starfsmannamyndir.png (545843 bytes)

Skrifstofumaður

Þjónusta félagsráðgjafa og sálfræðinga vill ráða til starfa öflugan liðsmann sem hefur áhuga á fjölbreyttu starfi í krefjandi þverfaglegu umhverfi. Deildirnar heyra undir geðsvið en veita þjónustu á öllum deildum spítalans. Skrifstofumaður er aðstoðarmaður yfirfélagsráðgjafa og yfirsálfræðings við ýmis sérhæfð verkefni og er andlit þjónustu/deildar út á við.

Félagsráðgjöf og sálfræðiþjónustan eru í stöðugri framþróun og því unnið að margvíslegum umbótaverkefnum. Margvísleg tækifæri eru til að dýpka þekkingu sína á þessum sviðum. Starfið er laust strax eða eftir samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Símsvörun, upplýsingagjöf, gerð ráðningasamninga, pantanir
» Útvegun og frágangur gagna og gagnavinnsla í tölvukerfum LSH
» Umsýsla nema í starfsnámi og endurmenntun/ starfsþróun starfsmanna
» Ýmis önnur fjölbreytt og krefjandi verkefni sem tengjast þjónustunni

Hæfnikröfur

» Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
» Tölvufærni, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
» Góð færni í íslensku og ensku, töluðu og rituðu máli, þekking á einu Norðurlandamáli er kostur
» Menntun og reynsla sem nýtist í starfi, t.d. grunnmenntun í félagsráðgjöf eða sálfræði er æskileg

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 29.01.2018

Nánari upplýsingar veitir

Anna Rós Jóhannesdóttir, annajoh@landspitali.is, 543 4082

Berglind Guðmundsdóttir, berggudm@landspitali.is, 543 9292

LSH Félagsráðgjöf
Hringbraut
101 Reykjavík

Til baka í störf