Starfsemisupplýsingar LSH - ársuppgjör frá 2000

Hér er birt uppgjör starfsemi og rekstrar Landspítala frá árinu 2000 í sérstöku hefti Starfsemisupplýsinga LSH,  sundurliðað niður á starfseiningar.

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000