Inngangur kvennadeilda lokaður

StarfUmsóknarfresturEining
Deildarstjóri dauðhreinsideildar08.02.2016Sækja umLSH Skrifstofa aðgerðasviðs
Hjúkrunarfræðingar - Gjörgæsla við Hringbraut08.02.2016Sækja umLSH Gjörgæsla H
Sérhæfður starfsmaður - Dauðhreinsunardeild08.02.2016Sækja umLSH Dauðhreinsunardeild rekstur
Geislafræðingur - Geislaeðlisfræðideild08.02.2016Sækja umLSH Geislaeðlisfræði, tæknideild
Hjúkrunarfræðingar - Ný endurhæfingardeild fyrir aldraða á Landakoti08.02.2016Sækja umLSH Skrifstofa flæðisviðs
Lyfjatæknir - Sjúkrahúsapótek Landspítala08.02.2016Sækja umLSH Sjúkrahúsapótek
Sjúkraliðar - Ný endurhæfingardeild fyrir aldraða á Landakoti08.02.2016Sækja umLSH Skrifstofa flæðisviðs
Starfsmenn við aðhlynningu - Ný endurhæfingardeild fyrir aldraða á Landakoti08.02.2016Sækja umLSH Skrifstofa flæðisviðs
Hjúkrunarfræðingur á skilunardeild09.02.2016Sækja umLSH Skilunardeild
Heilbrigðisritari - Göngudeild öldrunarlækninga Landakoti13.02.2016Sækja umLSH Göngudeild Lk
Skurðhjúkrunarfræðingur á skurðstofu Hringbraut15.02.2016Sækja umLSH Skurðstofur H - rekstur
Sérfræðilæknir í geðlækningum 15.02.2016Sækja umLSH Samfélagsgeðteymi
Heilbrigðisritari - Göngudeild öldrunarlækninga Landakoti15.02.2016Sækja umLSH Göngudeild Lk
Hjúkrunarfræðingur á dag- og göngudeild augnlækninga15.02.2016Sækja umLSH Dag- og göngudeild augnlækninga
Sálfræðingur - Sálfræðiþjónusta á geðsviði15.02.2016Sækja umLSH Sálfræðiþjónusta H
Aðstoðardeildarstjóri – Bæklunarskurðdeild B515.02.2016Sækja umLSH Bæklunarskurðdeild
Sérfræðilæknir bráðaþjónustu geðsviðs15.02.2016Sækja umLSH Göngudeild geðsviðs
Heilbrigðisritari/ sjúkraliði - Barnaspítali Hringsins15.02.2016Sækja umLSH Dagdeild BH
Hjúkrunarfræðingur - Barnaspítali Hringsins15.02.2016Sækja umLSH Barnadeild
Hjúkrunarfræðingar - Hjartagátt15.02.2016Sækja umLSH Hjartagátt
Hjúkrunarfræðingar sumar- og framtíðarstarf á bráða- og göngudeild 15.02.2016Sækja umLSH Bráða- og göngudeild
Námsstaða deildarlæknis á augndeild Landspítala15.02.2016Sækja umLSH Aðstoðar- og deildarlæknar SKU
Námsstöður í skurðlækningum við Landspítala15.02.2016Sækja umLSH Aðstoðar- og deildarlæknar SKU
Sjúkraliðar - Hjartagátt15.02.2016Sækja umLSH Hjartagátt
Talmeinafræðingur á Landspítala15.02.2016Sækja umLSH Talmeinaþjónusta
Verkstjóri í Símaver15.02.2016Sækja umLSH Símaver
Viltu verða sérfræðingur á hjarta og lungnavél, perfusionisti?15.02.2016Sækja umLSH Hjarta- og lungnaskurðlækningar
Hjúkrunardeildarstjóri á skurðstofum Landspítala Fossvogi16.02.2016Sækja umLSH Skrifstofa aðgerðasviðs
Skrifstofustjóri á svæfinga- og gjörgæsludeild Landspítala við Hringbraut18.02.2016Sækja umLSH Svæfinga- og gjörgæslulækningar H
Námsstöður deildarlækna - Kvennadeild Landspítala21.02.2016Sækja umLSH Aðstoðarlæknar kvennadeilda
Námsstöður deildarlækna í barnalækningum21.02.2016Sækja umLSH Deildarlæknar BH
Námsstöður deildarlækna í lyflækningum við Landspítala21.02.2016Sækja umLSH Aðstoðarlæknar lyflækninga
Námsstöður deildarlækna í bráðalækningum við Landspítala22.02.2016Sækja umLSH Bráðalækningar
Námsstöður deildarlækna í geðlækningum við Landspítala 22.02.2016Sækja umLSH Skrifstofa geðsviðs
Námsstöður deildarlækna í öldrunarlækningum við Landspítala 22.02.2016Sækja umLSH Öldrunarlækningar
Verkefnastjóri - Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild22.02.2016Sækja umLSH Rekstrarlausnir
Aðstoðardeildarstjóri - Öldrunarlækningadeild C Landakoti22.02.2016Sækja umLSH Öldrunarlækningadeild C
Hjúkrunarfræðingur 22.02.2016Sækja umLSH Öldrunarlækningadeild C
Hjúkrunarfræðingur á hjarta-og æðaþræðingastofu22.02.2016Sækja umLSH Hjarta- og æðaþræðingastofur
Iðjuþjálfi - Iðjuþjálfun Landspítala við Hringbraut22.02.2016Sækja umLSH Iðjuþjálfun
Iðjuþjálfi - Iðjuþjálfun Landspítala Landakoti22.02.2016Sækja umLSH Iðjuþjálfun
Rannsóknarmaður á rannsóknarstofu í taugalífeðlisfræði22.02.2016Sækja umLSH Rannsóknastofa í taugalífeðlisfræði
Sérhæfður starfsmaður á göngudeild lyflækningasviðs í Fossvogi22.02.2016Sækja umLSH Göngudeild lyflækninga F
Sumarstörf 2016 - Læknanemar á lyflækninga-, öldrunar- og endurhæfingardeildum22.02.2016Sækja umLSH Aðstoðarlæknar lyflækninga
Sérfræðilæknir í öldrunarlækningum22.02.2016Sækja umLSH Öldrunarlækningar
Hjúkrunardeildarstjóri á hjarta-og æðaþræðingastofu29.02.2016Sækja umLSH Skrifstofa lyflækningasviðs
Sérfræðilæknir/ vanur deildarlæknir eða heimilislæknir í almennum lyflækningum29.02.2016Sækja umLSH Almennar lyflækningar
Hjúkrunarfræðingar óskast á lungnadeild Landspítala29.02.2016Sækja umLSH Lungnadeild
Viltu vera á skrá? Sjúkraliði með starfsleyfi 26.04.2016Sækja umLSH Landspítali
Umsókn um launaða starfsþjálfun sjúkraliðanema skv. námskrá tímabilið 14.08.2015-15.08.2016.15.08.2016Sækja umLSH Landspítali
Viltu vera á skrá? Aðrar fagstéttir á heilbrigðissviði með starfsleyfi 01.12.2016Sækja umLSH Landspítali
Viltu vera á skrá? Heilbrigðisritari/ læknaritari01.12.2016Sækja umLSH Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarfræðingur/ljósmóðir með starfsleyfi 01.12.2016Sækja umLSH Landspítali
Viltu vera á skrá? Nemendur á heilbrigðissviði - hlutastarf með skóla 01.12.2016Sækja umLSH Landspítali
Viltu vera á skrá? Skrifstofustarf, ýmis konar 01.12.2016Sækja umLSH Landspítali
Viltu vera á skrá? Umönnun01.12.2016Sækja umLSH Landspítali
Viltu vera á skrá? Önnur störf 01.12.2016Sækja umLSH Landspítali
Viltu vera á skrá? Öryggisverðir á Landspítala01.12.2016Sækja umLSH Öryggi

Mikilvægar krækjur varðandi ráðningar:

 - upplýsingar til þeirra sem sækja um sérfræðilæknisstörf, yfirlæknisstörf.

 -Upplýsingar til þeirra sem sækja um stöðu sérfræðinga í hjúkrun, hjúkrunardeildarstjóra og yfirljósmóður.

 - Leiðbeiningar til umsækjenda vegna umsókna um sérfræðilæknisstörf og yfirlæknisstörf