B4 bráðaöldrunarlækningadeild

Aðsetur: Fossvogur, A-álma 4. hæð
Símanúmer: 543 9400 
Heimsóknartími. Eftir samkomulagi, sjá nánar hér

Hjúkrunardeildarstjóri: Sigrún Lind Egilsdóttir hjúkrunarfræðingur siglind@landspitali.is 
Yfirlæknir: Jón Eyjólfur Jónsson jonejon@landspitali.is 

Göngudeild öldrunarlækninga er á Landakoti, 1. hæð í L-álmu

Meginviðfangsefni deildarinnar er greining og meðferð bráðra sjúkdóma hjá öldruðum. Oft er í bakgrunninn hrumleiki, færniskerðing eða öldrunarheilkenni sem ný veikindi bætast við. Einnig kunna að koma upp brestir í stuðningskerfi sem gerir hinum aldraða ókleift að dvelja heima. Sjúklingar koma flestir beint frá bráðadeild, bráðalyflækningadeild, öðrum bráðadeildum og öldrunardeildum á Landakoti. Margir flytjast frá B4 til framhaldsmeðferðar á öldrunarlækningadeild á Landakoti. Unnið er að útskrift allra til eigin heimilis eða á hjúkrunarheimili. 
Deildin er legudeild með 21 rúmi og um 50 starfsmönnum. 

Starfsfólk deildarinnar leggur áherslu á góð samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra og að veita greinargóðar upplýsingar um sjúkdómsástand, rannsóknir, meðferð, hjúkrun og batahorfur. 


Öryggi sjúklinga

Allir sjúklingar eiga að fá armband með nafni og kennitölu. Upplýsingar á armbandinu eru notaðar til staðfestingar þegar lyf eru gefin, við blóðgjafir og hvers kyns rannsóknir og aðgerðir. Stundum þykir fólki nóg um hversu oft er spurt um kennitölu, ofnæmi, lyf o.s.frv. en allt er þetta gert til að tryggja öryggi. Best er ef sjúklingar eru vakandi fyrir þessum vinnureglum og minni á ef ekki er farið eftir þeim. Hjálpaðu okkur að tryggja öryggi þitt.

 

 • Deildin starfar allan sólarhringinn allan ársins hring. Sjúklingar leggjast inn hvenær sem er sólarhringsins og útskrifað er alla daga.
 • Af öryggisástæðum er deildin læst og mikilvægt er að láta vita ef farið er út af deild með skjólstæðing hennar. 
 • Sjúklingum er sinnt allan sólarhringinn allt eftir þörfum hvers og eins en mest er um að vera á morgnana. Þá er veitt aðstoð við persónulega umhirðu, genginn stofugangur og útskriftir undirbúnar. 
 • Vaktaskipti hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða eru kl. 8:00, 15:30 og 23:00. Stofugangur er frá 9:00-11:00.
 • Heimsóknartímar eru eftir samkomulagi en yfirleitt ekki fyrir hádegi eða eftir kl. 20:00.
 • Sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfar gegna mikilvægu hlutverki í meðferð, fræðslu og ráðleggingum til sjúklinga.  
 • Félagsráðgjafar veita ráðgjöf varðandi réttindamál, búsetuúrræði og færni og heilsumat .
 • Sálfræðingar eru kallaðir til eftir þörfum fyrir sjúklinga og aðstandendur. 
 • Næringaráðgjafar veita fræðslu og ráðgjöf um mataræði.
 • Prestar og djáknar sinna sálgæslu sjúklinga, aðstandenda og starfsfólks.  

 

Landspítali er háskólasjúkrahús og þangað kemur ár hvert fjöldi nema í hinum ýmsu starfsgreinum til kennslu og þjálfunar. Nemendur fylgjast með og taka þátt í daglegri meðferð sjúklinga. Þeir eru alltaf á ábyrgð undir handleiðslu leiðbeinenda sinna.
Þá er unnið umfangsmikið vísindastarf á sjúkrahúsinu. Sjúklingar eru stundum beðnir um að taka þátt í slíkum verkefnum og eiga þeir þá rétt á ítarlegri upplýsingagjöf um tilgang og framkvæmd verkefnis. Hverjum og einum er heimilt að neita slíkri þátttöku eða hætta henni hvenær sem er án skýringa.
 • Allir sjúklingar fá mat á deildinni nema þeir séu tímabundið fastandi vegna rannsókna, aðgerða eða sjúkdómsástands. Morgunverður er borinn fram um kl. 8:30, hádegisverður um kl. 12:00, miðdegiskaffi um 14:30, kvöldmatur kl. 17:30 og kvöldkaffi um 19:30.
 • Starfsfólk aðstoðar við persónulega hirðingu eftir þörfum hvers og eins.
 • Á ganginum er  kæliskápur fyrir sjúklinga. 
 • Farsíma má nota en vinsamlega hafið símann stilltan á hljóðlausa hringingu og takið tillit til stofufélaga þegar talað er í síma. 
 • Vinsamlega virðið einkalíf annarra sjúklinga og ræðið ekki það sem þið kunnið að verða áskynja um heilsufar þeirra og hagi.
 • Sjúklingar geta fengið aðgang að netinu gegnum gestanet spítalans.
 • Á ganginum er borð með blómavösum og merkimiðum.  
 • Afþreyingartónlist er í útvarpinu á rás 3. Sjónvörp eru á öllum sjúkrastofum.
 • Kvennadeild  Rauða kross Íslands rekur verslanir í anddyrum Landspítala.
 • Sjúklingar eru beðnir um að láta vita ef þeir hyggjast fara í verslunina, eða af deildinni í öðrum erindagjörðum.
 • Hraðbanki er í anddyri á 1. hæð, sjálfsalar á 2. hæð og við inngang á bráðamóttöku.
 • Guðsþjónustur eru flesta sunnudaga kl.10:00 á fjórðu hæð. Þær eru auglýstar sérstaklega.

Sjúkrahúsdvöl á aldrei að vera lengri en nauðsyn krefur og sjúklingar eiga að jafnaði að fá upplýsingar um útskrift innan sólarhrings frá innlögn.  

Við útskrift á sjúklingur rétt á að fá:

 • Upplýsingar um ástæður innlagnar, meðferð og niðurstöður rannsókna. 

 • Upplýsingar um áframhaldandi eftirlit ef slíkt er fyrirhugað og hvert á að leita eftir niðurstöðum sem liggja ekki fyrir við útskrift

 • Upplýsingar um hættumerki sem þarf að vera vakandi fyrir eftir heimkomu og hvert á að leita ef vandamál koma upp eftir útskrift. 

 • Yfirlit yfir þau lyf sem á að taka, skammtastærðir og tímalengd ef við á. Lyfseðlar eru sendir rafrænt í lyfjagátt og er hægt að leysa út í hvaða apóteki sem er.  

Lyf og lyfjagjafir

Endurnýjun lyfseðla

Útskriftarteymi

Færni- og heilsumat