Geisladeild 10K

- Krabbameinslækningadeild – Geislaeðlisfræðideild – Geislameðfeðferð, 10K

Kort af staðsetningu 10K

Aðsetur: Deildin er staðsett á jarðhæð í K-byggingu á Landspítala Hringbraut. Ekið er inn á bílastæðið frá Barónsstíg.
Ef þörf er á að koma fólki í hjólastól til meðferðar er aðkoma auðveldari frá Eiríksgötu. Þar er einnig hægt að fá lánaða hjólastóla og fá aðstoð hjá vaktmönnum spítalans.
Sjá kort, deildin er í byggingu merktri B. Sjá kort.

Landspítali skiptiborð: 543 1000
Afgreiðsla geisladeildar: 543 6800 (Upplýsingar um tímabókanir og almennar fyrirspurnir). 

Yfirlæknir geislalækninga krabbameina: Jakob Jóhannsson, jakobjoh@landspitali.is
Deildarstjóri geislameðferðar krabbameina: Arnfríður Magnúsdóttir, arnfridm@landspitali.is
Forstöðumaður geislaeðlisfræðideildar: 
Garðar Mýrdal, gardar@landspitali.is

Móttaka merkt: Krabbameinslækningadeild, Geislaeðlisfræðideild,
Geislameðferð í K-byggingu Landspítala við Hringbraut. (Myndin til vinstri hér neðan).

Biðstofa fyrir geislameðferð( myndin til hægri hér neðan).

Biðstofa geisladeildar 10K

Markmið starfsfólks í geislameðferð er:

  • að á deildinni ríki jákvætt viðmót 
  • góð samvinna við þá sem koma í geislameðferð og aðstandendur þeirra 
  • að taka mið af þörfum hvers og eins að styðja og styrkja einstaklinginn og aðstandendur hans 
  • að takast á við sjúkdóminn og geislameðferðina

Geisladeildin er eini staðurinn á Íslandi þar sem veitt er geislameðferð. Ytri geislameðferð er gefin með línuhröðlum en tveir slíkir eru á deildinni sem nefndir eru Þór og Eir (sjá myndir hér neðan). Við geislameðferð er notuð háorkuröntgengeislun eða rafeindageislun. 

Línuhraðallinn Eir Línuhraðallinn Þór

 


Geislameðferð er eitt af þeim meðferðarúrræðum sem beitt er gegn krabbameini. Tilgangur getur verið að lækna sjúkdóminn eða halda honum niðri og draga úr einkennum.

Áður en geislameðferð hefst þarf að undirbúa meðferðina þar sem ákvarðað er það svæði sem á að meðhöndla og útbúin geislaáætlun þar sem tryggð er nákvæmni í geislaskammti í meðferðarsvæði um leið og hlífa skal aðlægum heilbrigðum vef.
Til að tryggja nákvæmni og auðvelda að sjúklingur liggi alltaf í sömu legu við geislameðferðina eru oft útbúin stuðningsmót. Svæðið sem á að meðhöndla er merkt með sérstökum húðpenna. Sumir þurfa að koma einu sinni í undirbúning aðrir tvisvar til þrisvar.
Hver heimsókn tekur frá 30 mínútum upp í 2 klukkustundir og getur undirbúningur tekið allt að vikutíma.

Geislameðferð er gefin alla virka daga. Tímalengd geislameðferðar er breytileg. Sumir koma í eitt skipti, aðrir daglega í nokkrar vikur.
Hver meðferð tekur aðeins nokkrar mínútur og er sársaukalaus. Meðferðin sem gefin er á geisladeild veldur ekki geislavirkni.

Líðan fólks meðan á meðferð stendur er einstaklingsbundin. Algengt er að fólk finni fyrir þreytu en aðrar aukaverkanir fara eftir því m.a. hvar á líkamann geislun er gefin og stærð geislasvæðis. Sjúkrahúsvist vegna geislameðferðar er yfirleitt óþörf. Margir stunda áfram vinnu og sinna áhugamálum.

Við komu í geislameðferð þarf að gefa sig fram hjá móttökuriturum sem vísa á biðstofu og gefa tíma fyrir næstu meðferðir.
Sjúklingi og aðstandanda eru gefnar upplýsingar

Viðtal er við lækni með reglulegu millibili sem fram fer á deildinni og eru aðstandendur velkomnir í þau viðtöl.
Ef afboða þarf komu biðjum við vinsamlegast að tilkynna það í móttöku geisladeildar í síma: 543-6800
Við lok meðferðar gefur starfsfólk ráðleggingar og læknir deildarinnar sér um útskrift og gefur upplýsingar um áframhald og eftirlit.
Aðstandendum eru velkomið að sjá hvernig meðferðartækin líta út einnig að vera með í viðtölum. Það gefur tækifæri til að spyrja spurninga og muna mikilvægar upplýsingar. Við teljum að þannig megi veita stuðning.
Það er auðvitað á valdi sjúklings að ákveða hvort hann vill hafa aðstandendur með. Það er engin ástæða til að óttast að umgangast fólk sem fær geislameðferð. Við geislameðferð eru notaðir röntgengeislar og sjúklingur verður ekki geislavirkur.