Leit
Loka

Göngu- og samfélagsdeild LO/L1

Deildarstjóri

Guðlaug Guðmundsdóttir

gudlaugg@landspitali.is
Banner mynd fyrir  Göngu- og samfélagsdeild LO/L1

Hafðu samband

OPIÐ08:00-16:00

Dag- og göngudeild öldrunarlækningadeildar  - mynd

Hér erum við

Landakot - Kjallari og 1. hæð

Sjá staðsetningu á korti

Hagnýtar upplýsingar

Á göngu- og samfélagsdeild LO/L1 fer fram greining, meðferð, ráðgjöf, eftirlit og vísindarannsóknir.
Á deildina er vísað fólki sem er 67 ára og eldra sem glímir við langvarandi heilsubrest og versnandi færni.

Teymi fagstétta vinnur saman að hverju máli eftir því sem við á. Auk þess eru sjúklingum og aðstandendum þeirra veittar upplýsingar ráðgjöf og eftirfylgd.

Það þarf tilvísun læknis til að komast í viðeigandi meðferðarúrræði á dag- og göngudeild Landakoti.

Starfseminni er skipt upp í móttökur eftir meginviðfangsefnum.

Greitt er fyrir þjónustu á göngudeildinni samkvæmt gjaldskrá.

Bæklingur um göngu- og samfélagsdeild LO/L1 á Landakoti

 

Það þarf ALLTAF að senda tilvísun frá lækni í meðferðarúrræði á göngudeild öldrunarlækninga á Landakoti.

Tilvísanir skulu berast á eyðublaði í Sögu undir tilvísanir milli stofnana.  Vinsamlega merkið viðtakanda göngudeild öldrunarlækninga.
Einnig er hægt að senda tilvísun rafrænt í Heilsugátt, hafi viðkomandi læknir aðgang að því kerfi.

Mikilvægt er að fram komi ástæða fyrir tilvísun, heilsufarssaga og lyfjameðferð skjólstæðings ásamt nafni og viðfangsnúmeri þess læknis er sendir beiðni.  Vinsamlega hafið eftirfarandi í huga: 

  • Tilvísandi læknir þarf að hafa metið eftir föngum hvort um tímabundið ástand er að ræða sem gæti t.d. stafað af streitu, áföllum eða líkamlegum veikindum.
  • Æskilegt er að tilvísandi læknir hafi metið vitræna getu með viðtali við sjúkling og aðstandanda eftir atvikum og með einföldum prófum s.s. MMSE og klukkuprófi). 
 

Hjúkrunarfræðinga göngudeildarhluta L1: mánudaga - föstudaga 09.00 - 12.00 
Sími: 543 9847 /545 9900

Hjúkrunarfræðinga dagdeildarhluta L0: mánudaga -f östudaga 08.00-09.00 og 13.00-14.00
Sími: 543 6120 /543 9900


Deildarstjóri
Guðlaug Guðmundsdóttir
gudlaugg@landspitali.is

Verkefnastjóri
Hildur Þórarinsdóttir

Þjónusta

Á almennri móttöku fer fram greining og mat á meðferðar- og endurhæfingarmöguleikum þegar um langvarandi heilsubrest og versnandi færni er að ræða. Þar fer einnig fram eftirlit ef flókinna meðferðar- og þjónustuúrræða er þörf .

 

Á deildinni fer fram endurhæfing aldraðra sem geta nýtt sér meðferð á daginn en dvalið heima á kvöldin og um helgar. 
Akstursþjónusta til og frá heimili stendur til boða fyrir þá sem sækja endurhæfingu á deildinni.

Einstaklingar dvelja á deildinni 4-5 klukkustundur í senn, tvisvar eða þrisvar í viku meðan á endurhæfingartímabilinu stendur.  

Markmið deildarinnar er að aðstoða aldrað fólk við  að viðhalda hæfni sinni og takast á við breytingar á heilsufari. Reynt er að fá góða yfirsýn yfir aðstæður hvers og eins og leitað er úrlausna í samvinnu við hvern einstakling og fjölskyldu hans.

Öldrunarlæknar  senda inn tilvísun á dagdeild  þegar þörf þykir á frekari endurhæfingu  eftir komu skjólstæðinga á göngudeild, bráðamóttöku eða í framhaldi af spítalalegu.

Bæklingur um dagdeild öldrunar LO á Landakoti

Læknar geta vísað á byltumóttöku þar sem fram fer greining á orsökum endurtekinna byltna. Unnið er í teymi læknis, hjúkrunarfræðings, sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa. Veitt er sérhæfð ráðgjöf og í sumum tilfellum meðferð.

Á minnismóttöku fer fram greining heilabilunar og minnissjúkdóma.
Minnismóttaka er fyrir einstaklinga sem hafa einkenni sem benda til heilabilunarsjúkdóma. Helstu einkenni eru minnistap, skert ratvísi, verkstol og málstol. Einnig geta verið geðræn einkenni svo sem ranghugmyndir, þunglyndi, kvíði, dægurvilla og fleira.
Unnið er í teymisvinnu og koma ýmsar fagstéttir að meðferð og greiningu heilabilunarsjúkdóma.

Bæklingur um minnismóttökuna

Bæklingur um heilabilun 

Memory Clinic (English)

Á hjúkrunarmóttöku er metið andlegt og líkamlegt ástand, aðstæður og þjónustuþörf. Gerð er áætlun um þjónustu og henni  fylgt eftir.
Fyrsta heimsókn fer oft fram í kjölfar tilvísunar frá bráðamóttöku, öðrum deildum Landspítala, útskriftarteymi spítalans, heimahjúkrun, heimaþjónustu eða heilsugæslustöðvum.

 

Greiningarmóttaka er fyrir aldraða með fjölþætt heilsufarsvandamál.
Þangað er vísað sjúklingum sem hafa endurtekið þurft að leita á bráðamóttöku og þurfa frekari aðkomu teymis, það er læknis, hjúkrunarfræðings og sjúkraþjálfa.

Á bráðamóttöku er lagt fyrir komumat (InterRai-CA) og m.a. út frá því metið hvort einstaklingur uppfylli skilmerki um komu á greiningarmóttöku. Í kjölfar þess mats er sjúklingur bókaður í tíma á greiningarmóttöku á dag- og göngudeild til frekari úrvinnslu og og lausn mála.

 
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Af hverju ekki?