Leit
Loka

Blóðlækningadeild

Greining og meðferð blóðsjúkdóma, einkennameðferð og stuðningmeðferð vegna fylgikvilla meðferðar

Deildarstjóri

Kristjana G. Guðbergsdóttir

kristjgu@landspitali.is
Yfirlæknir

Sigrún Edda Reykdal

sigrunre@landspitali.is

Banner mynd fyrir Blóðlækningadeild

Hafðu samband

OPIÐAllan sólarhringinn alla daga

Blóðlækningadeild - mynd

Hér erum við

Hringbraut, G álma 1. hæð.

Sjá staðsetningu á korti

Hagnýtar upplýsingar

Sýna allt

Meginviðfangsefni

 • Greining og meðferð blóðsjúkdóma
 • Einkennameðferð
 • Stuðningsmeðferð vegna fylgikvilla meðferðar

Á deildinni eru sjúklingar með blóðsjúkdóma.
Sjúklingar sem leggjast inn á deildina koma frá bráðadeild, dagdeild blóð- og krabbameinslækninga eða að heiman. 
Legudeild með 14 rúmumÞar af eru nokkur sérútbúin einbýli með einangrunaraðstöðu.
Starfsmenn eru um 50 talsins
Meðaldvalartími er 8-9 dagar.

Starfsfólk deildarinnar leggur áherslu á góð samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra og að veita greinargóðar upplýsingar um sjúkdómsástand, rannsóknir, meðferð, hjúkrun og batahorfur.

Sjúklingar sem fengið hafa meðferð á deildinni eru hvattir til að hafa samband ef einhver vandamál tengd meðferð koma upp eftir að heim er komið. 

 • Deildin er opin allan sólarhringinn allan ársins hring. Sjúklingar leggjast inn hvenær sem er sólarhringsins og útskrifað er alla daga. 
  • Deildin er opin allan sólarhringinn allan ársins hring
  • Sjúklingar leggjast inn hvenær sem er sólarhringsins og útskrifað er alla daga
  • Sjúklingum er sinnt allan sólarhringinn, allt eftir þörfum hvers og eins en mest er um að vera á morgnana. Þá er veitt aðstoð við persónulega umhirðu, genginn stofugangur og útskriftir undirbúnar
  • Vaktaskipti hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða eru kl. 08:00, 15:30 og 23:00
  • Stofugangur er kl. 09:00-11:00
  • Heimsóknartímar eru eftir samkomulagi en yfirleitt ekki fyrir hádegi eða eftir kl. 20:00
  • Sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfar gegna mikilvægu hlutverki í meðferð, fræðslu og ráðleggingum til sjúklinga
  • Félagsráðgjafar veita ráðgjöf varðandi réttindamál, búsetuúrræði og færni og heilsumat
  • Sálfræðingar eru kallaðir til eftir þörfum fyrir sjúklinga og aðstandendur
  • Næringarráðgjafar veita fræðslu og ráðgjöf um mataræði
  • Prestar og djáknar sinna sálgæslu sjúklinga, aðstandenda og starfsfólks

Allir sjúklingar fá mat á deildinni nema þeir séu tímabundið fastandi vegna rannsókna, aðgerða eða sjúkdómsástands.

 • Morgunverður um kl. 8:30
 • Hádegisverður um kl. 12:00
 • Miðdegiskaffi um 14:30
 • Kvöldmatur kl. 17:30
 • Kvöldkaffi um 19:30

Á ganginum er vatnskælivél. Einnig er þar kæliskápur fyrir sjúklinga.  
Ekki er leyfilegt að koma með blóm á deildina.
Farsíma má nota en vinsamlega hafið símann stilltan á hljólausa stillingu og takið tillit til stofufélaga þegar talað er í síma

Vinsamlega virðið einkalíf annarra sjúklinga og ræðið ekki það sem þið kunnið að verða áskynja um heilsufar þeirra og hagi.

Sjúkrahúsdvöl á aldrei að vera lengri en nauðsyn krefur og sjúklingar eiga að jafnaði að fá upplýsingar um útskrift innan sólarhrings frá innlögn. Við útskrift á sjúklingur rétt á að fá:
 • Upplýsingar um ástæður innlagnar, meðferð og niðurstöður rannsókna.
 • Upplýsingar um áframhaldandi eftirlit ef slíkt er fyrirhugað og hvert á að leita eftir niðurstöðum sem liggja ekki fyrir við útskrift.
 • Upplýsingar um hættumerki sem þarf að vera vakandi fyrir eftir heimkomu og hvert á að leita ef vandamál koma upp eftir útskrift.
 • Yfirlit yfir þau lyf sem á að taka, skammtastærðir og tímalengd ef við á. Lyfseðlar eru sendir rafrænt í lyfjagátt og er hægt að leysa út í hvaða apóteki sem er.

Landspítali er háskólasjúkrahús og þangað kemur ár hvert fjöldi nema í hinum ýmsu starfsgreinum til kennslu og þjálfunar. Nemendur fylgjast með og taka þátt í daglegri meðferð sjúklinga. Þeir eru alltaf á ábyrgð undir handleiðslu leiðbeinenda sinna.

Þá er unnið umfangsmikið vísindastarf á sjúkrahúsinu. Sjúklingar eru stundum beðnir um að taka þátt í slíkum verkefnum og eiga þeir þá rétt á ítarlegri upplýsingagjöf um tilgang og framkvæmd verkefnis.

Hverjum og einum er heimilt að neita slíkri þátttöku eða hætta henni hvenær sem er án skýringa.

 
Allir sjúklingar eiga að fá armband með nafni og kennitölu.

Upplýsingar á armbandinu eru notaðar til staðfestingar þegar lyf eru gefin, við blóðgjafir og hvers kyns rannsóknir og aðgerðir.

Stundum þykir fólki nóg um hversu oft er til dæmi spurt um kennitölu, ofnæmi og lyfjanotkun en allt er þetta gert til að tryggja öryggi.

Best er ef sjúklingar eru vakandi fyrir þessum vinnureglum og minni á ef ekki er farið eftir þeim.

Hjálpaðu okkur að tryggja öryggi þitt.

Tengd starfsemi og þjónusta

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Af hverju ekki?