Klínísk lífefnafræðideild

Handbók klinískrar lífefnafræðideildar í handbók rannsóknarsviðs

Helstu daglegu verkefni klínískrar lífefnafræðideildar eru blóðsýnatökur á sjúkradeildum, móttökum og heilsugæslustöðvum, almennar lífefnarannsóknir, prótein- og hormónarannsóknir, blóðgasmælingar og lyfjarannsóknir. Sýni sem berast til rannsókna eru blóð- og þvag- og mænuvökvi. Langflestar rannsóknanna á deildinni eru staðlaðar samkvæmt alþjóðlegum stöðlum og eru undir öflugu innra og ytra gæðaeftirlitskerfi. 

Hlutverk og markmið deildarinnar er að bjóða læknum upp á breitt úrval rannsókna á sviði klínískrar lífefnafræði og framkvæma þær á þann hátt og það fljótt að þær komi að sem bestum notum við sjúkdómsgreiningu og meðferð sjúklinga. Annað markmið rannsóknarstofunnar er að stunda og stuðla að vísindarannsóknum og að kenna lífeindafræði- og læknanemum svo og öðrum heilbrigðisstéttum. Til þess að ná markmiðum sínum þarf rannsóknarstofan að búa yfir vel menntuðu starfsfólki, góðum tækja- og tölvubúnaði og að ná góðri samvinnu við heilbrigðisstarfsfólk innan og utan Landspítala.

Á klínískri lífefnafræðideild starfa lífeindafræðingar, lífefnafræðingar, læknar sjúkraliðar, rannsóknar- og skrifstofumenn, alls tæplega 100 manns. Á deildinni eru gerðar rúmlega 1,3 milljónir rannsókna á ári. Um það bil þriðjungur rannsóknanna eru bráðar rannsóknir en rannsóknarstofan er starfrækt allan sólarhringinn árið um kring. Gott aðgengi að rannsóknarþjónustu og hröð skil á niðurstöðum er forsenda skjótrar sjúkdómsgreiningar og öruggrar meðferðar sjúklinga hvort sem er á bráðamóttökum, sjúkradeildum, heilsugæslustöðum eða öðrum stofnunum. Öflugt rannsóknarstofutölvukerfi og rafrænt beiðna- og svarakerfi gerir skráningu sjúklinga og rannsókna öruggari og skilvirkari. Með slíku kerfi er reynt að halda handvirkum færslum í lágmarki. Allar deildir Landspítala, heilsugæslustöðvar og sjúkrahús í nágrenni Reykjavíkur eru tengdar rannsóknarstofutölvukerfi deildarinnar

Staðsetning og móttaka sýna 
Klínísk lífefnafræðideild er starfrækt bæði í Fossvogi og við Hringbraut. 

Rannsóknarstofur í Fossvogi eru til húsa á 1. hæð í E-álmu (E-1).
Móttaka fyrir blóðsýnatökur er á sama stað kl. 08:00–15:45 virka daga. 
Sími 543 5600. 
Fax 5435 5625 

Rannsóknarstofur við Hringbraut eru til húsa á 1. og 2. hæð í K-byggingu.
Móttaka fyrir blóðsýnatökur er á göngudeild í kjallara E-álmu (10E) kl. 08:00–15:45 virka daga.
Sími 543 5000
Fax 543 5539

Vaktmenn Landspítala við Hringbraut taka einnig við sýnum og koma þeim á rannsóknarstofur.

Póstföng
Landspítali – Klínísk lífefnafræðideild
K-byggingu, 2. hæð
Hringbraut
101 Reykjavík

Landspítali – Klínísk lífefnafræðideild
Rannsókn, E1
Fossvogi
108 Reykjavík