Leit
Loka

 

 

Tilvísanir

Hér eru dregnar saman leiðir heilsugæslu og annarra til að vísa skjólstæðingum í þjónustu Landspítala.

Hagnýtar upplýsingar

Sýna allt

Almennt skulu tilvísanir berast rafrænt til Landspítala á eyðublaðinu Tilvísanir í Sögu. Ekki er hægt að tryggja rétta meðhöndlun tilvísunar ef hún berst á öðru eyðublaði s.s. læknabréfi, göngudeildarskrá, tölvupósti eða bréfi.

Því betur sem tilvísun er unnin með upplýsingum um ástæðu fyrir tilvísun, heilsufarssögu, lyfjanotkun og rannsóknum sem hafa verið gerðar því betur gengur að koma tilvísun í réttan farveg. Þá er mikilvægt að velja réttan viðtakanda (sérgrein eða móttökueiningu).

Athygli er vakin á því að nokkrar sérgreinar / starfseiningar (rannsóknir) eru með beiðnir í Heilsugátt  undir flipanum rannsóknir og tilvísanir og eru tilvísendur hvattir til að kynna sér og nota þær beiðnir.

Almennt skulu tilvísanir berast rafrænt til geðsviðs. 
Ef þess er ekki kostur eru eftirfarandi leiðir:

Almennar tilvísanir skulu berast með bréfi til inntökustjóra göngudeildar 31E, geðsviði við Hringbraut.

Sértækar tilvísanir sem hér segir:

 • ADHD teymi - Eingöngu er tekið við tilvísunum frá læknum
 • Átröskunarteymi - eyðublað en einnig er hægt að senda tilvísun á netfangið: atroskun@landspitali.is)
 • FMB teymi - eyðublað
 • Samfélagsgeðteymi - eyðublað
 • Fíkniteymi - tilvísun berist með bréfi til göngudeildar fíknimeðferðar 31C, Geðviði v/ Hringbraut
 • Vettvangsteymi - Beiðnir um þjónustu eiga að berast beint til teymisins: 
  - Herdís Hólmsteinsdóttir teymisstjóri, herdis.holmsteinsdottir@reykjavik.is
  - Anna Dóra Frostadóttir sálfræðingur, anna.dora.frostadottir@reykjavik.is


 

 

Tilvísanir í þjónustu lyflækningasviðs skulu berast á eyðublaðinu Tilvísanir í Sögu.

Ekki er hægt að tryggja móttöku tilvísunar ef hún er í læknabréfi, göngudeildarskrá, bréfi eða öðru eyðublaði. Í viðtakandalista er að finna alla viðtakendur á Landspítala s.s. lungnalækningar, húðlækningar, hjartarannsókn, svefnrannsókn o.s.frv.  Mikilvægt er að velja réttan viðtakanda.

Því betur sem tilvísun er unnin með upplýsingum um ástæðu fyrir tilvísun, heilsufarssögu, lyfjanotkun og rannsóknum sem hafa verið gerðar þeim mun betur gengur að koma tilvísun í réttan farveg.

Sumar sérgreinar og starfseiningar (rannsóknir) eru með beiðnir í Heilsugátt undir flipanum rannsóknir og tilvísanir og eru tilvísendur hvattir til að kynna sér og nota þær beiðnir.

Tilvísanabeiðnir í Heilsugátt

Innkirtlagöngudeild
Lyflækningar krabbameina
Dagdeild lyflækninga B7
Rafvending

Tilvísanir í þjónustu kvenna- og barnasviðs skulu berast á eyðublaðinu Tilvísanir í Sögu.

Ekki er hægt að tryggja móttöku tilvísunar ef hún er í læknabréfi, göngudeildarskrá, bréfi eða öðru eyðublaði. Í viðtakandalista er að finna alla viðtakendur á Landspítala s.s. barnalækningar, kvenlækningar, göngudeild mæðraverndar og fósturgreining, Rjóður o.s.frv. Mikilvægt er að velja réttan viðtakanda.

Tilvísanir á göngudeild BUGL skulu berast á þar til gerðu eyðublaði.

Því betur sem tilvísun er unnin með upplýsingum um ástæðu fyrir tilvísun, heilsufarssögu, lyfjanotkun og rannsóknum sem hafa verið gerðar þeim mun betur gengur að koma tilvísun í réttan farveg.

Sumar sérgreinar eru með beiðnir í Heilsugátt undir flipanum rannsóknir og tilvísanir og eru tilvísendur hvattir til að kynna sér og nota þær beiðnir.

Tilvísanabeiðnir í Heilsugátt: 
Framköllun fæðingar
Sérhæfð mæðravernd
Heilsuskólinn


Tilvísanir í þjónustu skurðlækningasviðs eiga að berast á eyðublaðinu Tilvísanir í Sögu / tilvísun í Heilsugátt.

Ekki er hægt að tryggja móttöku tilvísunar ef hún er í læknabréfi, göngudeildarskrá, bréfi eða öðru eyðublaði. Mikilvægt er að velja rétta sérgrein. Margar sérgreinar afgreiða tilvísanir sameiginlega, þó er mögulegt að óska eftir einstaka lækni.

Því betur sem tilvísun er unnin með upplýsingum um ástæðu fyrir tilvísun, heilsufarssögu, lyfjanotkun og rannsóknum sem hafa verið gerðar þeim mun betur gengur að koma tilvísun í réttan farveg.

Sumar sérgreinar og starfseiningar eru með beiðnir í Heilsugátt undir flipanum tilvísanir og eru tilvísendur hvattir til að kynna sér og nota þær beiðnir.

Tilvísanir sem til eru í Heilsugátt

 • HNE/Hnútur í hálsi/skjaldkirtli
 • Þvagfærarannsókn
 • Sáramiðstöð
 • Brjóstamiðstöð (brjóstamyndgreining)

Tilvísanir til sérgreina í Sögu

 • Brjóstholsskurðlækningar
 • Bæklunarskurðlækningar
 • Heila- og taugaskurðlækningar
 • Kviðarholsskurðlækningar 
 • Lýtalækningar
 • Æðaskurðlækningar
 
Á bráðamóttöku Landspítala geta sjúklingar leitað með bráð vandamál, áverka og veikindi.

Læknar geta vísað sjúklingum til nánara mats á bráðadeild ef einkenni eru talin bráð eða þurfa ítarlega uppvinnslu án tafar. Ef vitað er hvert vandamálið er og ekki um bráð einkenni að ræða er venjulega hentugra að senda rafræna tilvísun á eyðublaðinu Tilvísun í Sögu um nánari uppvinnslu og meðferð beint til viðkomandi sérgreinar.

Ef sjúklingi er vísað til mats á bráðamóttöku Landspítala er eðlilegt að um erindið sé rituð nóta í Sögu sem þá verður um leið aðgengileg læknum bráðamóttöku í Heilsugátt. Þá þarf ekki að senda rafræna tilvísun í gegnum Sögu. 
Ekki er nauðsynlegt að hringja og tilkynna komu sjúklings á bráðamóttöku í öllum tilvikum, þó slíkt geti verið gagnlegt ef um sérstaklega bráð eða óvenjuleg tilfelli er að ræða. 

Það þarf ALLTAF að senda tilvísun frá lækni í meðferðarúrræði á göngudeild öldrunarlækninga á Landakoti.

Tilvísanir skulu berast á eyðublaði í Sögu kerfi undir tilvísanir milli stofnana.  Vinsamlega merkið viðtakanda göngudeild öldrunarlækninga.
Einnig er hægt að senda tilvísun rafrænt í Heilsugátt, hafi viðkomandi læknir aðgang að því kerfi.

Mikilvægt er að fram komi ástæða fyrir tilvísun, heilsufarssaga og lyfjameðferð skjólstæðings ásamt nafni og viðfangsnúmeri þess læknis er sendir beiðni.  Vinsamlega hafið eftirfarandi í huga: 

 • Tilvísandi læknir þarf að hafa metið eftir föngum hvort um tímabundið ástand er að ræða sem gæti t.d. stafað af streitu, áföllum eða líkamlegum veikindum.
 • Æskilegt er að tilvísandi læknir hafi metið vitræna getu með viðtali við sjúkling og aðstandanda eftir atvikum og með einföldum prófum s.s. MMSE og klukkuprófi). 
 

Læknar sendi fyrirspurnir um upplýsingar úr sjúkraskrá á msr@landspitali.is

Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Af hverju ekki?