Upplýsingar

Dagsetning
2017.10.16

Nýtt skimunarkerfi og verklag fyrir fótamein vegna sykursýki

Fótamein eru meðal alvarlegustu og flóknustu langvinnu fylgikvillum sykursýki. Meðal fótameina teljast fótasár, aflaganir, skynskerðing, taugaverkir og margt fleira. Ásamt mögulegum áhrifum á lífsgæði fólks er þetta algengasta ástæða aflimana sem ekki tengjast áverkum. Þessi sjúkdómaflokkur og tengd vandamál er einnig mjög kostnaðarsamur fyrir samfélagið, víða erlendis er kostnaðurinn til dæmis meiri en allra algengustu krabbameina. Fólk með sykursýki á rétt á viðeigandi skimun og meðferð ef vandamál koma upp. Á göngudeild sykursýki á Landspítala hefur verið þróað og innleitt skimunarkerfi þar sem fætur allra eru skoðaðir að minnsta kosti einu sinni á ári. Út frá þessari einföldu en gagnreyndu skoðunaraðferð er gert áhættumat sem frekari meðferð fer eftir. Einnig hefur verið þróuð þverfagleg göngudeild fótameina á sáramiðstöð Landspítala þar sem alvarlegri vandamál eru meðhöndluð. Stefnt er að því að innleiða þetta verklag alls staðar þar sem fólk með sykursýki er í eftirliti og ætti það að tryggja viðunandi og viðeigandi þjónustu.