Rannsóknakjarni - Klínísk lífefnafræði og blóðmeinafræði

 

Dagvinnutími og almennur opnunartími er frá 8:00 til 16:00 alla virka daga.

Vaktþjónusta er um helgar og utan dagvinnutíma á virkum dögum og sjá vaktmenn Landspítala þá um að taka við sýnum og koma þeim á rannsóknastofu, sjá móttaka sýna

Móttaka fyrir blóðsýnatökur á Hringbraut er opin kl. 08:00–15:45 virka daga.

Móttaka fyrir blóðsýnatökur í Fossvogi er opin kl. 08:00–15:45 virka daga.

Sérfræðilæknar í klínískri lífefnafræði skipta með sér ráðgjafarstörfum um mælingar, niðurstöður og viðmiðunarmörk lífefnarannsókna ásamt gæðaeftirliti og tölvu- og upplýsingakerfi deildarinnar. Utan dagvinnutíma veita lífeindafræðingar á rannsóknakjarna upplýsingar um vakthafandi lækni.

Sérfræðilæknar í blóðmeinafræði veita ráðgjöf um blóðmeinafræðilegar rannsóknir og sinna sjúklingum með blæðingar- og storkuvandamál. Utan dagvinnutíma skiptast þeir á að sinna útköllum vegna blæðara, blæðinga- og storknunarvandamála og blóðmeinafræðilegra rannsókna. Símaþjónusta Landspítala veitir upplýsingar um vakthafandi lækni.

Rannsóknastofa Hringbraut 
Sími 543 5600
Fax 5435 5625

Rannsóknarstofa Fossvogi
Sími 543 5000
Fax 543 5539

Læknar og hjúkrunarfræðingar blæðaramiðstöðvar og segavarna taka á móti sjúklingum á dagdeild blóð- og krabbameinslækninga 11BC við Hringbraut. Sími dagdeildar er 543 6100. Tímabókanir á á göngudeild fara fram eftir tilvísun frá heimilislækni eða öðrum sérfræðingi í s. 543 5010. 

Ísleifur Ólafsson yfirlæknir klínískrar lífefnafræði

Páll Torfi Önunardarson yfirlæknir blóðmeinafræði

Lísbet Grímsdóttir deildarstjóri

Staðsetning og móttaka sýna
Rannsóknakjarni klínískrar lifefnafræði og blóðmeinafræði er starfræktur bæði í Fossvogi og við Hringbraut og er móttaka sýna á báðum stöðum.
Vaktmenn Landspítala við Hringbraut taka einnig við sýnum og koma þeim á rannsóknarstofur.

Rannsóknarstofur í Fossvogi eru til húsa á 1. hæð í E-álmu (E1).
Móttaka fyrir blóðsýnatökur er á sama stað kl. 08:00–15:45 virka daga.

Rannsóknarstofur við Hringbraut eru til húsa á 1. og 2. hæð í K-byggingu.
Móttaka fyrir blóðsýnatökur er á göngudeild í kjallara E-álmu (10E) kl. 08:00–15:45 virka daga.

Póstföng
Landspítali – Rannsóknakjarni - Klínísk lífefnafræði og blóðmeinafræði 
K-bygging, 2. hæð
Hringbraut
101 Reykjavík

Landspítali – Rannsóknakjarni - Klínísk lífefnafræði og blóðmeinafræði 
Rannsókn, E1
Fossvogi
108 Reykjavík

Helstu daglegu verkefni eru blóðsýnatökur á sjúkradeildum, móttökum og heilsugæslustöðvum, almennar lífefnarannsóknir, prótein- og hormónarannsóknir, blóðgasmælingar, lyfjarannsóknir, rannsóknir á blóðfrumum, beinmerg, líkamsvessum og blóðstorknun. Auk þess tilheyra deildinni blæðaramiðstöð LSH, segavarnir LSH og sérfræðileg ráðgjöf vegna storkumeina. 

Sýni sem berast til rannsókna eru blóð- og þvag- og mænuvökvi. Langflestar rannsóknanna á deildinni eru staðlaðar samkvæmt alþjóðlegum stöðlum og eru undir öflugu innra og ytra gæðaeftirlitskerfi.

Hlutverk og markmið deildarinnar er að bjóða læknum upp á breitt úrval rannsókna á sviði klínískrar lífefnafræði og blóðmeinafræði og framkvæma þær á þann hátt og það fljótt að þær komi að sem bestum notum við sjúkdómsgreiningu og meðferð sjúklinga. Annað markmið rannsóknarstofunnar er að stunda og stuðla að vísindarannsóknum og að kenna lífeindafræði- og læknanemum svo og öðrum heilbrigðisstéttum. Til þess að ná markmiðum sínum þarf rannsóknarstofan að búa yfir vel menntuðu starfsfólki, góðum tækja- og tölvubúnaði og að ná góðri samvinnu við heilbrigðisstarfsfólk innan og utan Landspítala.

Á rannsóknakjarna starfa lífeindafræðingar, lífefnafræðingar, læknar sjúkraliðar, rannsóknar- og skrifstofumenn, alls tæplega 100 manns. Á deildinni eru gerðar rúmlega 1,3 milljónir rannsókna á ári. Um það bil þriðjungur rannsóknanna eru bráðar rannsóknir en rannsóknarstofan er starfrækt allan sólarhringinn árið um kring. Gott aðgengi að rannsóknarþjónustu og hröð skil á niðurstöðum er forsenda skjótrar sjúkdómsgreiningar og öruggrar meðferðar sjúklinga hvort sem er á bráðamóttökum, sjúkradeildum, heilsugæslustöðum eða öðrum stofnunum. Öflugt rannsóknarstofutölvukerfi og rafrænt beiðna- og svarakerfi gerir skráningu sjúklinga og rannsókna öruggari og skilvirkari. Með slíku kerfi er reynt að halda handvirkum færslum í lágmarki. Allar deildir Landspítala, heilsugæslustöðvar og sjúkrahús í nágrenni Reykjavíkur eru tengdar rannsóknarstofutölvukerfi deildarinnar