starfsmannamyndir.png (545843 bytes)

Hjúkrunarfræðingur í Blóðbankann Akureyri

Blóðbankinn auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi til starfa við blóðsöfnun á Akureyri. Blóðsöfnun er staðsett á Glerártorgi og opið er fyrir blóðsöfnun mánudaga til miðvikudaga frá kl. 08:15 til 15:00 og fimmtudaga frá 11:30 til 18:30.
Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga og frábært starfsumhverfi. Starfshlutfall er 90% og er starfið laust frá 1. mars 2018 eða eftir nánari samkomulagi.

Blóðbankanum er ætlað að tryggja nægilegt magn blóðhluta á hverjum tíma og uppfylla kröfur um öryggi þeirra. Hlutverk Blóðbankans er að veita örugga blóðbankaþjónustu á landsvísu. Einnig veitir Blóðbankinn þjónustu vegna fruma og vefja, líffæraflutninga og stofnfrumumeðferðar.
Blóðbankinn stuðlar að nýjungum og framförum með kennslu og rannsóknum á sínu starfssviði og með samstarfi við erlenda og innlenda aðila.
Blóðbankinn hefur mikilvægu hlutverki að gegna varðandi kynningu og fræðslu til almennings og blóðgjafa um blóðbankastarfsemi.

Helstu verkefni og ábyrgð

» Innköllun blóðgjafa
» Móttaka blóðgjafa
» Blóðsöfnun á Akureyri og í Blóðbankabílnum þegar hann kemur á Norðurland
» Vinna samkvæmt gæðakerfi Blóðbankans
» Gerð upplýsingaefnis og þátttaka í frekari þróun gæðakerfis Blóðbankans
» Fræðsla til almennings og blóðgjafa
» Umsjón veitinga fyrir blóðgjafa

Hæfnikröfur

» Íslenskt hjúkrunarleyfi
» Fagmennska, nákvæmni og vilji til að tileinka sér nýjungar
» Samskiptahæfni og sjálfstæð vinnubrögð
» Góð tölvukunnátta og lipurð í mannlegum samskiptum
» Góður skilningur á ensku

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall er 90%
Umsóknarfrestur er til og með 29.01.2018

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Ósk Frímannsd Jensen, jorunno@landspitali.is, 824 5944

LSH Blóðbankinn, blóðsöfnun
Snorrabraut 60
105 Reykjavík

Til baka í störf