Leit
Loka

Innkaupadeild

Innkaup og vörustýring spítalans er með þeim hætti að öryggi sjúklinga sé ávallt tryggt á hagkvæmasta mögulega máta.

Útboð og verðfyrispurnirSenda inn upplýsingar

Banner mynd fyrir  Innkaupadeild

Hér erum við

Skaftahlid_sudur.png (1330987 bytes)

Innkaupadeild: Skaftahlíð 24, 1h.  Suðurhús. Sími: 543 1000

Hagnýtar upplýsingar

 

Sýna allt
  • Að farið sé eftir lögum um opinber innkaup og unnið sé í samræmi við innkaupastefnu ríkisins
  • Að innkaupin séu í samræmi við stefnu ríkisins um vistvæn innkaup og grænan ríkisrekstur
  • Að starfsmenn fylgi innkaupastefnu og innkaupareglum Landspítala 
  • Stjórnun vöruflæðis frá pöntun til vörunotkunar

Deildarstjóri: Kristján Þór Valdimarsson,  kvald@landspitali.is s. 543 1516

Deildin skiptist í þrjú verkefnasöfn:

Innkaup - Vörur - Tæki - Þjónusta / Innkaup - Lyf / Stoðþjónusta 

Dagleg starfsemi hvers verkefnasafns er undir umsjón verkefnastjóra.

Innkaup - Vörur - Tæki - Þjónusta

Innkaup - Lyf

Stoðþjónusta

  • Baldvin Hafsteinsson lögfræðingur

Hægt er að skrá sig á póstlista innkaupadeildar fyrir verðfyrirspurnir um hjúkrunarvörur, rekstrarvörur og lækningartæki með því að senda póst á verdfyrirspurnir@landspitali.is. Þetta á ekki við um verðfyrirspurnir fyrir lyf.


Efnislínu (subject) skal merkja sem „Póstlisti“.

Ef óskað er eftir því að skrá sig af póstlista skal einnig senda póst á verdfyrirspurnir@landspitali.is með „Póstlisti“ í efnislínu.


Ekki eru sendar út tilkynningar fyrir hverja nýja verðfyrirspurn eða breytingar. Því er það á ábyrgð birgja að fylgjast með vefsvæðinu.

Fréttir

Útboðsupplýsingar

Í auglýsingu

6.6.2023
Verðfyrirspurn 6/2023 -Alkóhólgrisjur
Samið var við Inter ehf.

 

12.4.2023
Verðfyrirspurn 25/2022 -Loftdýnur án mótors
Samið var við Fastus ehf.

 

12.4.2023
Verðfyrirspurn 24/2022 -Svampdýnur
Samið var við Fastus ehf.

 

28.10.2022
Verðfyrirspurn 21/2022 -Úttektir brunaviðvörunarkera
Samið var við Nortek ehf.

4.10.2022
Verðfyrirspurn 14/2022 - MR Patient monitor
Samið var við Medor ehf.

6.9.2022
Verðfyrirspurn 20/2022 - Gagnageymslur Milestone
Samið var við Advania Ísland ehf.

21.7.2022
Verðfyrirspurn 13/2022 - Húsgögn fyrir bið- og kaffistofur Landspítala - Örútboð
Samið var við:
A. Biðstofustólar -Sýrusson hönnunarstofa ehf.
B. Kaffiborð - Hirslan ehf.
C. Hægindastólar - Sýrusson hönnunarstofa ehf.
 D. Kaffihúsastólar - Á.Guðmundsson ehf.

8.7.2022
Verðfyrirspurn 8/2022 - Low Temperature Steam andFormaldehyde Sterilization
Samið var við Kemía sf.


30.6.2022
Verðfyrirspurn 8/2022 - Skrifstofuhúsgögn fyrir Landspítala - Örútboð
Samið var við:
A.Skrifborð rafdrifin - EG Skrifstofuhúsgögn ehf.
B. Fundarstólar - Hirslan ehf.
C. Skrifborðsstólar - Eg Skrifstofuhúsgögn ehf.

 

20.6.2022
Verðfyrirspurn 11/2022 - Endurbætur utanhúss á Landspítala Grensás
 Samið var við Kappar ehf.

3.6.2022
Verðfyrirspurn 12/2022 - Landspítali BUGL - rif og förgun innanhúss
 Engin tilboð bárust.

 

25.4.2022
Verðfyrirspurn 1/2022 - Munnhreinsipinnar
Samið var við Rekstrarvörur ehf.

11.4.2022
Verðfyrirspurn 2/2022 - Lyfjastaup
Samið var við Rekstrarvörur ehf. um lyfjastaup úr plasti og samið var við Papco ehf. um lyfjastaup úr pappa.

23.3.2022
Verðfyrirspurn 5/2022 Lyfta fyrir þvottahús Landspítala á Tunguhálsi
Samið var við Kone ehf.

 15.2.2022
Verðfyrirspurn 23/2021 - Flutningsvagnar fyrir Dauðhreinsideild
 Samið var við 
Kemía sf.

12.1.2022
Verðfyrirspurn26/2021 - Jaðarbúnaður fyrir aðgangs- og öryggiskerfi Landspitala
 Samið var við Securitas hf.

 

 

 

Síðast uppfært  25.5.2023

Athuga skal að hér er um að ræða áætlun og því er yfirlitið ekki tæmandi og getur tekið breytingum.

 

Áætluð útboð 2023

Heiti útboðs

Áætlaður auglýsingartími

Þvagleggir og þvagvörur

2. ársfj. 2023

Sprautur, nálar, kranar, æðaleggir, blóðgassprautur og fylgihlutir

4. ársfj. 2023

Rekstrarvörur fyrir Speglun

2. ársfj. 2023

Brjóstaígræði og vefþenslupúðar

2. ársfj. 2023

Áætlaðar verðfyrirspurnir 2023

Heiti verðfyrirspurna

Áætlaður auglýsingartími

Skolpottur

í yfirferð

Enfit sondusprautur og tappar

4. ársfj. 2023

Þrýstingssáravarnarbúnaður

4. ársfj. 2023

  

Áætluð opinber innkaup á lyfjum 2023

Heiti útboðs

ATC flokkar/lyf/ábendingar

Áætlaður auglýsingartími

Verðfyrirspurn

Ýmis óskráð lyf

 3-4 ársfjórðungur 2023

Útboð

Ýmis lyf 65; Önnur blóðleysislyf (ATC; B03XA) og fleiri lyf

 3-4 ársfjórðungur 2023

Útboð

Ýmis lyf 66; Æxlishemjandi lyf og lyf til ónæmistemprunar 

 3-4 ársfjórðungur 2023

Útboð

Ýmis lyf 67; Ónæmisglóbulín (ATC; J06B)

3-4 ársfjórðungur 2023

Innkaupadeild LSH er með ákveðnar vörur í skoðun og býður því birgjum og áhugasömum bjóðendum að senda inn upplýsingar um þær vörur sem eru meðal annars í skoðun á netfangið verdfyrirspurnir@landspitali.is.

Almennt

Verðfyrirspurnir á vegum Landspítala eru listuð upp sérstaklega og á svæðinu má nálgast þau gögn er verðfyrirspurnina varða ásamt mikilvægum dagsetningum. Niðurstöður verðfyrirspurna ásamt fyrirspurnum og svörum munu einnig vera á svæðinu.

Útboð Landspítala eru birt á vefsvæði Ríkiskaupa og hægt er að nálgast þau þar.

Innkaupadeild Landspítala fylgir umhverfisstefnu spítalans og í innkaupum á vörum og þjónustu er:

  • Keyptar vörur og þjónusta sem hafa sem minnst umhverfisáhrif og lægstan líftímakostnað
  • Minnkuð sóun á magnvörum, m.a. einnota vörum
  • Umhverfisáhrifum haldið í lágmarki vegna notkunar á varasömum efnum, lyfjum og lyfjagösum
  • Dregið úr myndun úrgangs og endurvinnsla og endurnýting aukin

Það er því mikilvægt að í samvinnu við birgja sé unnið skipulega að því að draga úr umbúðum. Auknar kröfur verða gerðar í útboðum og verðfyrirspurnum, til vara og umbúða, s.s. að ekki séu óþarfa hættuleg efni í vörum, vörur séu án PVC og að auðvelt sé að endurvinna umbúðir og vörur að notkun lokinni.

Vörukaup: 18.519.000 kr. án vsk

Þjónusta:   18.519.000 kr. án vsk

Verkframkvæmdir: 58.543.000 kr. án vsk

Rammasamningar um hjúkrunar- og lækningavörur

Sýna allt

Samningar um sauma og hefti tóku gildi 11.október 2021 og gilda til 11. október 2022 með möguleika að framlengja þeim x3 um eitt ár. Samið var við Fastus, Medor og B.Braun. Samningana í heild má sjá á læstu svæði fyrir þær heilbrigðisstofnanir sem voru aðilar að útboði. Nánari upplýsingar um samningana veitir Innkaupadeild Landspítala.

Samningar um vörur fyrir hjarta- og æðaþræðingu tóku gildi 18. janúar 2019 og gilda til 17. janúar 2020. Samið var við  Bard Nordic, EPS Vascular, Fastus ehf., Icepharma hf., AZ Medica ehf. og Medor ehf. Samningana í heild má sjá á læstu svæði fyrir þær heilbrigðisstofnanir sem voru aðilar að útboði.

Samningar um einnota lín og aðgerðapakkar tóku gildi 14. júni 2019 og gilda til 13. júní 2020. Samið var við Icepharma hf., Medor ehf. og Rekstrarvörur ehf. 

Samningar um rekstrarvörur fyrir Speglun tóku gildi 18. janúar 2019 og gilda til 17. janúar 2020. Samið var við Fastus ehf., Icepharma hf., Cook Medical og Inter ehf. Samningana í heild má sjá á læstu svæði fyrir þær heilbrigðisstofnanir sem voru aðilar að útboði. Nánari upplýsingar um samningana veitir Innkaupadeild Landspítala.

Samningur um sondunæringu, fylgihluti og næringardrykki tók gildi 1. október 2015 og gildir til 30. september 2019. Samið var við Icepharma ehf. Samninginn í heild má sjá á læstu svæði fyrir þær heilbrigðisstofnanir sem voru aðilar að útboði.

Nánari upplýsingar um samninginn veitir Innkaupadeild Landspítala.Samningar um sprautur, nálar, þriggja rása krana, framlengingarslöngur og æðaleggi tóku gildi 15. október 2015 og gilda til 14. október 2019.  Samið var við AIH ehf. og Fastus ehf.  Samningana í heild má sjá á læstu svæði fyrir þær heilbrigðisstofnanir sem voru aðilar að útboði.

Nánari upplýsingar um samningana veitir Innkaupadeild Landspítala.

Samningar um súrefnisvörur og fylgihluti, tóku gildi 19. september 2016 og gilda til 31. ágúst 2020. Samið var við Altis ehf., Donnu ehf., Fastus ehf., Icepharma hf., Rekstrarvörur ehf. og Stratus ehf. Samningana í heild má sjá á læstu svæði fyrir þær heilbrigðisstofnanir sem voru aðilar að útboði.

Nánari upplýsingar um samningana veitir Innkaupadeild Landspítala.

 

 

 

 

Samningar um vökva- og blóðgjafarsett tóku gildi 10. apríl 2015 og gildir til 1. janúar 2020. Samið var við Medor ehf.

Nánari upplýsingar um samninginn veitir Innkaupadeild Landspítala.

 

Samningar um þvagleggi og þvagvörur, tóku gildi 15. nóvember 2018 og gilda til 15. nóvember 2019.  Samið var við Actavis ehf., Fastus ehf., Icepharma hf. og Medor ehf. Samningana í heild má sjá á læstu svæði fyrir þær heilbrigðisstofnanir sem voru aðilar að útboði.

Nánari upplýsingar um samningana veitir Innkaupadeild Landspítala.

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Af hverju ekki?