Leit
LokaKonwencja relacji interpersonalnych

 

Konwencja relacji interpersonalnych

Sýna allt

Celem Konwencji relacji interpersonalnych Landspítali jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, a także poprawa samopoczucia pracowników. Cel ten osiągniemy poprzez przejrzyste, efektywne, otwarte i pozytywne relacje. Konwencja obowiązuje wszystkich pracowników naszego szpitala bez względu na pozycję czy grupę zawodową. Konwencja opracowana została na podstawie blisko 900 zdarzeń dotyczących relacji interpersonalnych w naszym szpitalu, przekazanych wiosną 2018 roku przez blisko 700 osób na pięćdziesięciu zebraniach o tematyce rozwoju w miejscu pracy. W opisie zdarzeń wyszczególniono zarówno kwestie pozytywne, jak i te wymagające poprawy w relacjach interpersonalnych w naszym szpitalu. Wspomniane przypadki dotyczyły profesjonalnego sposobu przekazywania informacji, jak i relacji interpersonalnych, indywidualnego zachowania i komunikacji językowej pracowników naszego szpitala. Konwencja opiera się zatem na rzeczywistych przeżyciach i doświadczeniu pracowników wszystkich katedr naszego szpitala, które można podzielić na osiem kategorii. Każda kategoria wyszczególnia opisy właściwych relacji interpersonalnych oraz tych, których należy się wystrzegać.

Każdy pracownik pełni ważną rolę w przestrzeganiu Konwencji i we właściwym funkcjonowaniu naszego szpitala. Wzajemny szacunek, przejrzyste relacje i sposób przekazu informacji, współpraca oraz empatia zwiększają poziom bezpieczeństwa i samopoczucia pracowników, co z kolei wpływa pozytywnie na nasze usługi na rzecz pacjenta.

Wiele osób pyta o konsekwencje łamania Konwencji. Konsekwencje zależą od charakteru sprawy, ale najważniejsze jest to, aby takich przypadków nie traktować błaho. W ostatniej części broszury znajduje się lista możliwych środków, jakie pracownicy mogą podjąć w przypadku łamania Konwencji.

Mam głęboką nadzieję, że Konwencja będzie nam przyświecać w całym naszym postępowaniu i relacjach z pacjentami, ich rodzinami oraz pracownikami naszego szpitala. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby wspólną pracą stworzyć odpowiednią atmosferę charakteryzującą się bezpieczeństwem, zaufaniem i dobrą wolą.

Dyrektor Páll Matthíasson
Virðing

Tökum vel á móti sjúklingum, aðstandendum og samstarfsfólki á hverjum degi. Höfum í huga að fyrstu kynni eða upphaf dags hafa áhrif á allt sem á eftir kemur. Sýnum hlýlegt viðmót, tillitssemi og hjálpsemi frá upphafi. Kurteisi kostar ekkert.

#samskipti


„Codziennie witamy się mówiąc „Dzień dobry!”, bo to dobry zwyczaj, który pozwala na dobry początek dnia.”

Zawsze:

 • Poświęcamy innym uwagę i okazujemy im życzliwość.
 • Codziennie witamy się mówiąc „Dzień dobry!”
 • Witamy innych, uśmiechamy się i oferujemy naszą pomoc.
 • W rozmowie z innymi przedstawiamy się, podając nasze imię oraz zawód.
 • Osobom, z którymi wcześniej nie pracowaliśmy, przybliżamy naszą rolę.
 • Zwracamy się do innych po imieniu, utrzymując kontakt wzrokowy.
 • Jesteśmy punktualni.
 • Z zadowoleniem witamy studentów czy nowych pracowników, instruując ich w pozytywny sposób.
„U miech mo e odmieni zły dzie, a tak e sprawi by udany dzie był jeszcze lepszy.”

Nigdy:

 • Nie przychodzimy do pracy negatywnie nastawieni czy poddenerwowani.
 • Nie odwracamy wzroku w celu uniknięcia usłużenia potrzebującym.
 • Dbamy o to, aby nikt nie musiał czekać bez uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień.
 • Nie odpowiadamy innym tak, jakby właśnie nam przeszkadzali w wykonywaniu obowiązków służbowych.
 • Nie rozpoczynamy rozmowy telefonicznej bez przedstawienia się i nie kończymy rozmowy bez pożegnania się.
 • Nie naskakujemy na innych i nie jesteśmy wobec nich szorstcy, nawet jeżeli inni tak się zachowują.
 • Nie rozmawiamy w nieuprzejmy sposób o innych pracownikach, oddziałach czy katedrach.
 • Nie irytujemy się, gdy koledzy z pracy czy nowi pracownicy zwracają się do nas z pytaniami lub prośbą o pomoc.
„Traktujmy innych z szacunkiem – pamiętajmy, że ludzie zapamiętują pierwsze chwile podczas zapoznawania się.”

Każdemu należy się szacunek i poważne traktowanie. Każdy głoś ma prawo brzmieć, bo każde ogniwo łańcucha pełni ważną rolę. Dotyczy to tak samo pacjenta, jego najbliższych, jak i każdego pracownika.

#samskipti
„Dobra współpraca, pozytywne nastawienie, szacunek dla innych – to wszystko popłaca.”

Zawsze:

 • W rozmowie z pacjentami przedstawiamy się, podając nasze imię i zawód.
 • Informujemy o spodziewanym spóźnieniu czy niemożliwości sprostania zobowiązaniom.
 • Zanim zaczniemy leczenie, uzyskujemy od pacjenta pozwolenie, wszystko mu wyjaśniając.
 • Zachowujemy spokój, jesteśmy uprzejmi, opanowani oraz profesjonalni.
 • Doceniamy wkład pracy i wiedzę innych pracowników lub oddziałów.
 • Zapamiętujemy imię każdego współpracownika, bez względu na ich grupę zawodową czy pochodzenie.
 • Utrzymujemy stosunki towarzyskie z różnymi grupami zawodowymi, uczestnicząc w towarzyskich spotkaniach w miejscu pracy.
 • Robimy miejsce dla innych na korytarzu, a także przytrzymujemy innym drzwi.
„Zauważamy i cenimy dobrze wykonane obowiązki.”

Nigdy:

 • Nie podnosimy głosu, nie krzyczymy, nie rozłączamy się w trakcie rozmowy telefonicznej i nie awanturujemy się.
 • Nie poniżamy innych, nie przerywamy im wypowiedzi, nie rozkazujemy im czy bezdusznie rozmawiamy o problemach pacjenta lub pracownika.
 • Nie przewracamy oczami, wciągamy nosem czy wzdychamy.
 • Nie rozmawiamy z pacjentem czy pracownikiem w trzeciej osobie ani nie używamy nieodpowiednich zdrobnień.
 • Nie traktujemy pacjenta jak przypadku medycznego, tylko jak człowieka.
 • Nie rozmawiamy z innymi pracownikami o nieistotnych sprawach, gdy zajmujemy się pacjentem.
 • Nie krytykujemy pracowników ani nie poddajemy ich kwalifikacji w wątpliwość w obecności innych.
 • Nie rozmawiamy wyłącznie z pracownikami z naszej grupy zawodowej.

 

Jesteśmy profesjonalistami. Powinniśmy sobie przyswoić zrównoważone i profesjonalne zachowanie, budując w ten sposób zaufanie między pracownikami, oddziałami czy katedrami, a także między pracownikiem a pacjentem. Dobrze zaznajamiamy się ze sprawą, pozwalamy innym na wzięcie czynnego udziału, odpowiadamy na wiadomości oraz zachowujemy poufność. #samskipti

 


„Do tego, aby żyć w harmonii i utrzymywać dobre relacje z innymi, należy wykazać się zrozumieniem w danej sytuacji oraz zdać sobie sprawę z tego, że nie zawsze można postawić na swoim.”

Zawsze:

 • Zaznajamiamy się ze sprawą, zanim wyciągamy wnioski czy wydajemy opinię.
 • Zachowujemy poufność i dochowujemy tajemnicy służbowej oraz ograniczamy liczbę osób uczestniczących w rozmowach czy mających dostęp do danych na temat pacjenta.
 • Ostrożnie dobieramy słowa i zwracamy uwagę na naszą postawę, szczególnie gdy musimy przekazać złe wiadomości.
 • Pozwalamy pacjentowi i jego najbliższym brać udział w rozmowie na temat dalszego przebiegu leczenia, starając się uszanować ich wolę.
 • Jesteśmy schludnie ubrani oraz przestrzegamy zasad dotyczących ubioru w miejscu pracy, higieny rąk czy ochrony przeciwzakażeniowej.
 • Odpowiadamy na wiadomości e-mail i skierowane do nas zapytania, odbieramy telefony, a także oddzwaniamy, jeżeli sytuacja od nas tego wymaga.
 • Dzielimy się z kolegami informacjami, wiedzą i umiejętnościami, tak aby pozytywnie wpłynąć na osiągane przez Szpital wyniki.
 • Bierzemy odpowiedzialność za swoje zachowanie i jak najszybciej regulujemy nie najlepsze relacje interpersonalne.

„Jako profesjonaliści pozwalamy najbliższym brać czynny udział w środkach pomocy, zamiast tylko być obserwatorami, i stawiamy się na miejscu najbliższych, którzy już od wielu lat znają pacjenta.”

Nigdy:

 • Nie stawiamy diagnoz czy wniosków bez wcześniejszego zapoznania się ze sprawą.
 • Nie omawiamy spraw służbowych czy osobistych w obecności osób trzecich.
 • Nie dopuszczamy do tego, aby pacjent był świadkiem sytuacji konfliktowych między specjalistami czy krytykowania innego pracownika, oddziału, katedry, grupy zawodowej czy innych instytucji służby zdrowia.
 • Nie rozbudzamy nadziei pacjenta, które nie mają pokrycia w rzeczywistości ani nie proponujemy usług, które nie są dostępne.
 • Nie pozwalamy na to, aby nasze zdenerwowanie czy zmęczenie miało negatywny wpływ na kolegów w pracy.
 • Nie zapominamy o naszych obietnicach.
 • Nie przywłaszczamy sobie zaszczytów, które należą się innym, ani nie umniejszamy ich wkładu pracy.
 • Nie wysyłamy negatywnych wiadomości e-mail, gdy lepiej byłoby te kwestie omówić.
Okazujemy w relacjach z innymi takt i empatię. Pamiętamy o tym, iż zarówno pacjenci, jak i pracownicy zmagają się ze swoimi problemami. Stawiamy się na miejscu innych, wykazując się taktem i zrozumieniem.

#samskipti


„Dobrze jest czu si cz ęścią zespołu i liczy na wzajemn pomoc.”

ZAWSZE

 • Przyznajemy czującym się źle pacjentom lub współpracownikom prawo do różnych emocji, obaw lub bólu.
 • Stawiamy się na miejscu pacjenta, traktując go w taki sposób, jakbyśmy chcieli, aby inni traktowali naszych najbliższych.
 • Służymy kolegom wsparciem i okazujemy im naszą dobrą wolę, czerpiąc korzyść z wzajemnych porad.
 • Obserwując stan samopoczucia pacjenta i jego najbliższych, jak i naszych kolegów, staramy się odpowiadać na ich potrzeby.
 • Nasz sposób wyrażania jest rozważny, gdyż nie wszyscy mają takie same poczucie humoru.
 • Jesteśmy pozytywnie nastawieni, przyjaźni i serdeczni, pocieszając i pomagając osobom potrzebującym pomocy w uporaniusię z uczuciem niepokoju.
 • Z szacunkiem i w łagodny sposób rozmawiamy wspólnie o trudnych zdarzeniach.
„Okazujmy innym cierpliwość i dobrą wolę. Inni odpłacą się tym samym po wielokroć.”

NIGDY

 • Nie umniejszamy bólu czy złego stanu samopoczucia pacjenta i nie śmiejemy się z powodu, dla którego przyszedł do nas.
 • Nie umniejszamy przeżyć ani odczuć innych.
 • Nie podnosimy głosu na kolegów, pacjentów ani ich najbliższych.
 • Nie przekazujemy wrażliwych informacji na temat pacjenta czy kolegów w obecności osób, których to nie dotyczy.
 • Nie podchodzimy do naszych obowiązków wobec innych „maszynowo” ani w trakcie rozmowy nie jesteśmy myślami gdzieś indziej.
 • Nie zapominamy o naszych pacjentach.
 • Nie wchodzimy bez uprzedzenia do sali pacjenta ani nie zakłócamy niepotrzebnie jego odpoczynku.
 • Nie oczekujemy od innych, aby dostosowywali się do naszych potrzeb.


Gefum okkur tíma til að hlusta og spyrja. Það hjálpar okkur við að skilja mál áður en við tökum ákvarðanir og gefum ráð. Upplýsum fólk á skýran hátt svo ekkert skolist til.

#samskipti


„Enginn veit allt og er inni í öllu og þess vegna er mikilvægt að taka samtal og hlusta og nýta þekkingu og reynslu annarra.“

ALLTAF

 • Hlusta til að skilja og bregðast við því sem sjúklingur eða samstarfsmaður segir
 • Nota opnar spurningar til að skilja betur og forðast þannig einsatkvæðis svör
 • Kynna okkur hvar málin standa þegar við tökum við málum og hlusta á ráðleggingar samstarfsfélaga
 • Miðla upplýsingum á skýran hátt þegar við yfirfærum ábyrgð til samstarfsfólks og tryggjum að það komist til skila, munn– eða skriflega
 • Nota „mannamál“, aðlaga hraða og raddstyrk að þörfum hlustandans og nota stuðningsgögn og teikningar þegar við á, til dæmis þegar tungumál kunna að vera hindrun
 • Ganga úr skugga um að allir hafi meðtekið upplýsingar á sama hátt
 • Leyfa sjúklingum að fylgjast með framgangi mála, upplýsa þá um kosti og galla meðferðar; hvað er næst
 • Upplýsa sjúklinga um réttindi þeirra
„Þegar raddir allra í teyminu fá að hljóma skilar það sér í betri vinnu og þjónustu, sjúklingum í hag.“

ALDREI

 • Grípa fram í fyrir fólki eða neita þeim um að útskýra mál
 • Gera ráð fyrir að við vitum sjálf allt sem þarf að vita
 • Gera ráð fyrir að aðrir í teyminu eða þau sem taka við af okkur hafi allar upplýsingar
 • Ætlast til að sjúklingar endurtaki oft sömu söguna
 • Tala fagmál eða í skammstöfunum við sjúklinga
 • Láta sjúklinga bíða án þess að upplýsa þá um stöðu mála
 • Spyrja lokaðra spurninga — t.d. líður þér ekki miklu betur núna?
 • Senda tölvupóst til að spara tíma, þegar símtal eða samtal væri betra
ÁbyrgðFylgjum stöðluðu verklagi, notum skýr skilaboð og skilvirk samskipti til að tryggja örugga afgreiðslu mála. Skráum í atvikaskrá þegar við á og gætum þess að þjónustukeðja rofni ekki í kjölfar okkar vinnu.

#samskipti


„Við vinnum oft við erfiðar aðstæður og lendum í ýmsu – þess vegna er mikilvægt að geta treyst samstarfsfólki.“

ALLTAF 

 • Vera fagleg í framkomu og lofa aðeins því sem hægt er að standa við
 • Nota staðfest samskipti þegar við miðlum upplýsingum – til að allir séu á sömu blaðsíðu
 • Fylgja málum eftir og svara því sem við erum beðin um að svaraFylgja verkferlum og stöðluðu verklagi og hvetja aðra til að gera slíkt hið sama
 • Tala máli sjúklings þegar við á og þegar tryggja þarf viðeigandi úrræði
 • Atvikaskrá alltaf þegar eitthvað fer úrskeiðis
 • Biðjast strax afsökunar ef okkur verður á

„Okkur verður öllum á en mikilvægt er að kunna að biðjast afsökunar þegar við tökum feilspor. Það bætir andann.“

ALDREI

 • Tala um óskyld mál meðan samstarfsfólk þarf að einbeita sér að sjúklingi
 • Trufla samstarfsfólk sem er að einbeita sér, nema nauðsyn krefji
 • Hrapa að ályktunum án þess að hafa kynnt okkur málin eða fylgt stöðluðu verklagi
 • Gera ráð fyrir að sjúklingar séu upplýstir um stöðuna
 • Gagnrýna þá sem tala um öryggi sjúklinga og rétta verkferla
 • Segja fólki að við séum of upptekin til að sinna þeirra málum
 • Sleppa því að skrá atvik eða tala um það sem aflaga fer
 • Varpa ábyrgð yfir á aðra þegar erfið mál koma upp

Látum í okkur heyrast ef öryggi eða meðferð sjúklings er í ólagi eða ef vellíðan samstarfsfólks er í hættu. Ekki þegja. Setjum gagnrýni fram á málefnalegan hátt ogþökkum fyrir ábendingar. Hrósum því sem vel er gert.

#samskipti


„Tala saman – ekki síst þegar manni líður illa þarf að tala saman til að leysa málin“

ALLTAF

 • Koma með ábendingar og gagnrýni á yfirvegaðan og uppbyggilegan hátt og án þess að persónugera
 • Koma ábendingum beint til þess sem þarf að heyra, helst í einrúmi — tölum við fólk en ekki um það
 • Láta alltaf í okkur heyra þegar við teljum að öryggi sjúklinga geti verið í hættu eða þegar réttu verklagi er ekki fylgt
 • Útskýra fyrir fólki þegar töf verður eða þegar framvinda er ekki í takt við væntingar
 • Taka vel á móti ábendingum og þakka fyrir þær – þannig lærum við
 • Taka upp hanskann og grípa inn í þegar við verðum vitni að ómaklegum árásum, einelti eða áreitni
 • Hrósa hvert öðru fyrir vel unnin störf
 • Biðjast afsökunar strax þegar okkur verður á
„Ég var þreytt og átti erfiðan dag. Samstarfskona hrósaði mér fyrir góða frammistöðu og þá leið mér betur. Það þarf oft ekki mikið til að bæta líðan annarra.“

ALDREI

 • Gera lítið úr ábendingum annarra eða áhyggjum
 • Taka endurgjöf og ábendingum persónulega eða móðgast
 • Vera meðvirk og láta einelti, ofbeldi eða áreitni viðgangast
 • Bregðast illa við þegar bent er á að við séum ekki að fylgja réttu verklagi
 • Þröngva skoðunum okkar upp á aðra eða þurfa alltaf að hafa síðasta orðið
 • Dæma samstarfsfólk án þess að leita skýringa þegar eitthvað fer úrskeiðis
 • Baktala sjúklinga eða samstarfsfólk
„Við verðum að geta tekið gagnrýni og ræða saman ef við teljum að samskiptin geti gengið betur fyrir sig.“
Gætum jafnræðis í samskiptum og þjónustu. Framfylgjum regluverki á sama hátt fyrir alla, óháð bakgrunni, stétt eða stöðu. Vanvirðing, hroki, áreitni eða einelti á ekki að viðgangast á Landspítala, né önnur óæskileg hegðun.

#samskipti


„Allir hlekkir keðjunnar skipta máli, sjúkrahúsið funkerar hvorki án ræstinga né lækna“

ALLTAF

 • Huga að því að við erum ólík, af ólíkum uppruna og með ólíka reynslu
 • Koma eins fram við alla sjúklinga og samstarfsmenn óháð aldri, kyni, þjóðerni, trú, kynhneigð eða öðrum þáttum
 • Koma fram af sömu virðingu við alla sjúklinga óháð því hvaða sjúkdóm eða einkenni þeir eru með
 • Fagna fjölbreytileika og virða ólíka menningu fólks og trú
 • Láta eitt ganga yfir alla þegar við framfylgjum t.d. reglum spítalans
 • Virða mörk annarra og forðast gróft tal eða hegðun sem upplifast getur sem áreitni
„Stundum þurfum við að leggja titla okkar til hliðar og sinna því sem þarf að sinna, því þegar öllu er á botninn hvolft þá vinnum við saman að velferð sjúklingsins.“

ALDREI

 • Leggja í einelti, beita kynbundinni eða kynferðislegri áreitni eða ofbeldi og forðumst meðvirkni gagnvart slíkri hegðun
 • Láta fordóma gagnvart fólki af erlendum uppruna viðgangast
 • „Grínast“ á þann hátt að mögulega gæti túlkast sem áreitni eða meinfýsni
 • Láta vina- eða fjölskyldutengsl hafa áhrif á framgöngu okkar
 • Sýna hroka eða gleyma mannasiðum þó við séum undir miklu álagi
 • Dreifa slúðri, illu umtali eða söguburði innan vinnustaðarins
 • Grípa fram í eða hækka róminn þegar aðrir tala
Ef þú upplifir brot á sáttmálanum er mjög mikilvægt að láta „gerandann“ vita af því sem allra fyrst. Við getum ekki lært nýja hegðun ef enginn aðstoðar okkur við að sjá það sem betur má ara.
#samskipti

 


„Vinur er sá er til vamms segir”

SKREF 1

Best er að bregðast strax við og gefa sjálf(ur) vinsamlega endurgjöf beint til þess sem í hlut á. Þetta má gera t.d. með því að:

 • Spegla:

– Skil ég þig rétt þegar þú segir…
– Heyrði ég þig segja að…

 • Upplýsa:

– Mér leið illa þegar þú sagðir…
– Mér fannst óþægilegt þegar þú…
– Þegar þú sagðir… þá fannst mér eins og þú værir að…
– Þegar þú sagðir… þá upplifði ég…
– Mér finnst þetta ekki í samræmi við samskiptasáttmálann…
– Við samþykktum að vera fyrirmyndardeild í samskiptum …
– Mér fannst þetta ekki í lagi og ekki í samræmi við sáttmálann.

 • Setja mörk:

– Þetta var ekki í lagi…
– Ég upplifi þetta ekki í samræmi við samskiptasáttmálann…
– Við ákváðum að tala ekki svona við hvert annað hér…
– Mér fannst þessi samskipti ekki í lagi og ekki í samræmi við sáttmálann.
– Ég upplifði þessi samskipti ekki góð
– Ég er ekki alveg sátt(ur) við þessa framgöngu…

 • Gefa ábendingu: 

  – Má ég benda þér á eitt sem ég tók eftir?
  – Við ákváðum hér á deildinni að halda okkur við málefnaleg og góð samskipti
  – Mig langar að minna á samskiptasáttmálann …

 • Þessar setningar má segja strax í aðstæðunum, eða með því að fá viðkomandi til að tala við þig afsíðis.
 • Einnig má fá þriðja aðila (t.d. annan samstarfsmann eða trúnaðarmann) með til halds og
  trausts ef þér finnst óþægilegt að tala ein(n) við viðkomandi.

Mikilvægt er að líta einnig í eigin barm (sjá næstu málsgrein)

.

AÐ TAKA Á MÓTI … GERANDINN

 • Æ takk, afsakaðu!
 • Takk fyrir að benda mér á, ég gleymdi mér.
 • Já þetta var alveg rétt, afsakaðu.
 • Takk fyrir ábendinguna.
 • Takk fyrir að minna mig á
 • Ó fyrirgefðu, ég meinti þetta alls ekki svona.
 • Takk fyrir ábendinguna. Geturðu kannski leiðbeint mér hvernig ég get gert þetta betur?
 • Fyrirgefðu innilega, mér þykir þetta afskaplega leitt.

AÐ LÍTA Í EIGIN BARM

 • Mikilvægt að meta hvort og hvernig maður vill bregðast við; oftast er best að bregðast við strax sbr. fyrri slæður; það hjálpar öllum.
 • Það er því mikilvægt að líta í eigin barm:

– Af hverju leið mér svona þegar hann/hún sagði þetta?
• Er verið að fara yfir mín mörk?
• Á ég eitthvað ósagt um það sem gerðist í gær/fyrradag/í síðustu viku og þetta er dropinn sem fyllti mælinn?

• Er ég viðkvæm(ur) fyrir í dag af því að:

1. Ég svaf illa, ég hef áhyggjur, ég er stressuð/stressaður, ég er döpur/dapur?
2. Er ég ósátt(ur) því einhver annar var leiðinleg(ur) við mig áðan?

– Gleymdi ég mér á samskiptasvellinu og þetta eru viðbrögð við því?
• Ef ég hreytti einhverju fyrst þá getur verið gott að byrja á því að biðjast afsökunnar.

VIÐBRÖGÐ - SKREF 2 OG 3

SKREF 2

Til viðbótar við fyrstu viðbrögð (eða í stað þeirra ef þú treystir þér alls ekki til að bregðast við sjálf(ur)) má taka þessi skref:
 • Fáðu stjórnanda að tala við viðkomandi (eða stjórnanda viðkomandi ef það á við).
  –  Athugaðu þó að stjórnandi má oft ekki segja þér hvernig hann/hún brást við þar sem um er að ræða starfsmannamál
 • Fá þriðja aðila, þ.e. einhvern hlutlausan, til að tala við gerandann fyrir þig.
  – Athugaðu að milliganga þriðja aðila er seinlegra en að bregðast við sjálf(ur)og getur skapað misskilning.
 • Hafðu í huga að milliganga þriðja aðila tryggir mögulega ekki nafnleynd; gerandi á líka sinn rétt og erfitt er að krefjast úrbóta nema gerandi fái að vita frá hverjum kvörtun kemur.
 • Skrá atvik í atvikaskráningarkerfi starfsmanna.

SKREF 3

Alvarlegri eða síendurtekin brot þarf almennt að fara með til stjórnanda eða í formlegt kvörtunarferli:

TÖLVUPÓSTUR – OFT VETTVANGUR SLÆMRA SAMSKIPTA!!

 • Slæm samskipti geta líka átt sér stað í tölvupósti. Hér eru nokkur atriði tilað hafa í huga: 
  1) Heilsa og kveðja
  2) Vanda sig eins og þú værir að tala augliti til auglitis við manneskju
  3) EKKI NOTA HÁSTAFI – fólk getur upplifað það sem árás/að verið sé að æpa
  4) Lesa tölvupóstinn yfir amk. tvisvar – og geyma hann yfir nótt af hann er mjög reiður – fá lánaða dómgreind annars (fá einhvern til að lesa yfir)
  5) Muna að stíll fólks er ólíkur í tölvupósti – sumir eru mjög stuttorðir en það þýðir ekki að viðkomandi sé reiður eða pirraður
  6) Bregðast við og láta vita ef einhver gengur fram af þér í tölvupósti– Góð leið er að taka upp símann frekar en að svara með reiðum pósti til baka

 

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Af hverju ekki?