Hér eru dregnar saman leiðir heilsugæslu og annarra  til að vísa skjólstæðingum í þjónustu Landspítala.

Almennt
A.
Æskilegt er að tilvísanir berist á rafrænu formi í gegnum Sögukerfið og þá helst á eyðublaði sem heitir „Beiðni um meðferð/rannsókn (eða beiðni um ráðgjöf ef við á)“.
B. Í því tilviki að ekki er unnt að senda beiðni rafrænt þá sendist tilvísun bréflega á viðkomandi lækni og/eða ritara sérgreinar.

Geðlækningar Almennt skulu tilvísanir berast rafrænt til geðsviðs. Ef þess er ekki kostur eru eftirfarandi leiðir: 1. Almennar tilvísanir skulu berast með bréfi til inntökustjóra göngudeildar 31E, geðsviði við Hringbraut. 2. Sértækar tilvísanir sem hér segir:

Lyflækningar

Skurðlækningar

Öldrunarlækningar

Heilbrigðisstofnanir

Sjúkraskrár Sjúkraskrár (fyrirspurnir fólks um sjúkraskrá sína) - framkvæmdastjóri lækninga, s. 543 1000

Sjúkraskrárritun (fyrirspurnir til miðstöðvar sjúkraskrárritunar) - msr@landspitali.is