Stefna og hlutverk

Gildi

Umhyggja
Við berum umhyggju fyrir sjúklingum, samstarfsmönnum og samfélagi okkar.
Fagmennska
Við höfum fagmennsku, gagnreynda þekkingu og öguð vinnubrögð að leiðarljósi.
Öryggi
Við leggjum öryggi sjúklinga, starfsmanna og samfélags til grundvallar í allri okkar þjónustu.
Framþróun
Við leggjum áherslu á framþróun þjónustu, þekkingar og tækni.

Landspítali er sjúkrahús allra landsmanna, aðalsjúkrahús Íslands og háskólasjúkrahús.

  • Landspítali veitir fjölbreytta, almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu.
  • Landspítali er miðstöð menntunar, þjálfunar og rannsókna á sviði heilbrigðisvísinda.
  • Landspítali er öryggisnet í eigu og þágu þjóðar.

Landspítali er í fremstu röð háskólasjúkrahúsa. Sjúklingurinn og öryggi hans eru ætíð í fyrirrúmi.

  • Menntun og vísindastarf er í fremstu röð og markvisst unnið að nýsköpun á grundvelli þekkingar.
  • Landspítali er eftirsóttur vinnustaður sem veitir hagkvæma og skilvirka þjónustu byggða á bestu þekkingu sem völ er á.
  • Reksturinn er gagnsær og innan fjárlaga.
  • Bráðastarfsemi verður sameinuð á árinu 2017 í nútímalegu húsnæði við Hringbraut í góðum tengslum við heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands.
  • Landspítali er stolt landsmanna, sjúklinga og starfsmanna.

Sjúklingurinn í öndvegi - Tímanleg, örugg og góð heildarþjónusta

Öruggur spítali - Viðurkenndur fyrir árangur í öryggismálum

Árangur mældur - Árangursvísar notaðir til að bæta þjónustuna

Gott starfsumhverfi - Einn af bestu vinnustöðum landsins

Skilvirkir verkferlar - Stöðugar framfarir í skipulagi og vinnubrögðum

Þróun þekkingar - Menntun, vísindi og þjónusta samofin í daglegu starfi

Nýtt húsnæði - Nýtt húsnæði undirbúið með hliðsjón af þörfum þjóðarinnar

Leiðarljós

Forgangsröðun - Einfaldleiki - Eftirfylgni

Háskólasjúkrahús:  Sjúkrahús sem veitir þjónustu í nær öllum viðurkenndum sérgreinum læknisfræði og hjúkrunarfræði, með áherslu á rannsóknir, þróun og kennslu.  Sjúkrahúsið er í nánu samstarfi við háskóla sem sinnir kennslu og rannsóknum í læknisfræði og flestum öðrum greinum heilbrigðisvísinda, svo og eftir atvikum framhaldsskóla.  Starfsmenn sjúkrahússins, sem uppfylla tilteknar hæfiskröfur háskóla, gegna störfum bæði á sjúkrahúsinu og við háskólann eða hafa önnur starfstengsl við háskólann.  Meðferð sjúklinga, kennsla og rannsóknir eru samþætt í daglegum störfum á sjúkrahúsinu.

(Úr lögum um heilbrigðisþjónustu 2007 nr. 40 27. mars (20. grein)