Hér eru dregnar saman leiðir heilsugæslu og annarra  til að vísa skjólstæðingum í þjónustu Landspítala.

Almennt
A.
Æskilegt er að tilvísanir berist á rafrænu formi í gegnum Sögukerfið og þá helst á eyðublaði sem heitir „Beiðni um meðferð/rannsókn (eða beiðni um ráðgjöf ef við á)“.
B. Í því tilviki að ekki er unnt að senda beiðni rafrænt þá sendist tilvísun bréflega á viðkomandi lækni og/eða ritara sérgreinar.

Geðlækningar
Almennt skulu tilvísanir berast rafrænt til geðsviðs. Ef þess er ekki kostur eru eftirfarandi leiðir:
1. Almennar tilvísanir skulu berast með bréfi til inntökustjóra göngudeildar 31E, geðsviði við Hringbraut.
2. Sértækar tilvísanir sem hér segir:
-tilvísanir á barna- og unglingageðdeild (BUGL)
-tilvísanir í teymi geðsviðs 

Lyflækningar
-tilvísun á göngudeild nýrnalækninga
-tilvísun á göngudeild smitsjúkdóma
-tilvísun vegna gruns um lungnakrabbamein

Skurðlækningar
-sáramiðstöð

Öldrunarlækningar
-tilvísun á göngudeild öldrunarlækninga á Landakoti

Heilbrigðisstofnanir
Heilsustofnun Náttúrulækningafélags Íslands (HNLFÍ) - vinnureglur milli tilvísandi lækna og hennar
-Tilvísun í þverfaglega endurhæfingu á HNLFÍ (eyðublað)

Sjúkraskrár
Sjúkraskrár (fyrirspurnir fólks um sjúkraskrá sína) - framkvæmdastjóri lækninga, s. 543 1000 - Beiðni um upplýsingar úr sjúkraskrá eða fæðingarskrá >> 
Sjúkraskrárritun (fyrirspurnir til miðstöðvar sjúkraskrárritunar) - msr@landspitali.is