starfsmannamyndir.png (545843 bytes)

Hjúkrunarfræðingur óskast á speglunardeild LSH

Starf hjúkrunarfræðings á speglunardeild Landspítala er laust til umsóknar. Um er að ræða dagvinnu ásamt þátttöku í bakvöktum eftir að þjálfun lýkur. Starfið er laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi.

Á speglunardeild starfar um 25 manna hópur samhentra starfsmanna, í nánu samstarfi við fjölmarga fagmenn Landspítala. Starfsstöðvar eru tvær, við Hringbraut þar sem stærri hluti speglana fer fram, auk þess sem speglað er í Fossvogi. Í boði er góð einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga og frábært starfsumhverfi.

Helstu verkefni og ábyrgð

Á deildinni eru m.a. gerðar maga-, ristil-, gall-, lungna- og ómspeglanir ásamt flóknum inngripum í speglunum s.s. stoðnetsísetningar. Starfið er því fjölbreytt og krefjandi. Í því felst hjúkrun og aðhlynning sjúklinga ásamt aðstoð við aðgerðir sem eru framkvæmdar í gegnum speglunartæki svo og umsjón með tækjum.

Hæfnikröfur

» Góð samskiptahæfni og sjálfstæð vinnubrögð
» Hæfni og geta til að starfa í teymi
» Faglegur metnaður
» Íslenskt hjúkrunarleyfi

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Öllum umsóknum verður svarað. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi náms- og starfsferilskrá ásamt afriti af prófskírteinum og starfsleyfi. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 5000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall er 80 - 100%
Umsóknarfrestur er til og með 29.01.2018

Nánari upplýsingar veitir

Þórhildur Höskuldsdóttir, thorhiho@landspitali.is, 825 6030

Þórgunnur Hjaltadóttir, torghjal@landspitali.is, 825 5136

LSH Speglun H
Hringbraut
101 Reykjavík

Til baka í störf