Gildir frá 01.01.2017

 kr./klst    
Ráðgjöf fl. I, gagnaöflun og gagnavinnsla 12.300
Ráðgjöf fl. II

19.300

   
       
Kennsla fl. I 20.900    
Kennsla fl. II 26.900    
       
Gagnaöflun og vinnsla fyrir háskólanema í grunn- og meistaranámi  2.000    
       
Flokkur I, dæmi: Verkfræðingar*, Viðskiptafræðingar*, Tölvunarfræðingar*, Hjúkrunarfræðingar, Ljósmæður, Prestar, Læknar með lækningaleyfi, Sjúkraþjálfarar, Iðjuþjálfar, Þroskaþjálfar, Næringarfræðingar
 
 Flokkur II, dæmi: Læknar með sérfræðileyfi

 

 

ATH: Innifalið í þessu verði eru öll launatengd gjöld

 

Undirbúningstími vegna kennslu er innifalinn í tímagjaldi. Kennslugögn og annar útlagður kostnaður er verðlagt sérstaklega eftir þörfum hverju sinni.

Ef um ráðgjöf er að ræða leggst virðisaukaskattur við tímagjald hjá sérmerktum hópum *.  Þó er öll ráðgjafavinna allra framangreindra starfsstétta virðisaukaskattsskyld, ef ráðgjöfin telst ekki til heilbrigðisþjónustu.  Ekki er lagður virðisaukaskattur á tímagjald vegna kennslu. Vinna heilbrigðisstétta við heilbrigðisþjónustu er ekki virðisaukaskattsskyld.

Greinargerð vegna verðskrár fyrir seldri vinnu sérfræðinga LSH.

1. Verð pr. klst. er gjald fyrir tilfallandi veitta þjónustu, nema um annað hafi verið samið. Hér getur verið um að ræða þjónustu og ráðgjöf sérfræðinga við önnur sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir, en einnig þjónustu við sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga.
2. Ef formlegur samningur um tiltekna þjónustu til lengri tíma er í gildi, skal semja og miða við kjarasamninga einstakra stétta með umsömdu álagi.
3. Gjaldskráin er tvískipt. Annars vegar er seld þjónusta vegna veittrar ráðgjafar. Hins vegar fyrir kennslu, þar sem undirbúningstími kennslunnar er innifalinn í verði.
4. Kostnaður við kennslugögn, bæklinga o.þ.h. er ekki innifalinn í einingaverði og verðlagt sérstaklega. Sama gildir um annan útlagðan kostnað svo sem ferðakostnað, uppihald o.þ.h.
5. Reikninga vegna seldrar þjónustu skal ávallt útbúa af starfsmönnum fjármálasviðs og senda til innheimtu. Til þess að unnt sé að skrifa út reikning þarf sá er þjónustu veitir að senda skriflegar upplýsingar þar að lútandi.
6. Sértekjur, sem þannig aflast eru tekjufærðar á viðkomandi deild eða skv. óskum sviðsstjóra hverju sinni, í samræmi við meginreglur spítalans.

Sjúkratryggðir á Íslandi:

Komugjöld eru innheimt með greiðsluseðlum, sem birtast í netbanka viðkomandi.
Vegna persónuverndar eru upplýsingar á greiðsluseðli í netbanka takmarkaðar . Þess vegna er einnig sendur greiðsluseðill í pósti þar sem frekari upplýsingar eru skráðar.

Fyrirspurnum er svarað á netfanginu: innheimta@landspitali.is

Símatími innheimtu er frá kl. 09.00-15.00 alla virka daga

Símanúmer innheimtu eru: 543 1236 og 543 1237

Ósjúkratryggðir á Íslandi:

Þeir sem ekki eru sjúkratryggðir á Íslandi, þar á meðal Íslendingar sem ekki hafa átt lögheimili á Íslandi sl. 6 mánuði, þurfa sjálfir að ábyrgjast greiðslu fyrir læknisþjónustu hér á landi, samkvæmt gildandi reglugerð um heilbrigðisþjónustu við þá sem ekki eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um sjúkratryggingar og greiðslur þeirra fyrir heilbrigðisþjónustuna.