L3-0 öldrunarlækninga- og dagdeild

Aðsetur: 3. hæð Landakoti

Heimsóknartími er frjáls en þægilegasti tíminn er milli kl. 15:00 og 20:00 

Sími: 543 9880

Deildarstjóri: Herdís Herbertsdóttir hjúkrunarfræðingur 

Sérfræðingar: Ólafur Þór Gunnarsson, lyf- og öldrunarlæknir, Guðný Bjarnadóttir yfirlæknir og Hildur Viðarsdóttir læknir

Öldrunarlækninga- og dagdeild L3-0 er 5 daga meðferðar- og endurhæfingardeild og dagöldrunarlækningadeild.

Meginstarf deildarinnar er meðferð og endurhæfing aldraðra. Þangað koma aldraðir sem þurfa innlögn úr heimahúsi vegna fjölþætts heilsufarsvanda, færnitaps, félagslegs vanda eða frá bráðadeildum Landspítala og þurfa mat, greiningu, hjúkrunar- og læknismeðferð og endurhæfingu eftir að bráðveikindum hefur verið bægt frá. Á dagdeildinni eru þeir sem geta nýtt sér meðferð á daginn en dvalið heima á kvöldin og um helgar oft í framhaldi af dvöl á fimm daga einingunni.

Á deildinni starfa: Hjúkrunarfræðingar, læknar, sjúkraliðar, sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar, félagsráðgjafar og aðstoðarfólk.