B2 Taugalækningadeild

Aðsetur: Fossvogur,  B-álma 2. hæð. Inngangur
Símanúmer: 543 6101
Heimsóknartímar: Eftir samkomulagi

Hjúkrunardeildarstjóri: Guðrún Jónsdóttir gudjonsd@landspitali.is
Yfirlæknir: Elías Ólafsson eliasol@landspitali.is

Dag- og göngudeild taugalækningadeildar er á 2. hæð í A-álmu 

Meginviðfangsefni

Sjúkdómar í heila og mænu s.s.

 • Blóðrásartruflanir í heila
 • Hreyfitaugungahrörnun (MND)
 • Heila- og mænusigg (MS)
 • Flogaveiki
 • Parkinson

Sjúklingar koma hvaðanæva að á landinu en flestir leggjast inn í gegnum bráðadeild LSH . 
Deildin er legudeild með 20 rúmum og ríflega 60starfsmönnum. Meðaldvalartími er 9,5 dagar.

Starfsfólk deildarinnar leggur áherslu á góð samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra og að veita greinargóðar upplýsingar um sjúkdómsástand, rannsóknir, meðferð, hjúkrun og batahorfur. 


Öryggi sjúklinga
Allir sjúklingar eiga að fá armband með nafni og kennitölu. Upplýsingar á armbandinu eru notaðar til staðfestingar þegar lyf eru gefin, við blóðgjafir og hvers kyns rannsóknir og aðgerðir. Stundum þykir fólki nóg um hversu oft er til dæmi spurt um kennitölu, ofnæmi og lyfjanotkun en allt er þetta gert til að tryggja öryggi. Best er ef sjúklingar eru vakandi fyrir þessum vinnureglum og minni á ef ekki er farið eftir þeim. Hjálpaðu okkur að tryggja öryggi þitt.

 

 

 

 

 • Deildin er opin allan sólarhringinn allan ársins hring. Sjúklingar leggjast inn hvenær sem er sólarhringsins og útskrifað er alla daga. 
 • Sjúklingum er sinnt allan sólarhringinn allt eftir þörfum hvers og eins en mest er um að vera á morgnana. Þá er veitt aðstoð við persónulega umhirðu, genginn stofugangur og útskriftir undirbúnar. 
 • Vaktaskipti hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða eru kl. 08:00, 15:30 og 23:00. Stofugangur er frá 09:00-11:00.
 • Heimsóknartímar eru eftir samkomulagi en yfirleitt ekki fyrir hádegi eða eftir kl. 20:00.
 • Sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfar gegna mikilvægu hlutverki í meðferð, fræðslu og ráðleggingum til sjúklinga.  
 • Félagsráðgjafar veita ráðgjöf varðandi réttindamál, búsetuúrræði og færni og heilsumat.
 • Sálfræðingar eru kallaðir til eftir þörfum fyrir sjúklinga og aðstandendur. 
 • Næringaráðgjafar veita fræðslu og ráðgjöf um mataræði.
 • Prestar og djáknar sinna sálgæslu sjúklinga, aðstandenda og starfsfólks/.  

Landspítali er háskólasjúkrahús og þangað kemur ár hvert fjöldi nema í hinum ýmsu starfsgreinum til kennslu og þjálfunar. Nemendur fylgjast með og taka þátt í daglegri meðferð sjúklinga. Þeir eru alltaf á ábyrgð undir handleiðslu leiðbeinenda sinna.
Þá er unnið umfangsmikið vísindastarf á sjúkrahúsinu. Sjúklingar eru stundum beðnir um að taka þátt í slíkum verkefnum og eiga þeir þá rétt á ítarlegri upplýsingagjöf um tilgang og framkvæmd verkefnis. Hverjum og einum er heimilt að neita slíkri þátttöku eða hætta henni hvenær sem er án skýringa.

 • Allir sjúklingar fá mat á deildinni nema þeir séu tímabundið fastandi vegna rannsókna, aðgerða eða sjúkdómsástands. Morgunverður er borinn fram um kl. 8:30, hádegisverður um kl. 12:00, miðdegiskaffi um 14:30, kvöldmatur kl. 17:30 og kvöldkaffi um 19:30.
 • Á ganginum er vatnskælivél. Einnig er þar kæliskápur fyrir sjúklinga ásamt borði með blómavösum og merkimiðum.
 • Farsíma má nota en vinsamlega hafið símann stilltan á hljólausa stillingu og takið tillit til stofufélaga þegar talað er í síma.
 • Vinsamlega virðið einkalíf annarra sjúklinga og ræðið ekki það sem þið kunnið að verða áskynja um heilsufar þeirra og hagi.
 • Sjúklingar geta fengið aðgang að netinu gegnum gestanet spítalans.
 • Afþreyingartónlist er í útvarpinu á rás 3. Sjónvörp eru á öllum sjúkrastofum.
 • Kvennadeild  Rauða kross Íslands rekur verslanir í anddyrum Landspítala.  
 • Sjúklingar eru beðnir um að láta vita ef þeir hyggjast fara í verslunina, eða af deildinni í öðrum erindagjörðum.
 • Hraðbanki er í anddyri í Kringlu og sjálfsalar eru á nokkrum stöðum í húsinu.
 • Guðsþjónustur eru flesta sunnudaga kl.10:00 á Landspítala Fossvogi, stigapalli á 4. hæð. Þær eru auglýstar sérstaklega.

Langvinnir verkir eftir heilablóðfall

 

Blóðþrýstingsfall í Parkinsonsveiki Upplýsingar um einkenni, áhrif og úrræði við blóðþrýstingsfalli. En um það bil helmingur Parkinsonssjúklinga er með slíkt einkenni. Parkinssons, Parkinsonsveiki, blóðþrýstingsfall, taugasjúkdómar, taugalækningar,
Hægðatregða og Parkinsonsveiki Upplýsingar um áhrif og úrræði við hægðatregðu. Með hægðatregðu er bæði átt við þegar hægðir eru harðar eða erfitt að koma þeim frá sér og þegar hægðir koma sjaldnar en áður. Flestir einstaklingar með Parkinsonsveiki glíma við hægðatregðu. hægðatregða, Parkinsons, Parkinsonsveiki
Skjálfti hjá sjúklingum með Parkinsonsveiki Upplýsingar um úrræði við skjálfta. Með skjálfta er átt við litlar rykkjóttar hreyfingar sem koma fram í hendi eða fæti. Stundum er skjálfti fyrsta einkenni Parkinsonsveiki, en skjálfti kemur ekki fram hjá öllum. skjálfti, Parkinsons, Parkinsonsveiki
Taugasálfræðileg endurhæfing Ef sjúkdómur eða slys hafa leitt til einhverra hugrænna einkenna, eins og breytinga á minni, er oft ráðlagt að fara í taugasálfræðilegt mat. endurhæfing, taugasálfræði, heilaskaði,
Taugasálfræðileg skoðun - Minnismóttaka á Landakoti Með taugasálfræðilegri skoðun er hægt að aðgreina meinlausar minnistruflanir og alvarlegri minnistruflanir sem geta verið af völdum sjúkdóma. taugasálfræði, minni, minnisleysi, landakot, minnismóttaka,
Taugasálfræðileg skoðun Markmiðin geta verið margskonar. Stundum er beðið um skoðun til að svara mjög afmarkaðri spurningu, t.d. hvort sjúklingur hafi skert minni eða ekki. Stundum er svo þörf á ítarlegri skoðun, til dæmis þegar reynt er að meta hvort sjúklingur geti snúið aftur til fyrri vinnu eða ekki. sálfræðingur, sálfræðiþjónusta
Taugasálfræðileg skoðun á geðsviði Í skoðuninni svarar einstaklingur nokkrum spurningum um sjálfan sig ásamt því að leysa ýmis konar verkefni sem reyna á minni, athygli og aðra þætti hugsunar. sálfræðingur, sálfræðiþjónusta

 

 

Sjúkrahúsdvöl á aldrei að vera lengri en nauðsyn krefur og sjúklingar eiga að jafnaði að fá upplýsingar um útskrift innan sólarhrings frá innlögn.

 

Við útskrift á sjúklingur rétt á að fá:
 • Upplýsingar um ástæður innlagnar, meðferð og niðurstöður rannsókna.
 • Upplýsingar um áframhaldandi eftirlit ef slíkt er fyrirhugað og hvert á að leita eftir niðurstöðum sem liggja ekki fyrir við útskrift.
 • Upplýsingar um hættumerki sem þarf að vera vakandi fyrir eftir heimkomu og hvert á að leita ef vandamál koma upp eftir útskrift.
 • Yfirlit yfir þau lyf sem á að taka, skammtastærðir og tímalengd ef við á. Lyfseðlar eru sendir rafrænt í lyfjagátt og er hægt að leysa út í hvaða apóteki sem er.

Nánar hér um lyf og lyfjagjafir

Endurnýjun lyfseðla

Útskriftarteymi

Mikil samvinna er milli taugalækningadeildar og Grensásdeildar