Leit
Loka
FRÉTT // Ný starfsáætlun í umhverfismálum og “Plastlaus september”
  • 20. september 2018
  • Fréttir

FRÉTT // Ný starfsáætlun í umhverfismálum og “Plastlaus september”

Að sögn Huldu Steingrímsdóttur umhverfisstjóra hefur framkvæmdastjórn Landspítala nú í fyrsta skipti samþykkt þriggja ára starfsáætlun í umhverfismálum og gildir hún fyrir árin 2018 til 2020. Í spjalli við Huldu kemur meðal annars fram að spítalinn hyggst áfram starfa markvisst að umhverfismálum með það í huga að bæta heilsu og auðlindanýtingu og draga úr neikvæðum loftslagsáhrifum. Hérna er fjallað um þessa metnaðarfullu starfsáætlun Landspítala og einnig komið inn á "Plastlausan september", sem haldinn er hátíðlegur núna á spítalanum. STARFSÁÆTLUN LANDSPÍTALA Í UMHVERFISMÁLUM: landspitali.is/library/Sameiginlegar-skrar/Gagnasafn/Stodsvid/Rekstrarsvid/Umhverfis--og-samgongumal/umhverfismal_lsh_starfsaaetlun_2018-2020.pdf PLASTLAUS SEPTEMBER: plastlausseptember.is/ UMHVERFISMÁL HJÁ LANDSPÍTALA: landspitali.is/um-landspitala/raudur-thradur/umhverfismal/ UMHVERFISSTEFNA LANDSPÍTALA: Það er stefna Landspítala að vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og hafa samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi við ákvörðunartöku og í daglegu starfi. Umhverfisstefna Landspítala er leiðarvísir að þessari framtíðarsýn. Ýmis skref hafa verið stigin í átt að umhverfisvænni Landspítala síðan stefnan var sett 2012 og fjölgar þeim jafnt og þétt. Jafnframt voru sérstök Loftslagsmarkmið sett til 2020 og samkvæmt þeim ætlar spítalinn að draga úr losun kolvísýrings um 40% á 5 árum frá árinu 2015. Read more…
LANDSPÍTALAÞORPIÐ // 3D
  • 21. júní 2018
  • Starfsemin

LANDSPÍTALAÞORPIÐ // 3D

Uppbygging Landspítalaþorpsins við Hringbraut er löngu hafin og verkefnið gengur vel. Landspítali er þjóðarsjúkrahús og gegnir mikilvægu hlutverki sem stærsta heilbrigðisstofnun landsins. Nýtt húsnæði verður reist fyrir spítalann á næstu árum til að uppfylla grunnkröfur samtímans til heilbrigðisþjónustu. Undirbúningur fyrir uppbygginguna hófst árið 2010 og hefur staðið yfir sleitulítið síðan. Undanfarin ár hafa tugir arkitekta og verkfræðinga og hundruð starfsfólks unnið að skipulagi, hönnun og bestun ferla fyrir verkefnið. HÖNNUNARFERLIÐ Fullnaðarhönnun nýbygginga Landspítala við Hringbraut nýtir aðferðafræði notendastuddrar hönnunar með virkri þátttöku starfsmanna Landspítala. Einnig er lögð rík áhersla á  þarfir nemenda á heilbrigðisvísindasviði. Nálægð spítalans við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík og þekkingarsamfélagið í Vatnsmýrinni skiptir miklu máli vegna vísindarannsókna og kennslu og mun ýta undir aukið vísindastarf innan heilbrigðiskerfisins. STAÐSETNINGIN Aðkomuleiðir að Landspítala við Hringbraut eru einstaklega góðar og verða enn betri með fyrirhugaðri uppbyggingu og eflingu almenningssamgangna í hjarta Landspítalaþorpsins við Hringbraut. Mikið hagræði felst einnig í því að stór hluti starfsmanna getur gengið eða hjólað til vinnu við Hringbraut. UMFERÐIN Um 1.500 manns starfa við Hringbraut á dagvinnutíma og 700 manns í Fossvogi, samtals 2.200 manns. Í dag eru um 1.100 bílastæði á Hringbrautarsvæðinu og um 600 í Fossvogi. Bílastæðin verða um 2.000 að framkvæmdatíma loknum. Hlutfall starfsfólks Landspítala í umferð um Vatnsmýri, Hringbraut og Miklubraut er um 10% á háannatíma og verður álíka að framkvæmdatíma loknum. FLUTNINGARNIR Landspítali starfar í dag á 20 stöðum á höfuðborgarsvæðinu í yfir 100 byggingum. Þessi dreifing felur meðal annars í sér að á vegum spítalans eru um 9.000 sjúkraflutningar á ári milli Fossvogs og Hringbrautar og ferðir þar á milli með ýmiskonar sýni eru 25.000 á ári. Vegalengdin á milli er tæpir 3 kílómetrar. Að færa bráðastarfsemi Landspítala á einn og sama staðinn er eitt af lykilatriðum uppbyggingar Landspítala við Hringbraut, öryggisins vegna. BYGGINGARNAR Uppbygging Landspítalaþorpsins felur í sér fjórar lykilbyggingar. Fyrst skal nefna sjúkrahótelið sem verður tekið í notkun árið 2018. Nýr meðferðarkjarni Landspítala mun síðan rísa við Hringbraut árið 2024, samkvæmt áætlunum, en það er langstærsta bygging verkefnisins. Samhliða þessum framkvæmdum verður byggt rannsóknahús, ásamt því sem reist verður sérstök bygging fyrir ýmsar tæknilausnir, skrifstofur og bílastæði. Samtímis áformar Háskóli Íslands viðbyggingu við Læknagarð á aðliggjandi lóð. MEÐFERÐARKJARNINN Í nýja meðferðarkjarnanum verða meðal annars bráðamóttaka, myndgreining, skurðstofur, hjartaþræðing, gjörgæslur, apótek, dauðhreinsun og um 210 legurými, sem öll verða einbýli. Meðferðarkjarninn mun gjörbreyta allri aðstöðu fyrir sjúklinga, starfsfólk, aðstandendur og starfsemi sjúkrahússins í heild. Fyrirhugað er að jarðvegsvinna og framkvæmdir við kjarnann hefjist síðla árs 2018. Við Sóleyjartorg verður aðalinngangur kjarnans sem og bráðamóttaka, sem leysir af hólmi núverandi bráðamóttökur sem í dag eru fimm talsins. RANNSÓKNAHÚSIÐ Í nýju rannsóknahúsi Landspítala verða allar rannsóknastofur Landspítala, lífsýnasöfn og Blóðbankinn. Þessi starfsemi er í dag á meira en 10 stöðum í borginni. Rannsóknahúsið fer í fullnaðarhönnun árið 2018. Húsið   verður bylting í aðstöðu fyrir starfsfólk og fjölbreyttar vísindarannsóknir. Húsið verður staðsett vestan Læknagarðs og mun tengjast honum, nýbyggingu Háskólans og meðferðarkjarna með tengibrúm. MANNAUÐURINN Sérstaklega er hugað að mannauðnum við uppbyggingu á þessum stærsta þekkingarvinnustað landsins. Byggð verður upp fjölbreytt þjónusta í þessu kraftmikla og lifandi spítalaþorpi sem fæst við nýjustu tækni og vísindi á sviði heilbrigðisþjónustu, heilbrigðisvísinda og menntunar.
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Af hverju ekki?