Leit
Loka

Yfirlit 

Sýna allt

Vísindaráð Landspítala er til ráðgjafar um vísindastarf á sjúkrahúsinu.  Það á við um vísindastefnu sjúkrahússins gagnvart háskólastofnunum og einkafyrirtækjum hér á landi eða í öðrum löndum. Ráðið er skipað sjö mönnum til fjögurra ára, samkvæmt tilnefningum.

Vísindaráð LSH sér um kynningu á vísindastarfi sem fram fer á spítalanum, þar á meðal  á Vísindum á vordögum, árlegum vísindadögum þar sem markverðar vísindaniðurstöður eru kynntar fyrir starfsfólki spítalans, fræðimönnum og almenningi.

Vísindaráð er til ráðgjafar við veitingu viðurkenninga fyrir vísindastörf á Landspítala og á aðild að úthlutun styrkja úr Vísindasjóði LSH.

Rósa Björk Barkardóttir náttúrufræðingur, formaður
netfang: rosa@landspitali.is
Rannsóknarsvið, meinafræðideild, Hringbraut,   

Guðrún Kristjánsdóttir hjúkrunarfræðingur og prófessor 
Kvenna- og barnasvið, hjúkrunarfræðideild, Eirbergi  

Anna Margrét Halldórsdóttir læknir, klínskur dósent
Blóðbanki, aðgerðarsvið

Helga Gottfreðsdóttir hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir og prófessor
Kvenna- og barnasvið, stjórn kvenna- og barnasviðs Hringbraut 21D

Jóna Freysdóttir náttúrufræðingur og prófessor
Lyflæknissvið og rannsóknarsvið, rannsóknastofa í gigtsjúkdómum og ónæmisfræðideild

Þorvarður Jón Löve læknir og lektor, varaformaður
Framkvæmdastjóri hjúkrunar og Framkvæmdastjóri lækninga, vísindadeild

Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir hjúkrunarfræðingur, verkefnastjóri
Rannsóknarstofa bráðasviðs, Greniborg

Jón Jóhannes Jónsson læknir og prófessor 

Rannsóknarsvið, erfða- og sameindalæknisfræðideild, Hringbraut 12K

Ragnar Freyr Ingvarsson, sérfræðingur í gigtlækningum
Almennar lyflækningar, Fossvogur A2) 

Erindisbréf 
Tilnefningar og skipan vísindaráðs LSH

 

Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala er þverfagleg nefnd sem starfar skv. lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 44/2014 og samkvæmt reglugerð um siðanefndir heilbrigðisrannsókna nr. 1186/2014.       

Nefndin veitir leyfi fyrir framkvæmd vísindarannsókna sem gerðar eru á sjúkrahúsinu eða í samstarfi Landspítala og háskóla í landinu. 

Umsóknir vegna annarra samstarfsverkefna, fjölþjóðlegra rannsókna og klínískra lyfjarannsókna skal senda til Vísindasiðanefndar.

Hlutverk nefndarinnar er að meta hvort vísindaleg og siðfræðileg sjónarmið geti mælt gegn framkvæmd rannsóknar. 
Óheimilt er að framkvæma vísindarannsókn á heilbrigðissviði nema hún hafi áður hlotið samþykki viðeigandi siðanefndar. 

Auk þess að meta umsóknir um vísindarannsóknir á mönnum hefur siðanefnd eftirlitsskyldu gagnvart rannsóknum 
sem nefndin hefur fjallað um og heimilað skv. 29. gr. laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014.

Skrifstofa siðanefndar heilbrigðisrannsókna
Rauðarárstígur 10, 2. hæð
105 Reykjavík

Umsóknir

Aldrei má hefja rannsókn fyrr en leyfi siðanefndar og annarra viðeigandi aðila liggur fyrir.

 • Senda skal umsókn á rafrænu formi til siðanefndar heilbrigðisrannsókna sidanefnd@landspitali.is
 • Ábyrgðarmaður skal annast samskipti við siðanefnd heilbrigðisrannsókna. Ef í einhverjum tilvikum annar aðili í rannsóknarhópnum tekur það hlutverk að sér skal þess gætt að öll formleg samskipti fari í gegnum ábyrgðarmann.
 • Umsækjendur fá staðfestingu á móttöku umsóknar og þar kemur fram númer sem siðanefnd gefur umsókninni. Öll samskipti við nefndina skulu síðan merkt þessu númeri.
 • Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala fundar að jafnaði þriðju hverja viku.  Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi viku fyrir fund (þ.e. fyrir kl. 16:00 á fimmtudegi fyrir fund) til að tryggja að þær komist á dagskrá fundarins.
 • Umsókn skal skila á sérstöku eyðublaði siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala.  Einnig skal fylgja með útfylltur gátlisti. Mikilvægt er að leiðbeiningum um útfyllingu umsóknar sé fylgt vandlega og það getur flýtt fyrir afgreiðslu umsóknarinnar. Önnur fylgigögn með umsókn skal skila á rafrænu formi eins og kostur er.
 • Umsóknareyðublað

  Tengiliðir

  Velkomið er að fá upplýsingar í síma 543 7465 eða senda fyrirspurnir með tölvupósti á sidanefnd@landspitali.is. Einnig eru nánari upplýsingar á innri vef spítalans; leiðbeiningar, viðmið, um námsverkefni og fleira.    

  Formaður siðanefndar heilbrigðisrannsókna
  Ólafur Samúelsson sérfræðilæknir
  olafs@landspitali.is
  s. 543 9810 - 824 5515

  Forstöðumaður siðanefndar heilbrigðisrannsókna
  Tinna Eysteinsdóttir verkefnisstjóri 
  sidanefnd@landspitali.is 
  s. 543 7465 - 825 5077

  Fundartími

  Áætlaðir fundartímar siðanefndar heilbrigðisrannsókna árið 2018

  Fimmtudagur 4. janúar 
   Fimmtudagur 18. janúar 
   Fimmtudagur 1. febrúar 
   Fimmtudagur 15. febrúar 
   Fimmtudagur 1. mars 
   Fimmtudagur 22. mars  
   Fimmtudagur 12. apríl 
   Fimmtudagur 3. maí
   Fimmtudagur 31. maí 
   Fimmtudagur 14. júní 
   Fimmtudagur 23. ágúst
   Fimmtudagur 13. september  
   Fimmtudagur 27. september (Breytt: Var boðað 4. október) 
   Fimmtudagur 25. október 
   Fimmtudagur 15. nóvember 
   Fimmtudagur 29. nóvember
   Fimmtudagur 13. desember 

  Fundartími: 12:30-14:30
  Fundarstaður: Ásinn

  Nefndarmenn

  Ólafur Samúelsson sérfræðilæknir, formaður, tilnefndur af framkvæmdastjórn
  olafs@landspitali.is s. 543 9810 – 824 5515
  -Magnús Haraldsson læknir, varamaður
  hmagnus@landspitali.is s. 824 5459


  Sverrir Harðarson læknir, tilnefndur af læknaráði
  sigrunre@landspitali.is s. 543 6830 – 825 5123
  - Sigrún Reykdal læknir, varamaður
  sverrirh@landspitali.is s. 892 3662

  Elísabet Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur, varaformaður, tilnefnd af hjúkrunarráði 
  elisabeg@landspitali.is s. 543 1426
  -Anna Ólafía Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur, varamaður
  annaosig@landspitali.is s.824 5531

  Helga Þórðardóttir lögfræðingur, tilnefnd af framkvæmdastjórn
  helthord@landspitali.is s. 543 1322 – 824 5362
  -Oddur Gunnarsson lögfræðingur, varamaður
  oddurg@landspitali.is s. 824 5361

  Eiríkur Örn Arnarson sálfræðingur tilnefndur fyrir aðrar heilbrigðisstéttir af framkvæmdastjórn
  eirikur@landspitali.is s. 543 9216 – 824 5684
  -Ólöf Ámundadóttir sjúkraþjálfari, varamaður
  olofra@landpitali.is s. 543 9134

  Þóra Steingrímsdóttir prófessor, tilnefnd af Háskóla Íslands 
  thoraste@landspitali.is s. 543 3325 - 863 3781
  - Þorvarður Jón Löve sérfræðilæknir, varamaður
  thorvard@landspitali.is  s. 543 1404

  Svava Sigurðardóttir sjúkraþjálfari og doktorsnemi í hagnýtri siðfræði, tilnefnd af Embætti landlæknis
  svs@hi.is
  -Rúnar Vilhjálmsson prófessor, varamaður.
  runarv@hi.is  Hjúkrunarfræðideild Eirbergi

  Ársskýrslur

  2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

  Fundargerðir

  Fundargerðir siðanefndar heilbrigðisrannsókna

   

  Aðsetur: Eiríksgata 19
  Sími: 543 5705
  Formaður hjúkrunarráðs: 
  Guðríður Kristín Þórðardóttir 
  gudridk@landspitali.is
  Formaður hjúkrunarráðs: 
  Guðríður Kristín Þórðardóttir 
  gudridk@landspitali.is
  Formaður hjúkrunarráðs: 
  Guðríður Kristín Þórðardóttir 
  gudridk@landspitali.is

  Stjórn hjúkrunarráðs Landspítala 2016-2017
  Marta Jónsdóttir formaður
  martjons@landspitali.is

  Hlutverk hjúkrunarráðs er að vera faglegur ráðgefandi vettvangur fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður Landspítala og stjórnendur hans. 
  Hjúkrunarráð á frumkvæði að og er vettvangur umræðna um hjúkrun, innan stofnunar og utan. Hjúkrunarráð hvetur til þess að hjúkrun á LSH sé byggð á gagnreyndri þekkingu þar sem markmiðið er að veita árangursríka hjúkrun.

  Hjúkrunarráð tekur þátt í þróunarvinnu innan sjúkrahússins meðal annars með því að hvetja til klínískra rannsókna í hjúkrun og góðra tengsla við menntastofnanir í heilbrigðisfræðum.

  Hjúkrunarráð er til ráðuneytis varðandi fagleg málefni hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra, svo og rekstur, stjórnun, uppbyggingu og nýtingu sjúkrahússins. 
  Hjúkrunarráð er einnig stjórnendum heilbrigðismála utan sjúkrahússins til ráðuneytis sé eftir því leitað.

  Í hjúkrunarráði eiga sæti allir hjúkrunarfræðingar og ljósmæður spítalans, sem hafa starfað í þrjá mánuði og eru í föstu starfi. Allir félagar hafa tillögu- og atkvæðisrétt.

  Skýrslur stjórnar

  Hér eru birtar ársskýrslur hjúkrunarráðs Landspítala  sem PDF skjöl.

   

  Vika hjúkrunar

  Vika hjúkrunar var haldin í tólfta sinn dagana 8.-12. maí 2017. 

  Dagskrá viku hjúkrunar 2017 

  Einstakir viðburðir eftir dögum:

  Mánudagur 8. maí:

  Þriðjudagur 9. maí:

  Skráning á kaffihúsaspjall um öryggismenningu

  Miðvikudagur 10. maí 

  Fimmtudagur 11. maí:

  Föstudagur 12. maí:

  • 11.00-12.00     Hátíðarviðburður - Skemmtiatriði og léttur hádegisverður /K-bygging - Hringbraut 
  • 14:00-17:00     Úthlutun styrkja úr B-hluta vísindasjóðs og Rannsókna- og vísindasjóði Maríu Finnsdóttur / Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Suðurlandsbraut 22

   Hvetjum sem flesta til að taka þátt og njóta!


  Sjá dagskrá og myndbönd frá því í fyrra:

   

  Læknaráð starfar samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu og starfsreglum sem staðfestar hafa verið af forstjóra.

  Lögum samkvæmt skal læknaráð vera forstjóra og framkvæmdastjórn til ráðuneytis um læknisþjónustu og fagleg atriði í rekstri spítalans. Það ber að leita álits læknaráðs um mikilvægar ákvarðanir sem varða heilbrigðisþjónustu stofnunarinnar.

  Stjórn læknaráðs er skipuð læknum frá öllum sviðum spítalans auk fulltrúa deildarlækna.

  Starfsreglur læknaráðs

  Upplýsingar fyrir þá sem sækja um læknisstöður á Landspítala

  Skrifstofa læknaráðs:
  Kvennadeildahús, 4. hæð (24C)
  Skrifstofan er opin alla virka daga kl. 8:00 - 16:00.
  Netfang: laeknarad@landspitali.is

  Formaður læknaráðs: Ebba Margrét Magnúsdóttir 
  Skrifstofustjóri: Örn Þ. Þorvarðsson

  Ársskýrsla læknaráðs 2016-2017  11MB

  Fastanefndir

  Stöðunefnd

  María I. Gunnbjörnsdóttir formaður - mariaig@landspitali.is

  Hlutverk stöðunefndar læknaráðs er að fjalla um og meta umsækjendur þegar ráðið er í störf sérfræðilækna við Landspítala. 

  Fræðslunefnd

  Hlutverk fræðslunefndar læknaráðs er að skipuleggja, stjórna og auglýsa fræðslufundi á vegum ráðsins. Nefndin beitir sér fyrir því að finna efni og fá innlenda og erlenda fyrirlesara í samvinnu við deildir spítalans eða aðila utan hans.

  Valnefnd

  Birna G. Þórðardóttir formaður - 

  Hlutverk valnefndar læknráðs er að tryggja að fyrir hverjar kosningar liggi fyrir að minnsta kosti eitt framboð til allra embætta í stjórn og nefndum læknaráðs.

  Við Landspítala starfar fimm manna jafnréttisnefnd skipuð af forstjóra, samkvæmt tilnefningum starfsmanna. Nefndin er skipuð til tveggja ára í senn. Formaður nefndarinnar er valinn úr hópi nefndarmanna, samkvæmt tillögu framkvæmdastjóra mannauðssviðs.

  Starfssvið

  Starfssvið jafnréttisnefndar Landspítala nær til verkefna sem atvinnurekendum er gert að sinna samkvæmt lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (jafnréttislög).

  Verkefni jafnréttisnefndar snúa einkum að III. kafla jafnréttislaga, þar sem fjallað er um markvisst jafnréttisstarf á vinnumarkaði, skylduna til að vinna gegn kynjaskiptingu starfa, launajafnrétti, jafnrétti við ráðningar, starfsþjálfun, endur- og símenntun, samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs og fyrirbyggjandi starf gegn kynbundnu ofbeldi, kynbundinni og kynferðislegri áreitni.

  Jafnréttisnefnd er þó einnig heimilt að taka til umræðu mál sem snúa að fjölbreytileika og jafnræði starfsmanna LSH út frá öðrum bakgrunnsþáttum, s.s. aldri, þjóðernisuppruna, kynhneigð eða trúarbrögðum.

  Hlutverk jafnréttisnefndar Landspítala

  Hlutverk jafnréttisnefndar er nánar tiltekið:

  • Að gera árlega tillögu um endurskoðun á jafnréttisáætlun Landspítala og um uppfærslu á framkvæmdaáætlun, sbr. 2.-5. mgr. 18. gr. jafnréttislaga.
  • Að skoða einu sinni á ári tölulegar upplýsingar tengdar jafnréttismálum og fjölbreytileika innan spítalans og koma með tillögur um aðgerðir til úrbóta.
  • Að veita framkvæmdastjórn ráðgjöf um jafnréttismál og fjölbreytileika og vera til samráðs fyrir framkvæmdaaðila við úrbætur á því sviði. 

  Starfshættir jafnréttisnefndar

  Jafnréttisnefnd skal skilgreina farveg fyrir ábendingar starfsmanna um málefni sem heyra undir nefndina, en nefndin tekur þó ekki einstaklingsmál til úrlausnar.
  Jafnréttisnefnd skal að jafnaði funda mánaðarlega.

  Jafnréttisnefnd skal halda fundargerðir og birta upplýsingar um starf sitt á innri vef spítalans ásamt gögnum um jafnréttismál sem nefndin telur ástæðu til að hafa aðgengileg fyrir starfsmenn.
   

  Stuðningur við jafnréttisnefnd

  Það er hlutverk allra stjórnenda á Landspítala að svara erindum jafnréttisnefndar og styðja við nefndina, svo hún geti uppfyllt hlutverk sitt.
  Jafnréttisnefnd hefur aðgang að starfsmanni á mannauðssviði sem annast fundargerðir og aðra aðstoð við nefndina.
  Enn fremur hefur jafnréttisnefnd aðgang að þjónustu hagdeildar Landspítala, vegna gagnaöflunar.

  Gögn

   

  Við Landspítala starfar siðanefnd stjórnsýslurannsókna/almennra rannsókna sem fjallar um allar rannsóknarbeiðnir og rannsóknaráætlanir sem ekki falla undir siðanefnd LSH.  Nefndin er skipuð samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. Siðanefnd stjórnsýslurannsókna/almennra rannsókna starfar á ábyrgð forstjóra LSH og hefur náin tengsl við siðanefnd LSH. 

  Tilgangur nefndarinnar er að leiðbeina, meta og veita samþykki fyrir rannsóknum sem fram eiga að fara innan spítalans, frá siðfræðilegu og vísindalegu sjónarmiði og gæta þannig hagsmuna þátttakenda og um leið stofnunarinnar. Niðurstöðum nefndarinnar má áfrýja til forstjóra LSH. Afgreiðsla erinda sem nefndinni berast skal kynnt siðanefnd LSH og fundargerðir nefndarinnar lagðar þar fram.

  Erindisbréf

  Nefndarmenn:
  Þorvarður Jón Löwe læknir, formaður
  Gunnar R. Matthíasson sjúkrahúsprestur
  Helga Þórðardóttir 

  Heimilisfang:

  Siðanefnd stjórnsýslurannsókna
  Landspítali - Eiríksgötu 5
  101 Reykjavík

  Fundartímar veturinn 2018-2019: 
  Fyrsti þriðjudagur í mánuði
  13. nóvember, 11. desember, 8. janúar, 12. febrúar, 4. mars, 2. apríl, 7. maí

  Umsókn þarf að berast í síðasta lagi viku fyrir fund til þess að hún verði tekin fyrir.

  Gögn:

  Öryggisnefnd Landspítala starfar samkvæmt ákvæðum laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Hún kemur að jafnaði saman til fundar einu sinni í mánuði.

  Nefndarmenn

  Hólmfríður Erlingsdóttir verkefnastjóri - formaður
  Aðalsteinn Pálsson deildarstjóri 
  Brynja R. Guðmundsdóttir lífeindafræðingur
  Melih B. Akbulut ráðgjafi/stuðningsfulltrúi 
  Páll Loftsson náttúrufræðingur 
  Ingunn Steingrímsdóttir hjúkrunarfræðingur
  Þórgunnur Jóhannsdóttir hjúkrunarfræðingur

  Starfsmaður öryggisnefndar tekur við fyrirspurnum og ábendingum til nefndarinnar:
  Berglind Helgadóttir sjúkraþjálfari, mannauðsdeild, s. 543 1329 og tölvupóstfang berglh@landspitali.is   

  Erindisbréf

  Matsnefnd eignatjóna starfar á grundvelli ákvörðunar framkvæmdastjórnar LSH hinn 5. mars 2002.  

  Nefndin tekur til umfjöllunar og afgreiðslu eignatjón sem sjúklingar, starfsmenn, gestir og aðrir kunna að verða fyrir á spítalanum og skráð eru í atvikaskráningarkerfi spítalans. Nefndin starfar samkvæmt erindisbréfi hverju sinni.

  Nefndin metur forsendur til greiðslu bóta af hálfu spítalans vegna eignatjóna.

  Helga Þórðardóttir lögfræðingur
  Kristín I. Gunnarsdóttir hjúkrunardeildarstjóri
  Aldís Magnúsdóttir verkefnastjóri

  Sigríður Ástvaldsdóttir, skrifstofumaður á mannauðsdeild, er starfsmaður nefndarinnar - sigga@landspitali.is.

  Framhaldsmenntunarráð lækninga var stofnað á Landspítala í ársbyrjun 2017. Helsti tilgangur þess er að mæta kröfum sem gerðar eru til framhaldsnáms lækna skv. reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi nr. 467/2015.

  Fylgt er gæðastöðlum, sem skilgreindar eru í svo kölluðum Gold Guide Royal College of Physicians í Bretlandi, sem jafnframt er alþjóðlegur eftirlitsaðili.

  Í framhaldsmenntunarráðinu koma saman kennslustjórar sérgreina og stilla saman strengi til að tryggja að framhaldsnám ungra lækna sé í sem bestum farvegi á spítalanum.

  Nánari upplýsingar eru veittar á Landspítala í Fossvogi, skrifstofu lyflækninga E7, s. 5436550.


  Erfðafræðinefnd Háskóla Íslands er rannsókna- og þjónustustofnun sem starfrækt er af heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands og Landspítala.

  Hlutverk erfðafræðinefndar er:

  • Að efla erfðafræðilegar rannsóknir sem unnið er að við Háskóla Íslands, Land­spítalann og víðar
  • Að varðveita og reka gagnabanka nefndarinnar um ættfræði
  • Að sinna þjónustuverkefnum á sviði ætt- og erfðafræði, þar með talið erfðaráðgjöf 
  • Að stuðla að sterkum tengslum innan og utan háskólans við atvinnu- og þjóðlíf

  Reglur um erfðafræðinefnd Háskóla Íslands.

  Nefndin er til húsa á Þorfinnsgötu 14, 4. hæð.
  Starfsmaður:Anna Guðrún Hafsteinsdóttir s. 543 7143

  Var efnið hjálplegt?
  Takk fyrir
  Af hverju ekki?