Leit
Loka

Laugarásinn - meðferðargeðdeild

Fyrir ungt fólk með geðrofssjúkdóm á byrjunarstigi

Banner mynd fyrir Laugarásinn - meðferðargeðdeild

Hafðu samband

OPIÐAllan sólarhringinn alla daga.

Legudeild og dagdeild

Laugarásinn - meðferðargeðdeild - mynd

Hér erum við

Laugarásvegi og Víðihlíð við Holtagarða

Hagnýtar upplýsingar

Laugarásinn er sérhæfð deild á geðsviði Landspítala. Starfsemi deildarinnar er fyrir ungt fólk á aldrinum 18-30 ára með geðrofssjúkdóm á byrjunarstigi.

Rannsóknir sýna að því fyrr sem gripið er inn í geðrofssjúkdóm með öflugri meðferð, þeim mun betri eru horfur til lengri og skemmri tíma.

Notast er við meðferðarúrræði sem hafa skilað góðum árangri í snemmíhlutun í þróun geðrofssjúkdóms – „Early Intervention in First Episode Psychosis“.

Starfsemin er einstaklingsmiðuð, sveigjanleg og allt gert til að mæta þörfum hvers og eins hverju sinni.

Laugarásinn meðferðargeðdeild er staðsett á tveimur stöðum, annars vegar í stóru og fallegu húsi við Laugarásveg í Reykjavík og hins vegar í húsinu Víðihlíð við Holtagarða.

Þungamiðja starfsemi Laugarássins er dagdeild en í húsinu að Laugarásvegi er einnig sólarhringsþjónusta fyrir 7 einstaklinga.

Símanúmer 

Starfsmiðstöð: 543 4650 og 581 4544

Deildarstjóri: 543 5938 

Ritari deildarstjóra: 543 5937

Á Laugarásnum er fjölbreytt starfsemi og er markmið starfseminnar að bæta líðan og efla færni einstaklinga til að lifa sjálfstæðu og gefandi lífi með lífsgæðum.

 

Upplýsingarit - Laugarásinn meðferðargeðdeild

Dag- og legudeild

Rúmlega 100 einstaklingar/þjónustuþegar sækja þjónustu Laugarássins í dag. Megin þungi starfseminnar er dagdeild en einnig hefur deildin yfir að ráða 7 leguplássum.

Deildin er til húsa á Laugarásvegi 71 í Reykjavík en hluti starfseminnar er einnig í Víðihlíðinni, vestanmegin við Holtagarða. 

Boðið er upp á fjölbreytt og gagnreynd meðferðarúrræði við byrjandi geðrofssjúkdómi sem miða að því að draga úr einkennum, forða bakslagi og styðja við þjónustuþega til þátttöku í samfélaginu.

Starfsemin styðst við hugmyndafræði batastefnunnar.

Á deildinni starfar öflugt þverfaglegt teymi sem samanstendur af geðlæknum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum, iðjuþjálfum, íþróttafræðingum, sjúkraliðum, ráðgjöfum og stuðningsfulltrúum.

Þeir sem sækja þjónustu fá aðstoð við að ná betri tökum á geðrofssjúkdómnum og daglegu lífi með ýmsum hætti.

Aðrir áhersluþættir í þjónustunni eru meðal annars vinna með aðstandendum og heilbrigður lífsstíll.

Fjölbreytt meðferðarúrræði eru í boði á Laugarásnum: 

 • Fjölbreytt hreyfing og heilsuefling
 • Fræðsla um geðrof og geðrofssjúkdóma
 • Vitræn endurhæfing með félagsþjálfun
 • Myndlistaverkefnið LISTAFL
 • Tónlistarsmiðjan HLJÓMAFL
 • Fræðsla fyrir aðstandendur um geðrofssjúkdóma
 • Streitustjórnun
 • Hugræn atferlismeðferð við geðrofi, kvíða og þunglyndi
 • Fjölbreytt hópastarf með ólíkum áherslum
 • Stuðningur við nám
 • Öflug starfsendurhæfing

Staðreyndir 

 • Um 3% einstaklinga munu fara í geðrof einhvern tíma á lífsleiðinni
 • Fyrsta geðrofið kemur í flestum tilfellum fram á aldrinum 16-30 ára
 • Geðrof er ástand þar sem tengsl við raunveruleikann rofna
 • Í geðrofi koma fram ranghugmyndir, ofskynjanir og hugsunin getur orðið ruglingsleg
 • Oft fylgir geðrofi kvíði og depurð og margir einangrast félagslega
 • Geðrof hefur áhrif á hugsun, tilfinningar og hvernig við upplifum heiminn

Íhlutun

 • Snemmíhlutun er forvörn og lykillinn að bata
 • Öflug og sérhæfð meðferð strax skilar bata


Hvernig kemstu í samband við Laugarásinn?

Hvaða meðferðaraðili sem er getur vísað í þjónustu Laugarássins.

Til að fá nánari upplýsingar má hringja í síma 543-4650 og spyrja eftir vaktstjóra.

Ef grunur vaknar um byrjandi geðrofssjúkdóm hjá ungum einstaklingi á aldrinum 18-30 ára er honum vísað í Matsteymi Laugarássins.

Teymið fer yfir allar tilvísanir sem berast, metur stöðu hvers og eins og hvaða úrræði myndi henta viðkomandi best.
Markmið teymisins er að sjá til þess að einstaklingnum sé boðin besta mögulega úrlausnin á sínum vanda sem fyrst og að stytta tímabil ómeðhöndlaðs geðrofs, sé um geðrof að ræða.
Ef viðkomandi er með byrjandi geðrofssjúkdóm og á aldrinum 18-30 ára er honum vísað áfram í þjónustu Laugarássins meðferðargeðdeildar.

Öðrum eru tryggð eftirfylgd af hendi teymisins eða annarra meðferðaraðila þar til annað viðunandi úrræði getur hafist.
Matsteymi Laugarássins er skipað 2 hjúkrunarfræðingum, 2 geðlæknum og félagsráðgjafa.

Sjá einnig:

Geðhvarfsteymi

Matsteymi Laugarássins