Heimahlynning

 Heimahlynning er á jarðhæð líknardeildar í Kópavogi (hús 10),  s. 543 6360

Hjúkrunardeildarstjóri:   Ásdís Ingvarsdóttir,  asdising@landspitali.is
Yfirlæknir:  Valgerður Sigurðardótttir,  valgesi@landspitali.is

Minningarkort líknardeildar og Heimahlynningar

Heimahlynning er sérhæfð hjúkrunar- og læknisþjónusta ætluð sjúklingum með erfið einkenni vegna langvinnra sjúkdóma.  Markmið hennar er að gera skjólstæðingum kleift að dvelja heima eins lengi og aðstæður leyfa.  Einkenni og meðferð sem fylgja slíkum sjúkdómum geta tekið á og hamlað daglegu lífi.  Starfsfólk Heimahlynningar býður skjólstæðingum og fjölskyldum þeirra aðstoð við að takast á við breyttar aðstæður.  Heimahlynning starfar samkvæmt hugmyndafræði um líknarmeðferð.

Hverjir geta sótt um þjónustu Heimahlynningar?

Beiðnir geta komið frá heilbrigðisstarfsfólki, skjólstæðingum eða aðstandendum. 
Tekið er við beiðnum virka daga á milli kl. 8:00 og 16:00 í síma 543 6360.

Hvað er líknarmeðferð?

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO 2002) er tilgangur líknarmeðferðar að bæta lífsgæði sjúklinga með lífshættulega sjúkdóma og fjölskyldna þeirra.  Meðferðin felst í því að fyrirbyggja og draga úr líkamlegri, sálfélagslegri og andlegri þjáningu.  Lìknarmeðferð á ekki eingöngu við á lokastigum veikinda, heldur einnig snemma í veikindaferlinu, samhliða annarri meðferð.

Starfsemi Heimahlynningar

Heimahlynningin þjónar höfuðborgarsvæðinu og er veitt í heimahúsum. Heimsóknir hjúkrunarfræðinga og lækna eru skjólstæðingum að kostnaðarlausu.  Þjónustan byggir á skipulögðum heimsóknum hjúkrunarfræðinga til skjólstæðinga.  Fjöldi heimsókna er ákveðinn í samráði við skjólstæðinga og fjölskyldur þeirra eftir þörfum hverju sinni. Heimsóknir læknis ákvarðast af þörfum og mati á aðstæðum.  Starfsfólk Heimahlynningar er í nánu samstarfi við aðra lækna skjólstæðinga.  Hjúkrunarfræðingar eru á vakt allan sólarhringinn og læknir á bakvakt. 

Skipulögð heimsókn byggist á:

Ráðgjöf og fræðslu  
Mati á líkamlegum og sálrænum einkennum og meðferð vegna þeirra
Mati á þörf fyrir hjálpartæki og aðstoð við útvegun þeirra.
Aðstoð við að sinna félagslegum, andlegum, trúarlegum og tilvistarlegum þörfum.
Umsjón með lyfjum og lyfjagjöfum
Aðstoð við aðhlynningu t.d. böðun, sárameðferð og umhirðu t.d. þvagleggja, drena og stóma.
Stuðningi við fjölskyldur.