinslækninga

Fyrir sjúklinga með blóðsjúkdóma og krabbamein

Deildarstjóri

Þórunn Sævarsdóttir

Yfirlæknar

Agnes Smáradóttir (krabbameinslækningar)

Signý Vala Sveinsdóttir (blóðlækningar)

Banner mynd fyrir Dag- og göngudeild blóð- og krabbameinslækninga

 

Ef þú þarf að hafa samband og getur ekki nýtt þér rafræn samskipti þá er sími deildarinnar 543 6130.

 

Opið 8:00-16:00 virka daga.

 

 

Staðsetning deildar er á 11B og 11C á 1. hæð Hringbraut.

Upplýsingar vegna bólusetningar gegn Covid-19 veirunni til einstaklinga sem eru með krabbamein og/eða eru í lyfjameðferð gegn krabbameini.

 

Fyrir þá sem eru í lyfjameðferð getur tímasetning bólusetningar skipt máli. Ef þú ert í krabbameinslyfjameðferð og færð boð í bólusetningu þá er mikilvægt að þú hafir samband við deildina í síma 543 6130 áður en þú ert bólusett/ur.


Frekari upplýsingar um bólusetningu gegn covid-19 má finna á www.covid.is 

 

Vinsamlegast kynnið ykkur vel og fylgið leiðbeiningum á vef Landlæknisembættisins og á covid.is. Þar eru upplýsingar reglulega uppfærðar.

Á vef Landspítalans er einnig hægt að afla sér hagnýtra upplýsinga varðandi  COVID-19 og starfsemi spítalans.

 • Þeir einstaklingar sem eru í krabbameinslyfjameðferð eða hafa lokið meðferð innan 6 mánaða þurfa að gæta sérstakrar varúðar vegna mögulegrar ónæmisbælingar.
 • Á heimasíðu Krabbameinsfélags Íslands er að finna algengar spurningar og svör fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra.

Leiðbeiningar til sjúklinga sem eiga tíma á göngu- og/eða dagdeild (11B/C)

 • Vinsamlega afbókaðu tíma í síma 543 6130 ef þú ert með flensulík einkenni, hita, beinverki, mikinn hósta eða uppgang. Þú munt fá frekari upplýsingar símleiðis.
 • Sóttvarnir á deildinni eru afar mikilvægar, fylgið almennum ráðleggingum sem fela í sér vandaða handhreinsun, forðast að snerta augu, nef og munn og forðast að heilsa með handabandi.
 • Grímuskylda er í gildi á Landspítala.
 • Heimsóknir gesta á dagdeildina eru ekki leyfðar.

 

Hafðu samband

OPIÐ8:00-16:00

Hagnýtar upplýsingar

 

Afgreiðsla 11B

 • Símanúmer afgreiðslu 11B er 543 6130.
 • Vinsamlegast nýtið Heilsuveru ef erindið er: endurnýjun lyfseðla, vottorð eða ósk um viðtal við hjúkrunarfræðing (sem ekki liggur á)

Mjög mikilvægt er að láta vita með góðum fyrirvara ef þú getur ekki mætt á þeim tíma sem þér var úthlutað svo hægt sé að nýta tímann fyrir aðra.

 

Gjaldskrá

 

Vottorð

Skrifstofustjórar krabbameins- og blóðlækninga hafa umsjón með gerð vottorða. Beiðni um vottorð er hægt að senda um Heilsuveru.

 • Skrifstofustjóri krabbameinslækninga: 543 6861 mánudaga til fimmtudaga eða netfang estheri@landspitali.is
 • Skrifstofustjóri blóðlækninga: 543 6175

Áður en þú kemur á deildina í viðtal og/eða í meðferð er gott að hafa eftirfarandi í huga:

 1. Fara í blóðprufu, nema annað sé tekið fram. Til að tryggja að niðurstöður blóðrannsóknar liggi fyrir þegar þú kemur á deildina er mikilvægt að fara í blóðprufuna fyrir kl 10 degi áður. Fyrir viðtöl/ meðferð á mánudegi þarf að fara í blóðprufu á föstudegi.
 2. Ráðlagt er að kynna sér sjúklingaráðin 10. Ráðin hafa það að leiðarljósi að sjúklingar taki virkan þátt í meðferð sinni og séu upplýstir til að auka öryggi og gæði þjónustunnar sem veitt er.
 3. Gott getur verið að taka með sér afþreyingu og nesti fyrir lengri meðferðir.

Innritun á deild

 

Við komu á Dag- og göngudeild blóð- og krabbameinslækninga er byrjað á að slá inn kennitölu í innskráningarstandi sem er staðsettur fyrir framan biðstofu á 11C gangi. Á skjáinn koma upplýsingar um hvert á að fara næst.

 

 • Ef þú ert eingöngu að fara í lyfjameðferð er farið inn á deild 11B, látið vita af komu hjá móttökuritara og svo sest á biðstofu innst á gangi
 • Þegar þú átt viðtal við lækni ferð þú á biðstofu á 11C.
      Ef þú ert einnig að koma í lyfjameðferð ert þú beðinn um að mæta 20 mínútum fyrir læknisviðtalið í mælingar hjá sjúkraliða. Þar er mældur blóðþrýstingur, hiti, púls og fleira.
 • Ef þú ert að koma í slökunarmeðferð þá ferðu í Skógarhlíð 5, upp á 2. hæð og færð þér sæti á biðstofu þar.

 

Viðtal við lækni

 

Að jafnaði er reiknað með 20 mínútum fyrir viðtal við lækni. Lengri tími er gefinn fyrir fyrsta viðtal. Gott er að hafa aðstandanda með í viðtalið en vinsamlega hafið samband við deildina ef óskað er eftir að hafa fleiri en 1-2 með sér.
Mjög mikilvægt er að láta vita með góðum fyrirvara ef þú getur ekki mætt á þeim tíma sem þér var úthlutað.

Móttaka 11B

Við komu á 11B er mikilvægt að gefa sig fram við ritara, sem skráir þig inn á deildina.

Aðstaða á deildinni

 • Á 11B eru 20 meðferðarrými, bæði meðferðarstólar og rúm
 • Innst á gangi deildarinnar er setustofa og kaffiaðstaða
 • Áhersla er lögð á að hafa umhverfið náðugt á meðferðarstofum. Hægt er að fá kodda og teppi til að láta fara vel um sig
 • Vinsamlegast virðið einkalíf annarra sjúklinga og ræðið ekki það sem þið kunnið að verða áskynja um heilsufar þeirra og hagi

Matur og drykkir

 • Á deildinni er vatnsvél og kaffivél. Einnig er boðið upp á ávaxtasafa. Hægt er að geyma nesti í kæli á setustofu 11B. Í hádeginu er boðið upp á niðurskorna ávexti og drykki.
 • Ef meðferð er í nokkra klukkutíma er ráðlagt að hafa með sér nesti. Mikilvægt er að taka tillit til stofufélaga og koma ekki með sterklyktandi mat.

Afþreying og gestir

 • Til afþreyingar er hægt að taka með sér lesefni, handavinnu eða tölvu. Hægt er að fá aðgang að netinu í gegnum gestanet spítalans.
 • Spjaldtölvur eru við alla meðferðarstóla/ rúm. Í þeim er netaðgangur og ýmis smáforrit.
 • Farsíma má nota en vinsamlegast hafið símann stilltan á hljóðlausa stillingu og takið tillit til stofufélaga þegar talað er í síma.

Krabbameinslyf

Krabbameinslyfjameðferð felur í sér gjöf frumueyðandi lyfja. Frumueyðandi lyf hafa áhrif á krabbameinsfrumur í vexti, það er að segja truflun verður á frumumyndun og þær missa hæfileikann til að skipta og fjölga sér. Lyfin hafa oft ekki einungis áhrif á krabbameinsfrumurnar heldur einnig á aðrar frumur í líkamanum, aðallega frumur í beinmerg, slímhúð meltingarvegi, frumur í kynkirtlum og hársverði. Því geta fylgt aukaverkanir á borð við ónæmisbælingu, ógleði og hármissir.

Krabbameinslyfjagjöf

Til eru margar tegundir krabbameinslyfja sem vinna á mismunandi hátt á krabbameinsfrumunum. Því getur reynst nauðsynlegt að gefa fleiri en eitt lyf í senn, en það fer eftir eðli sjúkdómsins hvernig samsetning lyfjameðferðar er. Algengast er að gefa lyfin í æð, en einnig sem töflur, inngjöf í vöðva, undir húð eða í vökvarýmið umhverfis mænu. Í sumum tilvikum er fleiri en ein leið notuð.
Það er einstaklingsbundið hversu oft og hve lengi lyfin eru gefin. Einnig er mismunandi hversu langur tími líður á milli lyfjagjafa. Hver lyfjagjöf getur staðið í nokkrar mínútur, klukkustundir eða nokkra daga í einu. Algengt er að gefa lyfin með 3-4 vikna millibili. Meðferðin er oftast gefin á 11B en stundum krefst hún innlagnar á legudeild. Þú færð nánari upplýsingar um meðferðina þína, aukaverkanir og möguleg úrræði hjá þínum lækni og hjúkrunarfræðingi.

Mikilvægt að hafa samband

Meðan á veikindum og meðferð stendur geta komið upp aðstæður sem þarf að bregðast skjótt við og því mikilvægt að þú hafir beint samband og talir við lækni eða hjúkrunarfræðing. Hægt er að hringja á dagdeild blóð- og krabbameinslækninga milli kl 8-16 alla virka daga (s.543-6130). Utan dagvinnutíma er hægt að leita til bráðamóttöku Landspítala (s.543-2000).

Hafðu strax samband ef vart verður eftirtalinna einkenna:

 • Hiti hækkar. Ef hitinn er 38°C mældu hann aftur eftir klukkutíma og hafðu samband ef hann er að hækka. Ef hann er 38,5°C eða hærri hafðu þá strax samband. Hiti er merki um sýkingu og honum fylgir oft hrollur og vanlíðan. Mundu að sterar og ýmis verkjalyf geta haldið hitanum eðlilegum þrátt fyrir sýkingu.
 • Viðvarandi ógleði eða uppköst
 • Óvenjumikill slappleiki og þreyta
 • Hósti og uppgangur
 • Særindi í munni og hálsi eða við þvaglát
 • Marblettir, húðblæðingar, nefblæðingar eða blóð í þvagi/hægðum
 • Niðurgangur
 • Mikinn bjúg á höndum og fótum eða annars staðar á líkamanum
 • Skyndilegir verkir

Mat á vanlíðan
Regluleg skimun á líðan og einkennum er framkvæmd á deildinni. Þú ert beðin(n) um að fylla út matsblað þar sem þú metur vanlíðan þína á kvarðanum 0-10 og merkir við mögulegar ástæður fyrir vanlíðan. Með reglulegri skimun er hægt að greina vanlíðan, styrk hennar og mögulegar orsakir svo að hægt sé að veita þér viðeigandi aðstoð.

Stuðningsmeðferð
Stuðningsmeðferð er veitt í tengslum við sjúkdóma og aukaverkanir meðferðar. Stuðningsmeðferð getur falið í sér lyfjagjöf (t.d. ónæmisstyrkjandi lyf og beinþéttnilyf), vökvagjöf, blóðhlutagjöf og einkennameðferð.   Eigin stofnfrumumeðferð - Söfnun stofnfruma úr blóði
   

 • Eigin stofnfrumumeðferð er veitt við ákveðnum tegundum illkynja sjúkdóma.
 • Meðferðin felst í því að stofnfrumum sjúklingsins sjálfs er safnað, gefin er háskammta krabbameinslyfjameðferð og í kjölfarið fær sjúklingur stofnfrumurnar sínar til baka.
 • Undirbúningur og söfnun stofnfruma fer fram á 11B.
 • Háskammtameðferðin og stofnfrumugjöfin krefst innlagnar og er framkvæmd á blóðlækningardeild 11G. Eftir útskrift af blóðlækningadeild eru sjúklingar í eftirliti á 11B.
 • Fræðsluefni:

Endurhæfing fyrir krabbameinsgreinda á Landspítala

 • Markmið endurhæfingar fyrir krabbameinsgreinda á Landspítala er að aðstoða einstaklinga við að endurheimta og viðhalda virkni, heilsu og lífsgæðum innan þeirra takmarkana sem sjúkdómur og meðferð setur.
 • Sérstakt teymi fagfólks (endurhæfingarteymi) sér um að skipuleggja og veita þjónustuna í samræmi við þarfir og óskir sjúklings. Í teyminu eru læknir, hjúkrunarfræðingar, sjúkraþjálfari, iðjuþjálfi, næringarfræðingur, lyfjafræðingur, sálfræðingur, félagsráðgjafi, djákni o.fl.
 • Heilbrigðisstarfsmaður (læknir/ hjúkrunarfræðingur) sér um að senda beiðni til endurhæfingarteymisins til að óska eftir þjónustunni

Á heimasíðu endurhæfingarteymis krabbameinsgreindra má nálgast frekari upplýsingar og fræðsluefni (t.d. um krabbameinstengda þreytu).

Slökun

 • Boðið er upp á einstaklingsmiðaða slökunarmeðferð og þjálfun í núvitund fyrir krabbameinssjúklinga og aðstandendur þeirra á Landspítala. Meðferðin fer fram í Skógarhlíð 5 í hægindastól og varir í eina klukkustund. Sýnt hefur verið fram á að meðferðin getur bætt lífsgæði og hefur almennt góð áhrif á líkamlega og andlega heilsu. Meðferðin getur einnig dregið úr tíðni og styrk aukaverkana.
 • Meðferðin er gjaldfrjáls ef viðkomandi sjúklingur fer sama dag í lyfjameðferð, annars þarf að borga komugjald.
 • Tímapantanir og frekari upplýsingar er hægt að fá hjá ritara á deild 11C eða í síma 543 6130.
  Verið hjartanlega velkomin.

 

Landspítalinn - tenglar

 

Ýmsir tenglar

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Af hverju ekki?