Rannsóknarstofa Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum

Stendur fyrir rannsóknarstarfsemi innan öldrunarlækninga og fræðslu um málefni sem tengjast öldrun

Banner mynd fyrir  Rannsóknarstofa Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum

Hafðu samband

OPIÐ8:00-16:00

Rannsóknarstofa í öldrunarfræðum (RHLÖ) - mynd

Hér erum við

Landakot, 6. hæð

Hagnýtar upplýsingar

Landaspítali Landakoti

Skrifstofa: Landakot L6, Túngötu 26, 101 Reykjavík

Fastur starfsmaður 

 • Hrafnhildur Eymundsdóttir
 • Netfang:  hrafnhie@landspitali.is
 • Sími:  543 9871 / 845 7415
 •  Hún tekur við skilaboðum til stjórnarmanna og svarar fyrirspurnum 

Rannsóknarstofa Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) er miðstöð í öldrunarfræðum, stofnuð á ári aldraðra 1999.  Hún stendur fyrir rannsóknarstarfsemi innan öldrunarlækninga og fræðslu um málefni sem tengjast öldrun.

Sérhver vísindagrein, ein sér eða í samvinnu við aðrar greinar, getur átt aðild að rannsóknarstofunni svo fremi að viðfangsefni hennar lúta að öldrun. 

Fræðimenn og háskólanemar geta fengið aðstöðu á Landakoti L5  vegna rannsókna í öldrunarfræðum. 

Stofnskrá RHLÖ 

Stjórnarformaður RHLÖ: Kristín Björnsdóttir kristbj@hi.is

 

 

 

Styrktar- og vísindasjóður Rannsóknarstofu í öldrunarfræðum var stofnaður árið 2002.

Meginmarkmið hans er að efla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum samkvæmt markmiðum hennar í stofnskrá.

Stjórn sjóðsins er skipuð stjórn RHLÖ hverju sinni.

Stjórninni er heimilt að styrkja hvert það verkefni sem hún telur efla og gagnast rannsóknum í öldrunarfræðum.

Sjóðurinn starfar samkvæmt skilmálum dómsmálaráðuneytisins um slíka sjóði. 

Skrifstofa fjármála á Landspítala annast fjárreiður og bókhald sjóðsins fyrir hönd sjóðsstjórnar.

Sjóðurinn tekur við framlögum frá einstaklingum og fyrirtækjum en einnig eru gefin út minningarkort á vegum sjóðsins.

Formaður RHLÖ fer með formennsku í styrktar- og vísindasjóðnum.

Kynning á veggspjaldi

Á haustmisseri 2022 stendur RHLÖ fyrir þverfaglegum fræðslufundum um hin margvíslegustu efni. Fyrirlestrarnir eru haldnir fyrsta fimmtudag hvers mánaðar, kl. 15:00-15:30, í kennslusalnum á 7. hæð á Landakoti auk þess sem þeir eru í streymi þaðan.  Fyrirlestrarnir eru auglýstir í viðburðadagatali Landspítala.

Yfirlit fræðslufunda RHLÖ um öldrunarmál á haustmisseri 2022


Ráðstefnan „Dagur öldrunar “er vettvangur þar sem þar fjöldi sérfróðra heldur fyrirlestra um öldrunarmál.

Sjá vefsíðu ráðstefnunnar

Stjórn Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala (RHLÖ) og Styrktar- og vísindasjóðs RHLÖ  

Formaður: Kristín Björnsdóttir, tilnefnd af hjúkrunarfræðideild HÍ
Helga Eyjólfsdóttir, tilnefnd af Félagi íslenskra öldrunarlækna
Ingibjörg Hjaltadóttir, tilnefnd af framkvæmdastjórn Landspítala 
Pálmi V. Jónsson, tilnefndur af læknadeild HÍ
Sigurbjörg Hannesdóttir, tilnefnd af fagráði Öldrunarfræðafélag Íslands
Sigurveig H. Sigurðardóttir, tilnefnd af félagsvísindasviði HÍ 
Steinunn Þórðardóttir, tilnefnd af framkvæmdastjórn Landspítala 

Fræðslunefnd RHLÖ

Aðalheiður Pálsdóttir - adalheip@landspitali.is
Ása Guðmundsdóttir - asagudmu@landspitali.is
Hlíf Guðmundsdóttir - hlifgud@landspitali.is
Konstantín Shcherbak - konstant@landspitali.is

Stjórn Sjálfseignarstofnunar St. Jósefsspítala

Formaður: Pálmi V. Jónsson
Ingibjörg Hjaltadóttir
Jón Eyjólfur Jónsson
Logi Guðbrandsson
Sigurveig H. Sigurðardóttir

 

 

2021

2020

2019

*   Verkefni lokið
**  Útskrift hefur farið fram
*** Önnur verkefni - lokið

 • Association of Early Life Socioeconomic Factors with Physical, Cognitive and Psychological Well-being in Old Age: AGES-Reykjavik Study
  Milan Chang, Sigurveig H. Sigurðardóttir og Hrafnhildur Eymundsdóttir.
 •  Áhrif æðakölkunar og blóðfitu á framrás nýrnabilunar 
  Berglind María Jóhannsdóttir, doktorsnemi hjá dr. Hrefnu Guðmundsdóttur nýrnalækni, er ábyrgðarmaður rannsóknar.
 • Áhrifaþættir fyrir farsæla öldrun 
  Vilborg K. Vilmundardóttir næringarfræðingur, doktorsnemi.
  Ábyrgðarmaður rannsóknar: Ólöf G. Geirsdóttir.
 • Bætt umönnun fólks með heilabilun í heimahúsi og stuðningur við aðstandendur
  Margrét Guðnadóttir hjúkrunarfræðingur, doktorsnemi.
  Ábyrgðarmaður: Kristín Björnsdóttir, prófessor við hjúkrunarfræðideild.
 • * Evrópurannsókn SPRINTT (Sarcopenia and Physical Railty IN older people: multi-componenT Treatment strategies)
  Stór rannsókn sem 17 rannsóknarsetur og 10 Evrópulönd taka þátt í.
  Ábyrgðarmaður á Íslandi: Pálmi V Jónsson. 
  Vefur rannsóknarinnar
  Frétt: RHLÖ tekur þátt í Evrópurannsókn um hrumleika og aldurstengda vöðvarýrnun
 • Félagslega staða, hreyfing og næringarfræðilegir þættir á meðal eldri einstaklinga
  Öldrunarrannsókn Hjartaverndar.
  Nemi: Kristín Elísabet Halldórsdóttir.
  sjónarmaður: Hrafnhildur Eymundsdóttir.
  Verkefni styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna.
 • Fjöllyfja meðferð, óviðeigandi lyfjameðferð, áhættuþættir, afdrif og mat á áhættu á lyfjatengdum skaða í kjölfar útskriftar af spítala
  Doktorsnemi: Freyja Jónsdóttir, lektor við heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands og klínískur lyfjafræðingur.
  Leiðbeinendur: Martin Ingi Sigurðsson, prófessor við læknadeild Háskóla Íslands og yfirlæknir í svæfinga- og gjörgæslulækningum við Landspítala og Anna Bryndís Blöndal, lektor við lyfjafræðideild á heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands.
 • Heilsa, vellíðan og þarfir umönnunaraðila sem annast um eldri einstaklinga sem þiggja heimahjúkrun
  Doktorsnemi: Sirrý Sif Sigurlaugardóttir, aðjúnkt við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.
  Leiðbeinendur: Ingibjörg Hjaltadóttir, prófessor við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og sérfræðingur í hjúkrun við Landspítala og Sigurveig H. Sigurðardóttir, prófessor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.
 • Hugræn öldrun meðal aldraða á Íslandi: Hugrænn forði, heilaforði og farsæl öldrun
  Vaka Valsdóttir sálfræðingur, doktorsnemi.
  Ábyrgðarmaður: María K Jónsdóttir dósent við Háskólann í Reykjavík.
 • Hvað einkennir mjaðmarbrotahópinn í öldrunarrannsókn Hjartaverndar 
  Sigrún Sunna Skúladóttir hjúkrunarfræðingur, doktorsnemi.
  Leiðbeinandi: Þórhallur Ingi Helgason, prófessor við matvæla- og næringafræðideild HÍ.
 • IBEN-C
  Evrópurannsókn.
  Ábyrgðarmaður á Íslandi: Pálmi V Jónsson.
 • *** IceProQualita, úrvinnsla gagna 
  Ólöf G. Geirsdóttir, Alfons Ramel og Milan Chang.
 • ** Mat á hæfni magnbundinna heilarita og mögulegra lífvísa í heila- og mænuvökva til forspár um framvindu og greiningar á heilabilun  
  Unnur Diljá Teitsdóttir sálfræði, lífvísindi,doktorsnemi.
  Leiðbeinandi: Pétur Henry Petersen, dósent við læknadeild HÍ. 
 • *** N-Dime
  Norrænn hópur sem skoðar þætti sem hafa áhrif á næringarástand aldraða á heildrænan hátt 
  Alfons Ramel er íslenski tengillinn. 
 • * NORDPLUS HIGHER EDUCATION (2019-2020, 2020-2021), Integrative Care for Elderly (ICE) intensive course project with Latvia, Lithuania, Finland, and Iceland.
  Milan Chang Guðjonsson.
 • Næringarástand og fæðuöryggi aldraðra
  RANNÍS styrkt
  Berglind S. Blöndal næringarfræðingur, doktorsnemi.
  Ábyrgðarmaður rannsóknar: Alfons Ramel, prófessor við matvæla og næringarfræðideild HÍ.
 •  PROMISS – EU verkefni “Nutrition in healthy aging” 
  Ábyrgðarmaður: Ingibjörg Gunnarsdóttir RÍN, Milan Chang og Ólöf Guðný Geirsdóttir.
 • * Seaweed - Seaweed Bioactive Ingredients with Verified In-vivo Bioactivities 
  Innovation Centre fund 
  Íslenskir rannsakendur: Alfons Ramel, Ólöf G Geirsdóttir og MATÍS.
 • SIA - Social inequalities in Ageing; health, care and institutional reforms in the Nordic welfare model
  - NordFosk fund
  Ábyrgðarmaður: Johan Fritzell.
  Ísland - Alfons Ramel, Ólöf G Geirsdóttir, Sigurveig H Sigurðardóttir og Milan Chang Guðjónsson. Íslenski tengiliðurinn er Alfons Ramel.
 • *** Study of the association of kidney function with uric acid and advancing age? 
  Anný Rós Guðmundsdóttir læknanemi, doktorsnemi hjá dr. Margréti B. Andrésdóttur ábyrgðarmanni rannsóknar.
 • * What predisposes to hip fracture?
  Hassan Bahaloo verkfræðingur, doktorsnemi hjá dr. Benedikt Helgasyni. 
 • Öldrunarheilkenni á meðal eldri einstaklinga sem hafa lagst inn á öldrunarlækningadeild L2 og hafa verið metnir með interRAI post-acute care mælitækinu.
  Nemi: Ingibjörg Jóna Halldórsdóttir.
  Ábyrgðarmaður: Konstantín Shcherbak.
  Samstarfsaðilar: Ólöf Guðný Geirsdóttir, Alfons Ramel, Bergþóra Baldursdóttir, Hrafnhildur Eymundsdóttir, Ingibjörg Hjaltadóttir.

 

Á vísindadegi Rannsóknastofnunar Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) - október 2016
Á vísindadegi Rannsóknastofnunar Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) - október 2016

Áhugi er mikill á fræðslu í öldrunarfræðum.

Síðan í október árið 2003 hefur RHLÖ staðið fyrir árlegum vísindadegi á haustin.

Þessir vísindadagar hafa verið vel sóttir, bæði af starfsfólki innan Landspítala sem og utan hans. Þar hefur gefist kærkomið tækifæri til endurmenntunar og upprifjunar á afmörkuðu sviði.

Dagskrár vísindadaganna frá upphafi:              

2019: Málþing um byltuvarnir
2018: Fíknivandi á meðal aldraðra
2017: Melting og líðan
2016: Öldrunarþjónusta - frá Landspítala og heim
2015: Heyrnarskerðing aldraðra
2014: Blinda og sjónskerðing aldraðra
2013: Svimi aldraðra
2012: Sykursýki hjá öldruðum
2011: Hjartabilun aldraðra
2010: Langvinnir lungnasjúkdómar
2009: Öldrun og líkn. Nýjar víddir
2008: Langvinnir verkir hjá öldruðum
2007: Húðvandamál hjá öldruðum
2006: Byltur, beinvernd og jafnvægi
2005: Minnismóttakan í 10 ár
2004: Rannsóknir á öldruðum og á vinnuálagi kvenna í öldrunarþjónustu
2003: Forvarnir og heilsuvernd

 

Minningarkort Styrktar- og rannsóknarsjóðs Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum

Minningarkort 

til stuðnings Styrktar- og vísindasjóði Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum

KAUPA HÉR (velja úr lista „Minningarsjóður Rannsóknarstofu HÍ og LSH í öldrunarfræðum“)

Upplýsingar fást á skrifstofu RLHÖ, s. 543 9898

 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2021
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2020
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2019
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2018
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2016
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2015
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2014
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2013
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2012
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2011
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2010
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2008
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2007
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2006
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2005
 • Ársskýrsla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) 2004