Leit
Loka

Yfirlit 

Sýna allt

Vorúthlutun Vísindasjóðs Landspítala 2018
Frestur til að sækja um rennur út 5. mars - Nánar hér

_______________________________________________________________

Vísindaráð Landspítala er til ráðgjafar um vísindastarf á sjúkrahúsinu.  Það á við um vísindastefnu sjúkrahússins gagnvart háskólastofnunum og einkafyrirtækjum hér á landi eða í öðrum löndum. Ráðið er skipað sjö mönnum til fjögurra ára, samkvæmt tilnefningum.

Vísindaráð LSH sér um kynningu á vísindastarfi sem fram fer á spítalanum, þar á meðal  á Vísindum á vordögum, árlegum vísindadögum þar sem markverðar vísindaniðurstöður eru kynntar fyrir starfsfólki spítalans, fræðimönnum og almenningi.

Vísindaráð er til ráðgjafar við veitingu viðurkenninga fyrir vísindastörf á Landspítala og á aðild að úthlutun styrkja úr Vísindasjóði LSH.

Rósa Björk Barkardóttir náttúrufræðingur, formaður
netfang: rosa@landspitali.is
Rannsóknarsvið, meinafræðideild, Hringbraut,   

Guðrún Kristjánsdóttir hjúkrunarfræðingur og prófessor 
Kvenna- og barnasvið, hjúkrunarfræðideild, Eirbergi  

Anna Margrét Halldórsdóttir læknir
Aðgerðarsvið

Helga Gottfreðsdóttir hjúkrunarfræðingur, ljósmóðir og prófessor
Kvenna- og barnasvið, stjórn kvenna- og barnasviðs Hringbraut 21D

Jón Friðrik Sigurðsson, sálfræðingur og prófessor 
Geðsvið, sálfræðiþjónusta Hringbraut 34D

Jóna Freysdóttir náttúrufræðingur og prófessor
Lyflæknissvið og rannsóknarsvið, rannsóknastofa í gigtsjúkdómum og ónæmisfræðideild

Þorvarður Jón Löve læknir og lektor
Framkvæmdastjóri hjúkrunar og Framkvæmdastjóri lækninga, vísindadeild

Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir hjúkrunarfræðingur, verkefnastjóri
Rannsóknarstofa bráðasviðs, Greniborg

Jón Jóhannes Jónsson læknir og prófessor 

Rannsóknarsvið, erfða- og sameindalæknisfræðideild, Hringbraut 12K

Ragnar Freyr Ingvarsson, sérfræðingur í gigtlækningum
Almennar lyflækningar, Fossvogur A2) 

Erindisbréf 
Tilnefningar og skipan vísindaráðs LSH

 

Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala er þverfagleg nefnd sem starfar 
skv. lögum um víndarannsóknir á heilbrigðissviði 44/2014 og samkvæmt reglugerð um siðanefndir heilbrigðisrannsókna nr. 1186/2014                           

Nefndin veitir leyfi fyrir framkvæmd vísindarannsókna sem gerðar eru á sjúkrahúsinu eða í samstarfi Landspítala og háskóla í landinu. 
Óheimilt er að framkvæma vísindarannsókn á mönnum nema hún hafi áður hlotið samþykki siðanefndar.  
Umsóknir vegna annarra samstarfsverkefna, fjölþjóðlegra rannsókna og klínískra lyfjarannsókna skal senda til Vísindasiðanefndar.

Hlutverk nefndarinnar er að meta hvort vísindaleg og siðfræðileg sjónarmið geti mælt gegn framkvæmd rannsóknar. 
Óheimilt er að framkvæma vísindarannsókn á heilbrigðissviði nema hún hafi áður hlotið samþykki viðeigandi siðanefndar. 

Auk þess að meta umsóknir um vísindarannsóknir á mönnum hefur siðanefnd eftirlitsskyldu gagnvart rannsóknum 
sem nefndin hefur fjallað um og heimilað skv. 29. gr. laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014.

Skrifstofa siðanefndar LSH

Rauðarárstígur 10, 2. hæð
105 Reykjavík

Umsókn til siðanefndar (eyðublað) (word)

Ársskýrslur: 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2015

Formaður siðanefndar 
Ólafur Samúelsson sérfræðilæknir
olafs@landspitali.is
s. 543 9810 - 824 5515

Forstöðumaður siðanefndar 
Tinna Eysteinsdóttir næringarfræðingur 
sidanefnd@landspitali.is 
s. 543 7465 - 825 5077

5. janúar 2015:

Ný lög um vísindarannsóknir tóku gildi 1. janúar 2015.

Nefndarmenn og fundartími

Áætlaðir fundartímar siðanefndar heilbrigðisrannsókna árið 2018

Fimmtudagur 4. janúar 
 Fimmtudagur 18. janúar 
 Fimmtudagur 1. febrúar 
 Fimmtudagur 15. febrúar 
 Fimmtudagur 1. mars 
 Fimmtudagur 22. mars  
 Fimmtudagur 12. apríl 
 Fimmtudagur 3. maí
 Fimmtudagur 31. maí 
 Fimmtudagur 14. júní 
 Fimmtudagur 23. ágúst
 Fimmtudagur 13. september  
 Fimmtudagur 4. október 
 Fimmtudagur 25. október 
 Fimmtudagur 15. nóvember 
 Fimmtudagur 29. nóvember
 Fimmtudagur 13. desember 

Fundartími: 12:30-14:30
Fundarstaður: Ásinn

Jón G. Snædal læknir (tilnefndur af framkvæmdastjórn),jsnaedal@landspitali.is  s. 543 9805 - 824 5518 

Magnús Haraldsson læknir, varamaður, hmagnus@landspitali.is   s. 824 5459

Sigrún Reykdal læknir, (tilnefnd af læknaráði),sigrunre@landspitali.is - s. 825 3662

Inga Sigurrós Þráinsdóttir læknir, varamaður, ingasth@landspitali.is - s. 825 3662

Elísabet Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur (tilnefnd af hjúkrunarráði), elisabeg@landspitali.is  s. 543 1426 

Anna Ólafía Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur, varamaður, annaosig@landspitali.is - 824 5531

Rúnar Þór Jónsson lögfræðingur (tilnefndur af framkvæmdastjórn), runart@landspitali.is  s. 543 1342 - 825 3725 

Oddur Gunnarsson lögfræðingur, varamaður, oddurg@landspitali.is  - 824 5361   

Eiríkur Örn Arnarson sálfræðingur (tilnefndur fyrir aðrar heilbrigðisstéttir af framkvæmdastjórn), eiríkur@landspitali.is s. 543 9216 - 824 5684 

Ólöf Ragna Ámundadóttir sjúkraþjálfari, varamaður, olofra@landspitali.is s. 543 9134  

Helgi Sigurðsson yfirlæknir (tilnefndur af Háskóla Íslands), helgisi@landspitali.is  s. 543 6902 - 824 5406 

Pétur Luðvigsson læknir, varamaður, peturl@landspitali.is - 825 5105
 
Bryndís Valsdóttir heimspekingur (tilnefnd af landlæknisembættinu), bryndisv@fa.is   

Rúnar Vilhjálmsson prófessor, varamaður, runarv@hi.is

Forstöðumaður siðanefndar:

Jónína Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur, joninasi@landspitali.is  s. 543 7465 - 825 5077 

Umsóknir

Aldrei má hefja rannsókn fyrr en leyfi siðanefndar og annarra viðeigandi aðila liggur fyrir.
 • Senda skal umsókn á rafrænu formi til siðanefndar sidanefnd@landspitali.is
 • Ábyrgðarmaður skal annast samskipti við siðanefnd. Ef í einhverjum tilvikum annar aðili í rannsóknarhópnum tekur það hlutverk að sér skal þess gætt að öll formleg samskipti fari í gegnum ábyrgðarmann.
 • Umsækjendur fá staðfestingu á móttöku umsóknar og þar kemur fram númer sem siðanefnd gefur umsókninni. Öll samskipti við nefndina skulu síðan merkt þessu númeri.
 • Siðanefnd Landspítala fundar að jafnaði þriðju hverja viku.
  Umsóknir þurfa að berast í síðasta lagi viku fyrir fund (þ.e. fyrir kl. 16:00 á fimmtudegi fyrir fund) til að tryggja að þær komist á dagskrá fundarins.

  • Umsókn skal skila á sérstöku eyðublaði siðanefndar Landspítala
  • Einnig skal fylgja með útfylltur gátlisti. Mikilvægt er að leiðbeiningum um útfyllingu umsóknar sé fylgt vandlega og það getur flýtt fyrir afgreiðslu umsóknarinnar. Önnur fylgigögn með umsókn skal skila á rafrænu formi eins og kostur er.
  Velkomið er að fá upplýsingar í síma 543 7465 eða senda fyrirspurnir með tölvupósti á  sidanefnd@landspitali.is.

  Leiðbeiningar

  Viðmið

  Námsverkefni

  Nemandi getur aldrei verið ábyrgðarmaður á vísindarannsókn.  

  Ábyrgðarmaður getur verið viðeigandi starfsmaður eða leiðbeinandi nemandans við Háskóla Íslands eða Háskólann á Akureyri.  Sé leiðbeinandi ekki starfsmaður spítalans er farið fram á að nafngreindur sé viðeigandi samstarfsaðili á Landspítala sem ber ábyrgð á rannsókninni gagnvart sjúkrahúsinu.  

  Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar sækir um til Vísindasiðanefndar eða siðanefndar stofnunar. Nemandinn vinnur að rannsókninni á ábyrgð hans. 
  Skýrt skal koma fram að um nemendaverkefni sé að ræða og hver nemandinn sé.  Allir nemendur sem gera verkefni á LSH þurfa að hafa undirgengist heit um þagnarskyldu.  Koma þarf fram að nemandi hafi fengið viðeigandi þjálfun til að sinna viðkomandi verkefni

  Umsóknir skiptast í þrjá flokka:

  • Verkefni sem hafa þegar fengið leyfi siðanefndar: Tilkynna skal viðkomandi siðanefnd um nýja starfsmenn og hlutverk þeirra í verkefninu
  • Ný verkefni:  Leggja skal umsókn fyrir viðkomandi siðanefnd
  • Viðbætur við eldri verkefni sem hafa hlotið samþykki siðanefndar:  Leggja skal fram umsókn um viðbót og vísa í tilvísunarnúmer og leyfi fyrir upphaflegu rannsókninni


  Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala metur rannsóknir sem framkvæmdar eru á sjúkrahúsinu og vísindarannsóknir á heilbrigðissviði sem gerðar eru í samstarfi Landspítala og Háskóla Íslands eða Háskólans á Akureyri.
   
  Rannsóknarverkefni nemenda fá sambærilega umfjöllun og aðrar vísindarannsóknir á mönnum og sömu skilyrði eru lögð til grundvallar leyfisveitingu. Ástæða er til að árétta að vel sé vandað til umsókna sem sendar eru til umfjöllunar hjá nefndinni.
  Nemendur sjálfir geta aldrei verið ábyrgðarmenn fyrir rannsókn sinni og upplýsinga- og samþykkisblöð til þátttakenda í rannsókninni þarf ábyrgðarmaður að undirrita.

   

  Lög og reglugerðir

  Lög
  Lög um réttindi sjúklinga 1997 nr. 74 28. maí
  Lög um lífsýnasöfn 2000 nr. 110 25. maí
  Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 44/2014 

  Reglugerðir
  Reglugerð um vörslu og nýtingu lífssýna í lífssýnasöfnum 134/2001

  Fundargerðir

  Fundargerðir siðanefndar  heilbrigðisrannsókna

   

  Aðsetur: Eiríksgata 19
  Sími: 543 1422
  Formaður hjúkrunarráðs: 
  Guðríður Kristín Þórðardóttir 
  gudridk@landspitali.is
  Formaður hjúkrunarráðs: 
  Guðríður Kristín Þórðardóttir 
  gudridk@landspitali.is
  Formaður hjúkrunarráðs: 
  Guðríður Kristín Þórðardóttir 
  gudridk@landspitali.is

  Stjórn hjúkrunarráðs Landspítala 2016-2017
  Marta Jónsdóttir formaður
  martjons@landspitali.is

  Hlutverk hjúkrunarráðs er að vera faglegur ráðgefandi vettvangur fyrir hjúkrunarfræðinga og ljósmæður Landspítala og stjórnendur hans. 
  Hjúkrunarráð á frumkvæði að og er vettvangur umræðna um hjúkrun, innan stofnunar og utan. Hjúkrunarráð hvetur til þess að hjúkrun á LSH sé byggð á gagnreyndri þekkingu þar sem markmiðið er að veita árangursríka hjúkrun.

  Hjúkrunarráð tekur þátt í þróunarvinnu innan sjúkrahússins meðal annars með því að hvetja til klínískra rannsókna í hjúkrun og góðra tengsla við menntastofnanir í heilbrigðisfræðum.

  Hjúkrunarráð er til ráðuneytis varðandi fagleg málefni hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra, svo og rekstur, stjórnun, uppbyggingu og nýtingu sjúkrahússins. 
  Hjúkrunarráð er einnig stjórnendum heilbrigðismála utan sjúkrahússins til ráðuneytis sé eftir því leitað.

  Í hjúkrunarráði eiga sæti allir hjúkrunarfræðingar og ljósmæður spítalans, sem hafa starfað í þrjá mánuði og eru í föstu starfi. Allir félagar hafa tillögu- og atkvæðisrétt.

  Skýrslur stjórnar

  Hér eru birtar ársskýrslur hjúkrunarráðs Landspítala  sem PDF skjöl.

   

  Vika hjúkrunar

  Vika hjúkrunar var haldin í tólfta sinn dagana 8.-12. maí 2017. 

  Dagskrá viku hjúkrunar 2017 

  Einstakir viðburðir eftir dögum:

  Mánudagur 8. maí:

  Þriðjudagur 9. maí:

  Skráning á kaffihúsaspjall um öryggismenningu

  Miðvikudagur 10. maí 

  Fimmtudagur 11. maí:

  Föstudagur 12. maí:

  • 11.00-12.00     Hátíðarviðburður - Skemmtiatriði og léttur hádegisverður /K-bygging - Hringbraut 
  • 14:00-17:00     Úthlutun styrkja úr B-hluta vísindasjóðs og Rannsókna- og vísindasjóði Maríu Finnsdóttur / Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Suðurlandsbraut 22

   Hvetjum sem flesta til að taka þátt og njóta!


  Sjá dagskrá og myndbönd frá því í fyrra:

   

  Læknaráð starfar samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu og starfsreglum sem staðfestar hafa verið af forstjóra.

  Lögum samkvæmt skal læknaráð vera forstjóra og framkvæmdastjórn til ráðuneytis um læknisþjónustu og fagleg atriði í rekstri spítalans. Það ber að leita álits læknaráðs um mikilvægar ákvarðanir sem varða heilbrigðisþjónustu stofnunarinnar.

  Stjórn læknaráðs er skipuð læknum frá öllum sviðum spítalans auk fulltrúa deildarlækna.

  Starfsreglur læknaráðs

  Upplýsingar fyrir þá sem sækja um læknisstöður á Landspítala

  Skrifstofa læknaráðs:
  Kvennadeildahús, 4. hæð (24C)
  Skrifstofan er opin alla virka daga kl. 8:00 - 16:00.
  Netfang: laeknarad@landspitali.is

  Formaður læknaráðs: Ebba Margrét Magnúsdóttir 
  Skrifstofustjóri: Örn Þ. Þorvarðsson

  Ársskýrsla læknaráðs 2016-2017  11MB

  Fastanefndir

  Stöðunefnd

  María I. Gunnbjörnsdóttir formaður - mariaig@landspitali.is

  Hlutverk stöðunefndar læknaráðs er að fjalla um og meta umsækjendur þegar ráðið er í störf sérfræðilækna við Landspítala. 

  Fræðslunefnd

  Hlutverk fræðslunefndar læknaráðs er að skipuleggja, stjórna og auglýsa fræðslufundi á vegum ráðsins. Nefndin beitir sér fyrir því að finna efni og fá innlenda og erlenda fyrirlesara í samvinnu við deildir spítalans eða aðila utan hans.

  Valnefnd

  Birna G. Þórðardóttir formaður - 

  Hlutverk valnefndar læknráðs er að tryggja að fyrir hverjar kosningar liggi fyrir að minnsta kosti eitt framboð til allra embætta í stjórn og nefndum læknaráðs.

  Við Landspítala starfar fimm manna jafnréttisnefnd skipuð af forstjóra.  Nefndin er skipuð til tveggja ára í senn.  Formaður nefndarinnar skal tilnefndur af starfsmannastjóra.
  Erindisbréf jafnréttisnefndar

  Starfssvið

  Starfssvið jafnréttisnefndar Landspítala nær til verkefna sem atvinnurekendum er gert að sinna samkvæmt lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (jafnréttislög), sbr. einkum 18. gr. laganna.

  Hlutverk jafnréttisnefndar Landspítala

  Að gera tillögu að jafnréttisáætlun Landspítala sbr. 2. mgr. 18. gr. jafnréttislaga. Við gerð tillögu um jafnréttisáætlun skal nefndin taka mið af starfsemi spítalans og mannauðsstefnu hans. Nefndin skilar tillögu um jafnréttisáætlun til starfsmannastjóra sem miðlar henni til framkvæmdastjórnar.
  Að afla tölulegra upplýsinga tengdum jafnréttismálum innan spítalans að beiðni starfsmannastjóra og gera aðgengilegar stjórnendum og eftir atvikum starfsmönnum í samræmi við starfsreglur nefndarinnar. 
  Að veita ráðgjöf um jafnréttismál innan Landspítala til framkvæmdastjórnar.

  Önnur verkefni jafnréttisnefndar

  Jafnréttisnefnd setur sér starfsreglur með áherslu á skilvirk og hnitmiðuð vinnubrögð. Starfsreglur nefndarinnar skulu samþykktar af framkvæmdastjórn.

  Jafnréttisnefnd skal halda fundargerðir og birta lýsingu á starfi sínu á vef spítalans ásamt gögnum um jafnréttismál sem nefndin telur ástæðu til að hafa aðgengileg fyrir starfsmenn og almenning. Starfsmenn mannauðsdeildar og fjármálasviðs vinna með nefndinni eftir því sem þörf er á og eru starfsmannastjóri og framkvæmdastjóri fjármálasviðs tengiliðir við jafnréttisnefnd.

  Nefndarmenn

  Helga Sigurðardóttir, formaður    helgasig@landspitali.is
  Einar I. Valdimarsson fjármálaráðgjafi
  Helga Þórðardóttir lögfræðingur
  Jóhann Heiðar Jóhannsson sérfræðilæknir
  Valdimar G. Guðmundsson byggingafræðingur

  Fræðsla

  Jafnréttisáætlanir (PPT skjal)  Fræðsla um jafnrétti   
  Jöfnum leikinn - handbók 

  Starfsmenn Landspítala - tölulegar upplýsingar

  Kynjaskipting starfsmanna á Landspítala 1. desember 2009  
  Kynjaskipting starfsmanna á Landspítala eftir stéttarfélagi 1. desember 2009 

  Gögn

  Erindi/Bréf

  Svar Landspítala til heilbrigðisráðuneytisins um jafnréttisáætlun Landspítala 06-09-2010
  Framkvæmdaáætlun heilbrigðisráðurneytisins í jafnréttismálum - svar LSH 26-04-2010
  Bréf til stýrihóps stefnumótunar Landspítala 10-02-2010
  Fyrirspurn til framkvæmdastjóra fjármálasviðs 12-11-2009  
  Fyrirspurn til framkvæmdastjóra fjármálasviðs 28-10-2009

  Við Landspítala starfar siðanefnd stjórnsýslurannsókna/almennra rannsókna sem fjallar um allar rannsóknarbeiðnir og rannsóknaráætlanir sem ekki falla undir siðanefnd LSH.  Nefndin er skipuð samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. Siðanefnd stjórnsýslurannsókna/almennra rannsókna starfar á ábyrgð forstjóra LSH og hefur náin tengsl við siðanefnd LSH. 

  Tilgangur nefndarinnar er að leiðbeina, meta og veita samþykki fyrir rannsóknum sem fram eiga að fara innan spítalans, frá siðfræðilegu og vísindalegu sjónarmiði og gæta þannig hagsmuna þátttakenda og um leið stofnunarinnar. Niðurstöðum nefndarinnar má áfrýja til forstjóra LSH. Afgreiðsla erinda sem nefndinni berast skal kynnt siðanefnd LSH og fundargerðir nefndarinnar lagðar þar fram.

  Erindisbréf

  Nefndarmenn:
  Þorvarður Jón Löwe læknir, formaður
  Tinna Laufey Ásgeirsdóttir lektor
  Helga Þórðardóttir 

  Heimilisfang:

  Siðanefnd stjórnsýslurannsókna
  Landspítali - Eiríksgötu 5
  101 Reykjavík

  Fundartímar:
  Fyrsti þriðjudagur í mánuði
  Umsókn þarf að berast í síðasta lagi viku fyrir fund til þess að hún verði tekin fyrir.

  Gögn:

  Öryggisnefnd Landspítala starfar samkvæmt ákvæðum laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Hún kemur að jafnaði saman til fundar einu sinni í mánuði.

  Nefndarmenn

  Hólmfríður Erlingsdóttir verkefnastjóri - formaður
  Aðalsteinn Pálsson deildarstjóri 
  Brynja R. Guðmundsdóttir lífeindafræðingur
  Melih B. Akbulut ráðgjafi/stuðningsfulltrúi 
  Páll Loftsson náttúrufræðingur 
  Ingunn Steingrímsdóttir hjúkrunarfræðingur
  Þórgunnur Jóhannsdóttir hjúkrunarfræðingur

  Starfsmaður öryggisnefndar tekur við fyrirspurnum og ábendingum til nefndarinnar:
  Berglind Helgadóttir sjúkraþjálfari, mannauðsdeild, s. 543 1329 og tölvupóstfang berglh@landspitali.is   

  Erindisbréf

  Matsnefnd eignatjóna starfar á grundvelli ákvörðunar framkvæmdastjórnar LSH hinn 5. mars 2002.  

  Nefndin tekur til umfjöllunar og afgreiðslu eignatjón sem sjúklingar, starfsmenn, gestir og aðrir kunna að verða fyrir á spítalanum og skráð eru í atvikaskráningarkerfi spítalans. Nefndin starfar samkvæmt erindisbréfi hverju sinni.

  Nefndin metur forsendur til greiðslu bóta af hálfu spítalans vegna eignatjóna.

  Helga Þórðardóttir lögfræðingur
  Kristín I. Gunnarsdóttir hjúkrunardeildarstjóri
  Aldís Magnúsdóttir verkefnastjóri

  Sigríður Ástvaldsdóttir, skrifstofumaður á mannauðsdeild, er starfsmaður nefndarinnar - sigga@landspitali.is.

  Framhaldsmenntunarráð lækninga var stofnað á Landspítala í ársbyrjun 2017. Helsti tilgangur þess er að mæta kröfum sem gerðar eru til framhaldsnáms lækna skv. reglugerð um menntun, réttindi og skyldur lækna og skilyrði til að hljóta almennt lækningaleyfi og sérfræðileyfi nr. 467/2015.

  Fylgt er gæðastöðlum, sem skilgreindar eru í svo kölluðum Gold Guide Royal College of Physicians í Bretlandi, sem jafnframt er alþjóðlegur eftirlitsaðili.

  Í framhaldsmenntunarráðinu koma saman kennslustjórar sérgreina og stilla saman strengi til að tryggja að framhaldsnám ungra lækna sé í sem bestum farvegi á spítalanum.

  Nánari upplýsingar eru veittar á Landspítala í Fossvogi, skrifstofu lyflækninga E7, s. 5436550.


  Erfðafræðinefnd Háskóla Íslands er rannsókna- og þjónustustofnun sem starfrækt er af heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands og Landspítala.

  Hlutverk erfðafræðinefndar er:

  • Að efla erfðafræðilegar rannsóknir sem unnið er að við Háskóla Íslands, Land­spítalann og víðar
  • Að varðveita og reka gagnabanka nefndarinnar um ættfræði
  • Að sinna þjónustuverkefnum á sviði ætt- og erfðafræði, þar með talið erfðaráðgjöf 
  • Að stuðla að sterkum tengslum innan og utan háskólans við atvinnu- og þjóðlíf

  Reglur um erfðafræðinefnd Háskóla Íslands.

  Nefndin er til húsa á Þorfinnsgötu 14, 4. hæð.
  Starfsmaður:Anna Guðrún Hafsteinsdóttir s. 543 7143