14EG Hjartadeild

Aðsetur:  Aðalbygging Hringbraut, 4. h. E og G álma Inngangur
Símanúmer: 543 6410
Heimsóknartímar:  Eftir samkomulagi. Sjá nánar hér

Hjúkrunardeildarstjóri:  Bylgja Kærnested bylgjak@landspitali.is
Yfirlæknir: Davíð O. Arnar davidar@landspitali.is

  Setustofa á hjartadeild 14EG við Hringbraut

  Meginviðfangsefni

  • Kransæðasjúkdómar – bráðir og langvinnir
  • Hjartabilun – bráð og langvinn
  • Hjartsláttartruflanir margvíslegar
  • Hjartalokusjúkdómar
  • Hjartavöðvasjúkdómar
  • Háþrýstingur
  Hjartadeild 14EG er eina deild landsins sem sérhæfir sig í þjónustu við sjúklinga með einkenni frá hjarta. Deildin sinnir fyrst og fremst sjúklingum frá Hjartagátt og bráðadeild í Fossvogi. Sjúklingar eru einnig kallaðir inn af biðlista eða koma frá öðrum sjúkrahúsum landsins til sérhæfðrar meðferðar á deildinni.  Hjartadeildin er legudeild með 32 rúmum og eru starfsmenn um 100. Meðallegutími sjúklinga er 6 dagar en getur verið allt frá einum sólarhring upp í nokkrar vikur.  Á deildinni eru einbýli, tvíbýli og fjórbýli.  Starfsfólk deildarinnar leggur áherslu á góð samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra og að veita greinargóðar upplýsingar um sjúkdómsástand, rannsóknir, meðferð, hjúkrun og batahorfur.

  Öryggi sjúklinga

  Allir sjúklingar eiga að fá armband með nafni og kennitölu. Upplýsingar á armbandinu eru notaðar til staðfestingar þegar lyf eru gefin, við blóðgjafir og hvers kyns rannsóknir og aðgerðir. Stundum þykir fólki nóg um hversu oft er til dæmi spurt um kennitölu, ofnæmi og lyfjanotkun en allt er þetta gert til að tryggja öryggi. Best er ef sjúklingar eru vakandi fyrir þessum vinnureglum og minni á ef ekki er farið eftir þeim. Hjálpaðu okkur að tryggja öryggi þitt.


   
  • Deildin er opin allan sólarhringinn allan ársins hring. Sjúklingar leggjast inn hvenær sem er sólarhringsins og útskrifað er alla daga. 
  • Sjúklingum er sinnt allan sólarhringinn allt eftir þörfum hvers og eins en mest er um að vera á morgnana. Þá er veitt aðstoð við persónulega umhirðu, genginn stofugangur og útskriftir undirbúnar. 
  • Vaktaskipti hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða eru kl. 08:00, 15:30 og 23:00. Stofugangur er frá 09:00-11:00.
  • Heimsóknartímar eru eftir samkomulagi en yfirleitt ekki fyrir hádegi eða eftir kl. 20:00.
  • Sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfar gegna mikilvægu hlutverki í meðferð, fræðslu og ráðleggingum til sjúklinga.  
  • Félagsráðgjafar veita ráðgjöf varðandi réttindamál, búsetuúrræði og færni og heilsumat.
  • Sálfræðingar eru kallaðir til eftir þörfum fyrir sjúklinga og aðstandendur. 
  • Næringaráðgjafar veita fræðslu og ráðgjöf um mataræði.
  • Prestar og djáknar sinna sálgæslu sjúklinga, aðstandenda og starfsfólks/.  

  Tengd þjónusta

  • Hjartadeildin starfar náið með Hjartagátt, hjarta- og æðaþræðingastofu og hjartarannsókn við greiningu, meðferð og eftirfylgni einstaklinga með hjartasjúkdóma.
  • Stór hluti sjúklinga fær eftirlit og meðferð  á göngudeildum eftir útskrift af hjartadeild en það er liður í því að tryggja sjúklingum bestu mögulegu þjónustu.
  • Heimahjúkrun og heimaþjónusta sinna fjölmörgum sjúklingum eftir útskrift, einkum þeim sem hafa langvinna hjartabilun.
  Landspítali er háskólasjúkrahús og þangað kemur ár hvert fjöldi nema í hinum ýmsu starfsgreinum til kennslu og þjálfunar. Nemendur fylgjast með og taka þátt í daglegri meðferð sjúklinga. Þeir eru alltaf á ábyrgð undir handleiðslu leiðbeinenda sinna.
  Þá er unnið umfangsmikið vísindastarf á sjúkrahúsinu. Sjúklingar eru stundum beðnir um að taka þátt í slíkum verkefnum og eiga þeir þá rétt á ítarlegri upplýsingagjöf um tilgang og framkvæmd verkefnis. Hverjum og einum er heimilt að neita slíkri þátttöku eða hætta henni hvenær sem er án skýringa.

   

  • Allir sjúklingar fá mat á deildinni nema þeir séu tímabundið fastandi vegna rannsókna, aðgerða eða sjúkdómsástands. Morgunverður er borinn fram um kl. 8:30, hádegisverður um kl. 12:00, miðdegiskaffi um 14:30, kvöldmatur kl. 17:30 og kvöldkaffi um 19:30.
  • Á ganginum er vatnskælivél. Einnig er þar kæliskápur fyrir sjúklinga ásamt borði með blómavösum og merkimiðum.
  • Farsíma má nota en vinsamlega hafið símann stilltan á hljólausa stillingu og takið tillit til stofufélaga þegar talað er í síma.
  • Vinsamlega virðið einkalíf annarra sjúklinga og ræðið ekki það sem þið kunnið að verða áskynja um heilsufar þeirra og hagi.
  • Sjúklingar geta fengið aðgang að netinu gegnum gestanet spítalans.
  • Afþreyingartónlist er í útvarpinu á rás 3. Sjónvörp eru á öllum sjúkrastofum.
  • Kvennadeild  Rauða kross Íslands rekur verslanir í anddyrum Landspítala.  
  • Sjúklingar eru beðnir um að láta vita ef þeir hyggjast fara í verslunina, eða af deildinni í öðrum erindagjörðum.
  • Hraðbanki er í anddyri í Kringlu og sjálfsalar eru á nokkrum stöðum í húsinu.
  • Guðsþjónustur eru flesta sunnudaga kl.10:00 á Landspítala Fossvogi, stigapalli á 4. hæð. Þær eru auglýstar sérstaklega.

  Fræðsluefni um hjartasjúkdóma sem gefin eru út af Landspítala

  Fræðslurit á vef Hjartaheilla, landssamtaka hjartasjúklinga

   

  Sjúkrahúsdvöl á aldrei að vera lengri en nauðsyn krefur og sjúklingar eiga að jafnaði að fá upplýsingar um útskrift innan sólarhrings frá innlögn.

   

  Við útskrift á sjúklingur rétt á að fá:
  • Upplýsingar um ástæður innlagnar, meðferð og niðurstöður rannsókna.
  • Upplýsingar um áframhaldandi eftirlit ef slíkt er fyrirhugað og hvert á að leita eftir niðurstöðum sem liggja ekki fyrir við útskrift.
  • Upplýsingar um hættumerki sem þarf að vera vakandi fyrir eftir heimkomu og hvert á að leita ef vandamál koma upp eftir útskrift.
  • Yfirlit yfir þau lyf sem á að taka, skammtastærðir og tímalengd ef við á. Lyfseðlar eru sendir rafrænt í lyfjagátt og er hægt að leysa út í hvaða apóteki sem er.

  Nánar hér um lyf og lyfjagjafir

  Endurnýjun lyfseðla

  Útskriftarteymi