Meltingar- og nýrnadeild 13E

Aðsetur: Hringbraut, G álma 4. hæð.  Inngangur
Símanúmer: 543 6080
Heimsóknartímar: Eftir samkomulagi, sjá nánar hér

Hjúkrunardeildarstjóri:  Hildur Þóra Hallbjörnsdóttir hildurha@landspitali.is
Yfirlæknar: Einar Stefán Björnsson (meltingarlækningar) einarsb@landspitali.is / Runólfur Pálsson (nýrnalækningar) runolfur@landspitali.is

Á deildinni eru sjúklingar sem þarnast greiningar og/eða meðferðar vegna sjúkdóma í meltingafærum eða nýrym. Sjúklingar sem leggjast inn á deildina koma frá bráðadeild, bráðalyflækningadeild eða gjörgæsludeild. 
Deildin er legudeild með 19 rúmum. Starfsmenn eru um 60 talsins, meðaldvalartími er um 7 dagar.

Starfsfólk deildarinnar leggur áherslu á góð samskipti við sjúklinga og fjölskyldur þeirra og að veita greinargóðar upplýsingar um sjúkdómsástand, rannsóknir, meðferð, hjúkrun og batahorfur. 


Öryggi sjúklinga

Öryggi sjúklinga: Allir sjúklingar eiga að fá armband með nafni og kennitölu. Upplýsingar á armbandinu eru notaðar til staðfestingar þegar lyf eru gefin, við blóðgjafir og hvers kyns rannsóknir og aðgerðir. Stundum þykir fólki nóg um hversu oft er spurt um kennitölu, ofnæmi, lyf o.s.frv. en allt er þetta gert til að tryggja öryggi. Best er ef sjúklingar eru vakandi fyrir þessum vinnureglum og minni á ef ekki er farið eftir þeim. Hjálpaðu okkur að tryggja öryggi þitt.

Meginviðfangsefni 
 • Sjúkdómar í meltingafærum
 • Nýrnasjúkdómar
 • Almenn lyflæknisfræðileg vandamál

Starfsemi deildarinnar 
 • Deildin er opin allan sólarhringinn allan ársins hring. Sjúklingar leggjast inn hvenær sem er sólarhringsins og útskrifað er alla daga. 
 • Sjúklingum er sinnt allan sólarhringinn allt eftir þörfum hvers og eins en mest er um að vera á morgnana. Þá er veitt aðstoð við persónulega umhirðu, genginn stofugangur og útskriftir undirbúnar. 
 • Vaktaskipti hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða eru kl. 08:00, 15:30 og 23:00. Stofugangur er frá 09:00-11:00.
 • Heimsóknartímar eru eftir samkomulagi en yfirleitt ekki fyrir hádegi eða eftir kl. 20:00.
 • Sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfar gegna mikilvægu hlutverki í meðferð, fræðslu og ráðleggingum til sjúklinga.
 • Félagsráðgjafar veita ráðgjöf varðandi réttindamál, búsetuúrræði og færni og heilsumat. 
 • Sálfræðingar eru kallaðir til eftir þörfum fyrir sjúklinga og aðstandendur. 
 • Næringaráðgjafar veita fræðslu og ráðgjöf um mataræði.
 • Prestar og djákni sinna sálgæslu sjúklinga, aðstandenda og starfsfólks.  

Landspítali er háskólasjúkrahús og þangað kemur ár hvert fjöldi nema í hinum ýmsu starfsgreinum til kennslu og þjálfunar. Nemendur fylgjast með og taka þátt í daglegri meðferð sjúklinga. Þeir eru alltaf á ábyrgð undir handleiðslu leiðbeinenda sinna.
Þá er unnið umfangsmikið vísindastarf á sjúkrahúsinu. Sjúklingar eru stundum beðnir um að taka þátt í slíkum verkefnum og eiga þeir þá rétt á ítarlegri upplýsingagjöf um tilgang og framkvæmd verkefnis. Hverjum og einum er heimilt að neita slíkri þátttöku eða hætta henni hvenær sem er án skýringa.

 • Allir sjúklingar fá mat á deildinni nema þeir séu tímabundið fastandi vegna rannsókna, aðgerða eða sjúkdómsástands. Morgunverður er borinn fram um kl. 8.30, hádegisverður um kl. 12:00, miðdegiskaffi um 14:30, kvöldmatur kl. 17:30 og kvöldkaffi um 19:30.
 • Starfsfólk aðstoðar við persónulega hirðingu eftir þörfum hvers og eins.
 • Á ganginum er vatnskælivél. Einnig er þar kæliskápur fyrir sjúklinga ásamt borði með blómavösum og merkimiðum.
 • Farsíma má nota en vinsamlega takið tillit til stofufélaga þegar talað er í síma. Vinsamlega virðið einkalíf annarra sjúklinga og ræðið ekki það sem þið kunnið að verða áskynja um heilsufar þeirra og hagi.
 • Sjúklingar geta fengið aðgang að netinu gegnum gestanet spítalans. Til að tengjast gestanetinu.
 • Afþreyingartónlist er í útvarpinu á rás 3. Sjónvörp eru á öllum sjúkrastofum.
 • Kvennadeild  Rauða kross Íslands rekur verslanir í anddyrum Landspítala, sjá nánar hér. 
 • Sjúklingar eru beðnir um að láta vita ef þeir hyggjast fara í verslunina, eða fara af deildinni í öðrum erindagjörðum.
 • Hraðbanki er í anddyri í Kringlu og sjálfsalar eru á nokkrum stöðum í húsinu.
 • Guðsþjónustur eru flesta sunnudaga kl.10:00 á þriðju hæð. Þær eru auglýstar sérstaklega.

Sjúkrahúsdvöl á aldrei að vera lengri en nauðsyn krefur og sjúklingar eiga að jafnaði að fá upplýsingar um útskrift innan sólarhrings frá innlögn.  Við útskrift á sjúklingur rétt á að fá upplýsingar um ástæður innlagnar, meðferð og niðurstöður rannsókna. Einnig um áframhaldandi eftirlit ef slíkt er fyrirhugað og hvert á að leita eftir niðurstöðum sem liggja ekki fyrir við útskrift. Þá á sjúklingur að fá yfirlit yfir þau lyf sem hann á að taka, skammtastærðir og tímalengd ef við á. Lyfseðlar eru sendir rafrænt í lyfjagátt og er hægt að leysa út í hvaða apóteki sem er.  Nánar hér um lyf og lyfjagjafir.

Endurnýjun lyfseðla
Útskriftarteymi


CCU - Crohn´s og Colitis Ulcerosa samtökin
Félag nýrnasjúkra
Nýraígræðslur