Leit
Loka

Svið og kjarnar

Yfirlit um starfsemi sviða

Framkvæmdastjóri:

Hlíf Steingrímsdóttir
hlifst@landspitali.is

Þjónustukjarnar

Skurðlækningaþjónusta
- Margrét Guðjónsdóttir forstöðumaður

Skurðstofur og gjörgæsla
- Ólafur G. Skúlason forstöðumaður

Krabbameinsþjónusta
- Vigdís Hallgrímsdóttir forstöðumaður

Hjarta- og æðaþjónusta
- Karl Konráð Andersen forstöðumaður

Kvenna- og barnaþjónusta
- Dögg Hauksdóttir  forstöðumaður

Fjármál hafa, eins og í nafninu felst, umsjón með fjármálum Landspítala. Í því felst m.a. að sjá um fjárstýringu og fjárheimildir spítalans, annast gjalda- og tekjubókhald og innheimta kröfur. Skrifstofan sér einnig um reikningshald, gerir mánaðaruppgjör og semur ársreikning.


Fjárhagsáætlun og eftirfylgni hennar ásamt útkomuspám og ýmiss konar rekstrargreiningum eru einnig verkefni á skrifstofu fjármála. Þar fer og fram söfnun, úrvinnsla og miðlun klínískra og fjárhagslegra upplýsinga.

Útboð, samningagerð, innkaup og vörustýring eru meðal verkefna fjármála sem og umsýsla með S-merkt lyf.

Deildir fjármála eru fjárhagsbókhald, hagdeild, innkaupadeild, reikningsskil og fjárstýring.

 

Framkvæmdastjóri fjármála 
Ólafur Darri Andrason 
darri@landspitali.is

 
Deildir

Fjárhagsdeild
- Hulda Sigurbjörnsdóttir

Hagdeild
- Helga Hrefna Bjarnadóttir

Innkaupadeild
- Kristján Þór Valdimarsson

Reikningsskil og fjárstýring
- Gyða Ásmundsdóttir 

Mannauðsmál  bera ábyrgð á stefnumörkun, samhæfingu og eftirfylgni mannauðsmála á spítalanum. Helstu málaflokkarnir eru: 

  • Mönnunarmál, þ.e. öflun umsækjenda og aðstoð við stjórnendur í mönnun, vinnuskipulagi og vaktasmíði.
  • Kjaramál, þ.e. túlkun kjarasamninga, gerð og eftirfylgni stofnanasamninga, jafnlaunamál og samskipti við stéttarfélög.
  • Launavinnsla og aðstoð við stjórnendur og starfsmenn varðandi launagreiðslur, notkun kerfa og breytingar s.s. í tengslum við lífeyri, orlof og veikindalaun.
  • Heilsa og öryggi, þ.e. heilsuefling, viðverustjórnun, öryggi starfsmanna og vinnuvernd.

Mannauðsmál skipuleggja einnig stjórnendaþjálfun innan spítalans, annast starfsmannakannanir, samskiptaþjálfun og halda úti stuðnings- og ráðgjafateymi fyrir starfsfólk. 

Mannauðsmál eru stoðeining innan spítalans og vinna náið með stjórnendum og starfsmönnum spítalans. Markmiðið er að Landspítali sé eftirsóttur og samkeppnishæfur vinnustaður sem er þekktur fyrir góð samskipti og gott starfsumhverfi.

Landspítali er stærsta þekkingarfyrirtæki landsins og þar starfar fagfólk með fjölbreytta sérhæfingu í ólíkum störfum. Stefna Landspítala er að setja sjúklinginn í öndvegi en til að það sé mögulegt þarf að virkja allan mannauð spítalans - að setja starfsmanninn í öndvegi. Allir hlekkir keðjunnar eru mikilvægir svo unnt sé að uppfylla hlutverk spítalans.

Landspítali hefur hlotið jafnlaunavottun 2020-2023.

Að vinna á Landspítala
Laus störf 

Framkvæmdastjóri mannauðsmála

Gunnar Ágúst Beinteinsson
gunnarab@landspitali.is

 

Kjaradeild
Atli Atlason deildarstjóri
 atli@landspitali.is

Mannauður og starfsumhverfi
Eva Ýr Gunnlaugsdóttir deildarstjóri 
monnunarteymi@landspitali.is

Launadeild
Ottó Magnússon deildarstjóri 
launabokhald@landspitali.is

Meðferðarsvið varð til með nýju skipuriti Landspítala sem tók gildi 1. október 2019. 

Framkvæmdastjóri: 

Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir
gudrakel@landspitali.is

Þjónustukjarnar

Lyflækninga- og bráðaþjónusta
- Már Kristjánsson forstöðumaður 

Öldrunar- og endurhæfingarþjónusta
Guðný Valgeirsdóttir forstöðumaður 

Geðþjónusta
-  Nanna Briem forstöðumaður

 

Framkvæmdastjóri hjúkrunar

Framkvæmdastjóri hjúkrunar heyrir beint undir forstjóra og ber ábyrgð gagnvart honum. Forstjóri er næsti yfirmaður hans.

Framkvæmdastjóri hjúkrunar situr í framkvæmdastjórn. Hann ber ábyrgð á að móta sýn og markmið faglegra málefna er varða meðferð sjúklinga og faglega þróun heilbrigðisstarfsmanna.

Framkvæmdastjóri hjúkrunar ber í þessum tilteknu faglegu málefnum ábyrgð á starfi hjúkrunar á Landspítala. Hann styður við faglega þróun og starfsþróun hjúkrunarfræðinga, ljósmæðra, sjúkraliða, presta og djákna en ber einnig að efla faglega þróun allra annarra heilbrigðisstétta í samvinnu við aðra framkvæmdastjóra.

Vísindi, menntun og gæðastarf er undir sameiginlegri stjórn framkvæmdastjóra hjúkrunar og framkvæmdastjóra lækninga.

Netfang hjúkrunar á Landspítala: hjukrun@landspitali.is

Framkvæmdastjóri hjúkrunar
Hrund Scheving Thorsteinsson
hrundsch@landspitali.is

 

Framkvæmdastjóri lækninga

Framkvæmdastjóri lækninga er yfirlæknir Landspítala og starfar skv. 10. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40, frá 2007.

 

Hann er faglegur ábyrgðarmaður lækninga á sjúkrahúsinu og þróar og mótar læknisþjónustuna í samstarfi við forstjóra, framkvæmdastjórn og aðra stjórnendur lækninga.

 

Framkvæmdastjórar lækninga og hjúkrunar vinna náið saman að ýmsum málefnum er varða faglega þróun í starfi spítalans.

 
Framkvæmdastjóri lækninga ber ábyrgð á eftirtöldum verkefnum:
  • Gæðamál; þróun, stefna og samræming gæðamála, sýkingavarna, klínískra leiðbeininga og lyfjamála í starfi spítalans
  • Umsjón, skráning og úrvinnsla athugasemda við klínískt starf og samskipti við Landlæknisembættið
  • Sjúkraskrá; varðveisla, aðgengi, ritstjórn, eftirlit og þróun. Áhersla á innihald og umgengni
  • Starfrækir sérstaka nefnd sem hefur eftirlit með notkun rafrænnar sjúkraskrár
  • Viðbragðsáætlun (samstarfsverkefni með framkvæmdastjóra flæðisviðs); þróun og endurskoðun viðbragðsáætlunar

Framkvæmdastjóri lækninga
Tómas Þór Ágústsson 
(leysir Ólaf Baldursson af í ársleyfi hans frá 23. júlí 2022.)

tomasa@landspitali.is

 

 

Svið hjúkrunar og lækninga hefur umsjón með:

 

Á þjónustusviði eru fjórir kjarnar; rannsóknarstofur, blóðbanki og myndgreining í einum klasa. Aðföng (birgðir, flutningar, eldhús, þvottahús, öryggisgæsla og þjónustuver), fasteignir og umhverfi í öðrum klasa. Þá er klasi lyfjaþjónustu, ráðgjafarþjónustu, fjarheilbrigðisþjónustu og heilbrigðis- og upplýsingatækni.

Skapað var svið utan um það sem kalla mætti þjónustu við framlínuklíník þar sem almennt er ekki um að ræða grunnábyrgð á sjúklingum frá innlögn til útskriftar. Hins vegar er verið að veita rannsóknarþjónustu en einnig mikilvæga stoðþjónustu m.a. varðandi lyf, upplýsingatækni, fasteignir og aðföng.

Að hluta tengist ráðgjafarþjónusta einnig fjarheilbrigðisþjónustu. Fjarheilbrigðisþjónustu sér einnig stað í skipuritinu enda Landspítali spítali allra landsmanna og ljóst að bæði ný tækni og ný viðhorf samstarfs og verkaskiptingar munu leiða til meiri áherslu á fjarheilbrigðisþjónustu í samstarfi við aðrar heilbrigðisstofnanir á næstu árum.

Framkvæmdastjóri:

Jón Hilmar Friðriksson
jhf@landspitali.is 

Þjónustukjarnar

Rannsóknarþjónusta
 - Maríanna Garðarsdóttir forstöðumaður

Aðföng og umhverfi
- Birna Helgadóttir forstöðumaður

Lyfjaþjónusta
- Arnþrúður Jónsdóttir deildarstjóri

Heilbrigðis- og upplýsingatæknideild
- Björn Jónsson deildarstjóri

Ráðgjafarþjónusta
Fjarheilbrigðisþjónusta

Ertu að leita að einhverri sérstakri deild smelltu hér >
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir
Af hverju ekki?