Leit
Loka

Rannsóknarstofa í öldrunarfræðum (RHLÖ)

Stofan stendur fyrir rannsóknarstarfsemi innan öldrunarlækninga og fræðslu um málefni sem tengjast öldrun.

Banner mynd fyrir   Rannsóknarstofa í öldrunarfræðum (RHLÖ)

Hafðu samband

OPIÐ8:00-16:00

Rannsóknarstofa í öldrunarfræðum (RHLÖ) - mynd

Hér erum við

Landakot, 5. hæð

Hagnýtar upplýsingar

Sýna allt
Landaspítali Landakoti

Skrifstofa: Landakot L5, Túngötu 26, 101 Reykjavík

Fastur starfsmaður er Ólöf Guðný Geirsdóttir næringarfræðingur, PhD, olofgg@landspitali.is.

Hún tekur við skilaboðum til stjórnarmanna og svarar fyrirspurnum í síma +354 543 9898 / 864 6064.

Rannsóknarstofa Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) er miðstöð í öldrunarfræðum, stofnuð á ári aldraðra 1999.

Hún stendur fyrir rannsóknarstarfsemi innan öldrunarlækninga og fræðslu um málefni sem tengjast öldrun.

Sérhver vísindagrein, ein sér eða í samvinnu við aðrar greinar, getur átt aðild að rannsóknarstofunni svo fremi að viðfangsefni hennar lúta að öldrun. 


Stofnskrá RHLÖ

Fræðimenn og háskólanemar geta fengið aðstöðu á Landakoti L5  vegna rannsókna í öldrunarfræðum. 

Stjórnarformaður RHLÖ: Pálmi V. Jónsson palmivj@landspitali.is

Fræðsla á fimmtudögum

Fyrsta fimmtudag í mánuði yfir vetrartímann stendur RHLÖ fyrir þverfaglegum fræðslufundum um hin margvíslegustu efni. Fyrirlestrarnir eru haldnir á Landakoti. Fyrirlestrarnir eru auglýstir í vefdagtali LSH og eru öllum opnir. 

RHLÖ tekur þátt í Evrópurannsókn um hrumleika og aldurstengda vöðvarýrnun

Styrktar- og vísindasjóður Rannsóknarstofu í öldrunarfræðum var stofnaður árið 2002.

Meginmarkmið hans er að efla Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum samkvæmt markmiðum hennar í stofnskrá.

Stjórn sjóðsins er skipuð stjórn RHLÖ hverju sinni.

 Stjórninni er heimilt að styrkja hvert það verkefni sem hún telur efla og gagnast rannsóknum í öldrunarfræðum.

Sjóðurinn starfar samkvæmt skilmálum dómsmálaráðuneytisins um slíka sjóði. 

Fjármálasvið LSH annast fjárreiður og bókhald sjóðsins fyrir hönd sjóðsstjórnar.

Sjóðurinn tekur við framlögum frá einstaklingum og fyrirtækjum en einnig eru gefin út minningarkort á vegum sjóðsins.

Formaður RHLÖ fer með formennsku í styrktar- og vísindasjóðnum.

Kynning á veggspjaldi

Fræðslufundir á vegum rannsóknarstofu HÍ og LSH í öldrunarfræðum – RHLÖ á vorönn 2018
Haldnir í kennslusalnum 6. hæð á Landakoti fyrsta fimmtudag hvers mánaðar kl. 14:45-15:30
ATH. Ekki er hægt að senda fræðslufundi út með fjarfundarbúnaði

4. janúar 
Færni- og heilsumat á Landakoti 
Ásta Guðmundsdóttir félagsráðgjafi á Landakoti

1. febrúar
Sálrænir þættir í meltingarvanda aldraðra?
Anna Sigríður Jökulsdóttir sálfræðingur á Landakoti

1. mars 
Vannæring aldraða í heimahúsi - MS verkefni
Berglind S Blöndal næringarfræðingur & doktorsnemi á RHLÖ

5. apríl 
Mjaðmabrot – Betra heilt en brotið!
Sigrún Sunna Skúladóttir bráðahjúkrunarfræðingur & doktorsnemi á RHLÖ

3. maí - Drög
Samtalið við sjúklinginn 
Guðríður og Elfa

Fræðslufundir á vorönn 2018

Stjórn Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala (RHLÖ) og Styrktar- og vísindasjóðs RHLÖ:  

Pálmi V. Jónsson, tilnefndur af læknadeild HÍ (palmivj@landspitali.is)
Sigurveig H. Sigurðardóttir, tilnefnd af félagsvísindasviði HÍ  (sighsig@hi.is)
Kristín Björnsdóttir, tilnefnd af hjúkrunarfræðideild HÍ
Sigurbjörg Hannesdóttir, tilnefnd af fagráði Öldrunarfræðafélag Íslands
Aðalsteinn Guðmundsson, tilnefndur af Félagi íslenskra öldrunarlækna
Ása Guðmundsdóttir, tilnefnd af Landspítala
Jón Eyjólfur Jónsson, tilnefndur af Landspítala  (jonejon@landspitali.is)

Fræðslunefnd RHLÖ:

Jón Eyjólfur Jónsson öldrunarlæknir (jonejon@landspitali.is)
Guðlaug Þórsdóttir öldrunarlæknir (gudth@landspitali.is)
Guðrún Dóra Guðmarsdóttir, sérfræðingur í öldrunarhjúkrun 
Ásta Guðmundsdóttir félagsráðgjafi 
Ása Guðmundsdóttir, sálfræðingur 

 

 

„Áhrif æðakölkunar og blóðfitu á framrás nýrnabilunar“ 
Berglind María Jóhannsdóttir, doktorsnemi hjá dr. Hrefnu Guðmundsdóttur nýrnalækni, er ábyrgðarmaður rannsóknar. 
 
„What predisposes to hip fracture?“
Hassan Bahaloo verkfræðingur, doktorsnemi hjá dr. Benedikt Helgasyni. 

„Study of the assosiation of kidney function with uric acid and advancing age?“
Anný Rós Guðmundsdóttir sérfræðilæknir, doktorsnemi hjá dr. Margréti B. Andrésdóttur (mband@landspitali.is). 

„The association of vitamin D and cognition in older people living in Iceland“
Hrafnhildur Eymundsdóttir, doktorsnemi hjá dr. Milan Chang Guðjónsson. 

„Jafnvægisstjórnun hjá einstaklingum sem hlotið hafa úlnliðsbrot í kjölfar byltu og áhrif skynþjálfunar“ 
Bergþóra Baldursdóttir, doktorsnemi hjá Ellu K. Kristinsdóttur, dósent emertius, læknadeild HÍ. 

„Mat á hæfni magnbundinna heilarita og mögulegra lífvísa í heila- og mænuvökva til forspár um framvindu og greiningar á heilabilun“ 
Unnur Diljá Teitsdóttir doktorsnemi. Leiðbeinandi doktorsnema er Pétur Henry Petersen, dósent við læknadeild HÍ. 

„Hvað einkennir mjaðmarbrotahópinn í öldrunarrannsókn Hjartaverndar“ 
Sigrún Sunna Skúladóttir doktorsnemi. Leiðbeinandi er Laufey Steingrímsdóttir, prófessor við matvæla- og næringafræðideild HÍ.

Íhlutun með líkamsæfingar hjá eldri borgurum í Gerðubergi og Skógarbæ - mat á vitrænni getu og hreyfifærni 
Ábyrgðarmaður verkefnis er Milan Chang Guðjónsson.

IceProQualita, úrvinnsla gagna 
PhD verkefni: Ólöf G. Geirsdóttir.

Næringarástand og mat á þáttum sem hafa áhrif á næringarástand sjúklinga á öldrunardeildum LSH 
MS verkefni: Ólöf G. Geirsdóttir ábyrgðarmaður.

N-Dime er norrænn hópur sem er að skoða þætti sem hafa áhrif á næringarástand aldraða á heildrænan hátt
Alfons Ramel er íslenski tengillinn (alfonsra@hi.is). 

Innovation Centre fund 
Íslenskir rannsakendur, Alfons Ramel, Ólöf G Geirsdóttir og MATÍS.

NordFosk fund
Ábyrgðarmaður Johan Fritzell. Ísland - Alfons Ramel, Ólöf G Geirsdóttir, Sigurveig H Sigurðardóttir og Milan Chang Guðjónsson. Íslenski tengiliðurinn er Alfons Ramel.

IBEN-C Evrópurannsókn  
Ábyrgðarmaður á Íslandi er Pálmi V Jónsson.

Á vísindadegi Rannsóknastofnunar Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) - október 2016
Á vísindadegi Rannsóknastofnunar Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum (RHLÖ) - október 2016

Áhugi er mikill á fræðslu í öldrunarfræðum.

Síðan í október árið 2003 hefur RHLÖ staðið fyrir árlegum vísindadegi á haustin.

Þessir vísindadagar hafa verið vel sóttir, bæði af starfsfólki innan Landspítala sem og utan hans.

Þar hefur gefist kærkomið tækifæri til endurmenntunar og upprifjunar á afmörkuðu sviði.

Dagskrár vísindadaganna frá upphafi:              

2017: Melting og líðan
2016: Öldrunarþjónusta - frá Landspítala og heim
2015: Heyrnarskerðing aldraðra
2014: Blinda og sjónskerðing aldraðra
2013: Svimi aldraðra
2012: Sykursýki hjá öldruðum
2011: Hjartabilun aldraðra
2010: Langvinnir lungnasjúkdómar
2009: Öldrun og líkn. Nýjar víddir
2008: Langvinnir verkir hjá öldruðum
2007: Húðvandamál hjá öldruðum
2006: Byltur, beinvernd og jafnvægi
2005: Minnismóttakan í 10 ár
2004: Rannsóknir á öldruðum og á vinnuálagi kvenna í öldrunarþjónustu
2003: Forvarnir og heilsuvernd

 

Minningarkort Styrktar- og rannsóknarsjóðs Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum

Minningarkort 

til stuðnings Styrktar- og vísindasjóði Rannsóknarstofu Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum

KAUPA HÉR

Upplýsingar fást á skrifstofu RLHÖ, s. 543 9898

Sjúklingafræðsla