Rannsóknarkjarni - Klínísk lífefnafræði og blóðmeinafræði

 

Rannsóknarstofur og móttaka sýna
Rannsóknakjarni klínískrar lífefnafræði og blóðmeinafræði er starfræktur bæði í Fossvogi og við Hringbraut og er móttaka sýna á báðum stöðum.
Vaktmenn á Landspítala Hringbraut sjá einnig um að taka við sýnum og koma þeim á rannsóknastofur.

Rannsóknastofa í Fossvogi er á 1. hæð í E-álmu (E1).
Móttaka fyrir blóðsýnatökur er á sama stað kl. 08:00–15:45 virka daga.

Rannsóknastofa við Hringbraut er á 1. og 2. hæð í K-byggingu.
Móttaka fyrir blóðsýnatökur er á göngudeild í kjallara E-álmu (10E) kl. 08:00–15:45 virka daga.

Blæðaramiðstöð
Móttaka sjúklinga er á göngudeild 11B á 1. hæð Landspítala við Hringbraut. Gengið er inn um aðalinngang, Kringluna.

 

Póstföng
Landspítali – Rannsóknakjarni - Klínísk lífefnafræði og blóðmeinafræði 
K-bygging, 2. hæð
Hringbraut
101 Reykjavík

Landspítali – Rannsóknakjarni - Klínísk lífefnafræði og blóðmeinafræði 
Rannsókn, E1
Fossvogi
108 Reykjavík

Rannsóknastofa Fossvogi  543 5600 
Rannsóknastofa Hringbraut 543 5000
Blæðaramiðstöð - hjúkrunarfræðingur 824 5414 
Blæðaramiðstöð - vakthafandi læknir 543 1000 
Blæðaramiðstöð - dagdeild 11B 543 6100 
Blæðaramiðstöð barna - göngudeild barnaspítala  543 3700 
Blóðmeinafræði - tímabókanir á göngudeild 543 5010 
Segavarnir 543 5019
Segavarnir - beinir síma hjúkrunarfræðinga
543 5005
543 5023
543 5028 

 Netföng
 
Segavarnir    segavarnir@landspitali.is
Blæðaramiðstöð                           storkumein@landspitali.is

 Fax 

 Rannsóknastofa Fossvogi 543 5625 
 Rannsóknastofa Hringbraut                                        543 5539 
 Blæðaramiðstöð 543 5016

Almennur afgreiðslutími: Virkir dagar frá kl. 8:00-16:00.  

Vaktþjónusta er um helgar og utan dagvinnutíma á virkum dögum og sjá vaktmenn Landspítala þá um að taka við sýnum og koma þeim á rannsóknastofu, sjá móttaka sýna

Móttaka fyrir blóðsýnatökur við Hringbraut er opin virka daga kl. 08:00–15:45.

Móttaka fyrir blóðsýnatökur í Fossvogi er opin virka daga kl. 08:00–15:45.

Sérfræðilæknar í klínískri lífefnafræði skipta með sér ráðgjafarstörfum um mælingar, niðurstöður og viðmiðunarmörk lífefnarannsókna ásamt gæðaeftirliti og tölvu- og upplýsingakerfi deildarinnar. Utan dagvinnutíma veita lífeindafræðingar á rannsóknakjarna upplýsingar um vakthafandi lækni.

Sérfræðilæknar í blóðmeinafræði veita ráðgjöf um blóðmeinafræðilegar rannsóknir og sinna sjúklingum með blæðingar- og storkuvandamál. Utan dagvinnutíma skiptast þeir á að sinna útköllum vegna blæðara, blæðinga- og storknunarvandamála og blóðmeinafræðilegra rannsókna. Símaþjónusta Landspítala veitir upplýsingar um vakthafandi lækni.

Segavarnir
Upplýsingar um skömmtun blóðþynningarlyfja eru veittar í síma segavarna 543 5019, mánudag til fimmtudaga frá kl. 09:00 til 16:30 og föstudaga frá kl. 08:00 til 16:00.

 

Ísleifur Ólafsson, yfirlæknir klínískrar lífefnafræði

Páll Torfi Önundarson, yfirlæknir blóðmeinafræði

Lísbet Grímsdóttir deildarstjóri

Helstu daglegu verkefni eru blóðsýnatökur á sjúkradeildum, móttökum og heilsugæslustöðvum, almennar lífefnarannsóknir, prótein- og hormónarannsóknir, blóðgasmælingar, lyfjarannsóknir, rannsóknir á blóðfrumum, beinmerg, líkamsvessum og blóðstorknun. Auk þess tilheyra deildinni blæðaramiðstöð LSH, segavarnir LSH og sérfræðileg ráðgjöf vegna storkumeina. 

Sýni sem berast til rannsókna eru blóð-, þvag- og mænuvökvi. Langflestar rannsóknanna á deildinni eru staðlaðar samkvæmt alþjóðlegum stöðlum og eru undir öflugu innra og ytra gæðaeftirlitskerfi.

Hlutverk og markmið deildarinnar er að bjóða læknum upp á breitt úrval rannsókna á sviði klínískrar lífefnafræði og blóðmeinafræði og framkvæma þær á þann hátt og það fljótt að þær komi að sem bestum notum við sjúkdómsgreiningu og meðferð sjúklinga. Annað markmið rannsóknarstofunnar er að stunda og stuðla að vísindarannsóknum og að kenna lífeindafræði- og læknanemum svo og öðrum heilbrigðisstéttum. Til þess að ná markmiðum sínum þarf rannsóknarstofan að búa yfir vel menntuðu starfsfólki, góðum tækja- og tölvubúnaði og að ná góðri samvinnu við heilbrigðisstarfsfólk innan og utan Landspítala.

Á rannsóknakjarna starfa lífeindafræðingar, lífefnafræðingar, læknar sjúkraliðar, rannsóknar- og skrifstofumenn, alls tæplega 100 manns. Á deildinni eru gerðar rúmlega 1,3 milljónir rannsókna á ári. Um það bil þriðjungur rannsóknanna eru bráðar rannsóknir en rannsóknarstofan er starfrækt allan sólarhringinn árið um kring. Gott aðgengi að rannsóknarþjónustu og hröð skil á niðurstöðum er forsenda skjótrar sjúkdómsgreiningar og öruggrar meðferðar sjúklinga hvort sem er á bráðamóttökum, sjúkradeildum, heilsugæslustöðum eða öðrum stofnunum. Öflugt rannsóknarstofutölvukerfi og rafrænt beiðna- og svarakerfi gerir skráningu sjúklinga og rannsókna öruggari og skilvirkari. Með slíku kerfi er reynt að halda handvirkum færslum í lágmarki. Allar deildir Landspítala, heilsugæslustöðvar og sjúkrahús í nágrenni Reykjavíkur eru tengdar rannsóknarstofutölvukerfi deildarinnar