Endurhæfingarteymi fyrir sjúklinga sem greinst hafa með krabbamein

Á Landspítalanum starfar fjölfaglegt teymi sem annast endurhæfingu sjúklinga sem greinst hafa með krabbamein. Teymið er skipað af framkvæmdastjóra lyflækningasviðs og hefur aðsetur á Hringbraut. 
 
Lögð er áhersla á að sinna þörfum sjúklinga fyrir endurhæfingu óháð meðferð og sjúkdómsstigi, en í forgangi eru þeir sem eru með erfið og fjölþátta einkenni sem hafa mikil áhrif á daglegt líf og lífsgæði.

Fræðsluefni

Markmið endurhæfingar á Landspítalanum er

 • að aðstoða einstaklinginn við að endurheimta og viðhalda sem bestri virkni, heilsu og lífsgæðum innan þeirra takmarkana sem sjúkdómurinn og meðferðin setur honum hverju sinni.
 • að sjúklingar sem hafa greinst með krabbamein fái einstaklingshæfða og árangursríka alhliða endurhæfingu þar sem unnið er með afleiðingar sjúkdóms og meðferðar.
 • að þjónustan sé heildræn, fjölþætt, gagnreyndri þekkingu sé beitt og samvinnan sé góð.
 

Gerð er einstaklingshæfð áætlun um endurhæfingu með hverjum einstaklingi, sem byggist á mati á líðan hans og þeim áskorunum sem hann þarf að takast á við í kjölfar sjúkdóms og meðferðar.

Veitt er fræðsla og stuðningur og vísað á möguleg úrræði til endurhæfingar innan og utan Landspítala.

Áætluninni um endurhæfingu er fylgt eftir með viðtali og/eða símtali (eftir 6-8 vikur), þar sem metinn er árangur endurhæfingar. Sjúklingur útskrifast úr þjónustu teymisins þegar mögulegt er.

Ráðgjöf og fræðsla

 • Teymið veitir ráðgjöf, fræðslu og kennslu til sjúklinga, aðstandenda, starfsfólks, nema og almennings á sviði endurhæfingar krabbameinssjúklinga.

Þróun og rannsóknir

 • Teymið tekur þátt í þróun þjónustu fyrir endurhæfingu sjúklinga með krabbamein.
  Teymið þróar klínískar leiðbeiningar um alhliða endurhæfingu krabbameinssjúklinga á mismunandi stigum sjúkdóms.
  Teymið sinnir rannsóknum á sviði endurhæfingar krabbameinssjúklinga.

Samstarf

 • Teymið leggur áherslu á gott samstarf um endurhæfingu innan sem utan Landspítala.
 • Teymið fylgist með þróun í endurhæfingarmálum krabbameinssjúklinga erlendis og kemur með nýjar hugmyndir til framfara.

Beiðnir skulu berast til teymisins í gegnum Sögukerfið. Leiðbeiningar um verklag verða í Gæðahandbók LSH.
Starfsmenn teymisins meta beiðnina innan vikutíma og svara henni skriflega.

 
 • Teymisstjóri og starfsmaður teymis: Rannveig Björk Gylfadóttir, sérfræðingur í krabbameinshjúkrun, netfang: gylfadot@landspitali.is
 • Sjúkraþjálfari og starfsmaður teymis: Íris Eva Hauksdóttir
 • Ritari og starfsmaður teymis: Anna Einarsdóttir
 • Krabbameinslækningar: Ásgerður Sverrisdóttir
 • Krabbameinshjúkrun: Nanna Friðriksdóttir
 • Iðjuþjálfun: Anna Ingileif Erlendsdóttir
 • Félagsráðgjöf: Magnea Guðrún Guðmundardóttir
 • Sálfræðiþjónusta: Brynhildur Scheving Thorsteinsson
 • Næringarráðgjöf: Rannveig Björnsdóttir
 • Sálgæsla: Rósa Kristjánsdóttir
 • Lyfjafræði: Þórunn Guðmundsdótti